Φωτοβολταϊκά: μειώνονται οι εγγυημένες τιμές–Παγώνουν οι άδειες (Αναλυτικά οι ταρίφες)

0
100

Περιβάλλον Ενέργεια Οικολογία:

Παγώνουν με απόφαση του υφυπουργού Περιβάλλοντος, Μάκη Παπαγεωργίου, οι διαδικασίες αδειοδότησης νέων φωτοβολταϊκών σταθμών.

Παράλληλα, οι ταρίφες των φωτοβολταϊκών μειώνονται δραματικά, οι εγγυημένες τιμές συνδέονται για πρώτη φορά με την Οριακή Τιμή Συστήματος, ενώ ο ειδικός λογαριασμός ΑΠΕ ενισχύεται μέχρι το τέλος του χρόνου με το 25% του τέλους υπέρ της ΕΡΤ που πληρώνουν οι καταναλωτές μέσω της ΔΕΗ.

Όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση του ΥΠΕΚΑ, τα μέτρα που ελήφθησαν κρίνονται αναγκαία λόγω του τεράστιου ελλείμματος στον Ειδικό Λογαριασμό, που οφείλεται σε χρόνια προβλήματα, στις στρεβλώσεις του ρυθμιστικού πλαισίου και στις οφειλές των εταιρειών Energa και Hellas Power οι οποίες παραμένουν σε δεσμευμένους λογαριασμούς.

Όλα αυτά τα προβλήματα, είχαν οδηγήσει στα πρόθυρα κατάρρευσης την αγορά ενέργειας.

Οι υπουργικές αποφάσεις που υπεγράφησαν ήταν το πρώτο βήμα της προσπάθειας εξορθολογισμού της αγοράς ενέργειας, ενώ σε δεύτερη φάση θα ανακοινωθούν και νέα μέτρα μετά τις απαιτούμενες νομοθετικές ρυθμίσεις.

Αναστολή αδειοδοτήσεων
Με την Απόφαση αναστέλλεται:
α) Η υποβολή νέων αιτημάτων στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (Ρ.Α.Ε.) για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκούς σταθμούς.

β) Η εξέταση εκκρεμών αιτημάτων από τη Ρ.Α.Ε. για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκούς σταθμούς.

γ) Η υποβολή νέων αιτημάτων στον αρμόδιο διαχειριστή για προσφορά σύνδεσης φωτοβολταϊκών σταθμών που εξαιρούνται από την υποχρέωση λήψης άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.

δ) Η εξέταση από τον αρμόδιο διαχειριστή των εκκρεμών αιτημάτων για προσφορά σύνδεσης φωτοβολταϊκών σταθμών που εξαιρούνται από την υποχρέωση λήψης άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.

 

Μείωση των εγγυημένων τιμών    – Οι νέες ταρίφες

Διασυνδεδεμένο                    Μη Διασυνδεδεμένο

Α                       Β                       Γ (Ανεξαρτήτως Ισχύος)
>100kw         ≤100kw

180,00           225,00                   225,00                                2012 Αύγουστος
171,90            214,88                    214,88                                 2013 Φεβρουάριος
164,16            205,21                    205,21                                 2013 Αύγουστος
156,78            195,97                    195,97                                 2014 Φεβρουάριος
149,72            187,15                    187,15                                  2014 Αύγουστος
1,3xμΟΤΣν-1    1,4xμΟΤΣν-1      1,4xμΟΤΣν-1      Για κάθε έτος ναπό το 2015και μετά
* μΟΤΣν-1: Μέση Οριακή Τιμή Συστήματος κατά το προηγούμενο έτος ν-1.

 

Οι νέες τιμές για τα φωτοβολταϊκά στις στέγες

Μήνας / Έτος             Tιμή (ευρώ/MWh)
Αύγουστος 2012             250,00
Φεβρουάριος 2013         238,75
Αύγουστος 2013             228,01
Φεβρουάριος 2014         217,75
Αύγουστος 2014            207,95
Φεβρουάριος 2015        198,59
Αύγουστος 2015            189,65
Φεβρουάριος 2016         181,12
Αύγουστος  2016           172,97
Φεβρουάριος 2017        165,18
Αύγουστος 2017            157,75
Φεβρουάριος 2018        150,65
Αύγουστος 2018             143,87

 

Προσδιορισμός ποσοστού της εισφοράς υπέρ της ΕΡΤ

Το 25% του τέλους υπέρ της ΕΡΤ που πληρώνουν οι καταναλωτές μέσω της ΔΕΗ, θα κατατεθεί έως τα τέλη του έτους στα ταμεία του λειτουργού της αγοράς ενέργειας.

Διαβάστε εδώ αναλυτικά τις Αποφάσεις για την αναστολή της αδειοδοτικής διαδικασίας, τις εγγυημένες τιμές στα φωτοβολταϊκά και το τέλος υπέρ της ΕΡΤ

econews

Σχόλια