Ενεργειακοί επιθεωρητές: απελευθερώνεται το επάγγελμα – Οι αμοιβές

0
162

Περιβάλλον Ενέργεια Οικολογία:

Απελευθερώνεται το επάγγελμα του ενεργειακού επιθεωρητή, με εγκύκλιο του υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής που υπογράφει ο αναπληρωτής υπουργός Σ. Καλαφάτης.

Όπως μεταδίδει το ΑΜΠΕ, σε εφαρμογή του νόμου 3919/2011, καταργείται η απαίτηση προηγούμενης διοικητικής άδειας για την άσκηση της δραστηριότητας και απαιτείται πλέον μόνο η αναγγελία έναρξης.

Οι υποψήφιοι ενεργειακοί επιθεωρητές αντί για αίτηση χορήγησης άδειας, θα υποβάλουν ηλεκτρονικά στην Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Ενέργειας (ΕΥΕΠΕΝ) του ΥΠΕΚΑ, δήλωση αναγγελίας έναρξης και τα δικαιολογητικά που προβλέπει η νομοθεσία (στοιχεία ταυτότητας, πτυχία, βεβαίωση παρακολούθησης του ειδικού εκπαιδευτικού προγράμματος Ενεργειακών Επιθεωρητών). Η υπηρεσία θα ελέγχει τα δικαιολογητικά και η διαδικασία θα ολοκληρώνεται σε τρεις μήνες.

Υπενθυμίζεται πως το σχέδιο νόμου για την «Ενεργειακή Απόδοση Κτιρίων» έχει τεθεί σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση.

Με την εγκύκλιο καταργούνται οι κατώτατες αμοιβές, ενώ σύμφωνα με το νομοσχέδιο, οι ανώτατες αμοιβές των ενεργειακών επιθεωρητών καθορίζονται ως εξής:

α) Για κτίρια ή κτιριακές μονάδες όλων των χρήσεων εκτός της κατοικίας, δύο και μισό (2,5) ευρώ ανά τ.μ. ωφέλιμης επιφανείας του κτιρίου ή της κτιριακής μονάδας και δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ στο σύνολο.

β) Για κτίρια ή κτιριακές μονάδες με χρήση κατοικίας, δύο (2) ευρώ ανά τ.μ. ωφέλιμης επιφανείας του κτιρίου ή της κτιριακής μονάδας και πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ στο σύνολο.

Όσον αφορά στα συστήματα θέρμανσης και κλιματισμού, το νομοσχέδιο θεσπίζει ανώτατες τιμές οι οποίες είναι οι εξής:

Με εγκατεστημένη ισχύ:
– έως και 200kW, διακόσια πενήντα (250) ευρώ
– από 201 έως και 400 kW, τετρακόσια (400) ευρώ
– από 401 και άνω, οκτακόσια (800) ευρώ

Το σχέδιο νόμου θα βρίσκεται σε ηλεκτρονική διαβούλευση μέσω του συνδέσμου http://www.opengov.gr/minenv/?p=4452 έως την Παρασκευή 14 Σεπτεμβρίου 2012.

econews

Σχόλια