OHE: αδιαφάνεια στα έργα ΑΠΕ στην Ευρώπη – Τοπικές αντιδράσεις στην Κρήτη

0
12

Περιβάλλον Ενέργεια Οικολογία:

Η Επιτροπή Συμμόρφωσης της οικονομικής επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για την Ευρώπη, η οποία επιβλέπει την εφαρμογή της Συνθήκης Άαρχους στην οποία μετέχει η ΕΕ, έχει εκδώσει κάποια αρχικά πορίσματα και συστάσεις, τα οποία επικρίνουν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την αδυναμία της να τηρήσει τους όρους της Συνθήκης που σχετίζονται με τη διαμόρφωση της πολιτικής της για την ανανεώσιμη ενέργεια.

Το πλέον πρόσφατο κατηγορεί την ΕΕ ότι έχει αποτύχει στην θέσπιση του κατάλληλου ρυθμιστικού πλαισίου και στην ενημέρωση τοπικών κοινοτήτων που επηρεάζονται από έργα ανανεώσιμης ενέργειας.

Η επιτροπή -η οποία δεν είναι δικαστικό σώμα με δυνατότητα επιβολής κυρώσεων- κάνει συστάσεις για τη μελλοντική συμμόρφωση της ΕΕ.

Στη συγκεκριμένη περίπτωση η επιτροπή ζητάει από την ΕΕ διαφάνεια στις δυνατότητες συμμετοχής της τοπικής κοινότητας στη λήψη αποφάσεων παράλληλα με την επαρκή ενημέρωση του κοινού.

Το πόρισμα της επιτροπής χαιρέτισαν περιβαλλοντικές και άλλες ομάδες που αντιτίθενται στην κατασκευή αιολικών πάρκων στην ΕΕ, καθώς θεωρούν ότι πρόκειται για έναν αναποτελεσματικό τρόπο μείωσης των εκπομπών αερίων που υποβαθμίζει το φυσικό τοπίο.

Μεταξύ άλλων, η Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα Κατά των Αιολικών Πάρκων (European Platform Against Windfarms-EPAW) και το Παγκόσμιο Συμβούλιο για τη Φύση (World Council for Nature-WCFN) έκαναν λόγο για ήττα κατά μιας πολιτικής που αγνοούσε τόσο την υγεία των Ευρωπαίων πολιτών όσο και την προστασία των φυσικών πόρων.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απάντησε ότι “η διάδοση της ανανεώσιμης ενέργειας είναι υψίστης σημασίας για την προστασία του περιβάλλοντος για χάρη των επόμενων γενεών”.

—Βιομηχανικές ΑΠΕ στην Κρήτη

Η Επιτροπή αναφέρεται στην υλοποίηση ενός έργου ΑΠΕ στην Ιρλανδία. Ωστόσο και στη χώρα μας, η εγκατάσταση μεγάλων έργων ΑΠΕ συναντά σοβαρές αντιδράσεις από τις τοπικές κοινότητες

Ειδικά στην Κρήτη, περιβαλλοντικές οργανώσεις και φορείς διαμαρτύρονται ότι “η εγκατάσταση όλων αυτών των έργων δε λαμβάνει υπόψιν τις τοπικές κοινωνίες και τις πραγματικές ενεργειακές τους ανάγκες αλλά αποσκοπεί στην κερδοφορία λίγων μεγάλων εταιρειών, που θέλουν να μετατρέψουν την Κρήτη σε ένα απέραντο εργοστάσιο για εξαγωγή ενέργειας”.

Όπως αναφέρει το Παγκρήτιο Δίκτυο Αγώνα κατά των β-ΑΠΕ, τα προγραμματιζόμενα έργα “καταστρατηγούν κάθε διεθνή κανόνα δικαίου για την προστασία του περιβάλλοντος, της βιοποικιλότητας και της πολιτιστικής κληρονομιάς, ακυρώνουν κάθε μορφή τοπικής παραγωγικής δραστηριότητας και πλήττουν ανεπανόρθωτα τον πρωτογενή τομέα και τον τουρισμό”.

Σύμφωνα με τον φορέα στο νομό Λασιθίου μόνο “oι προγραμματιζόμενες επενδύσεις β-ΑΠΕ που εντάχθηκαν στο fast track είναι ισχύος 743,2 MW με τις εκκρεμούσες και εγκεκριμένες αιτήσεις αδειοδότησης να ξεπερνούν τα 1500 MW, τη στιγμή που σε ώρες αιχμής οι ανάγκες σε ηλεκτρική ενέργεια για όλη την Κρήτη είναι 700 – 750 MW”.

Το Παγκρήτιο Δίκτυο Αγώνα κατά των β-ΑΠΕ αναφέρει πως διεκδικεί “το δικαίωμα να απολαμβάνουμε ελεύθερα τη φύση και τις ομορφιές της και να διαχειριζόμαστε τους φυσικούς ενεργειακούς πόρους προς όφελος των τοπικών κοινωνιών και πάντα σε αρμονία με το περιβάλλον”.

Αντίστοιχες κινήσεις έχουν εκδηλωθεί και στη Μεγάλη Βρετανία όπου στο στόχαστρο των οικολόγων βρέθηκε και η ίδια η βασιλική οικογένεια.

econews

Σχόλια