Φωτοβολταϊκά: προβλήματα αδειοδότησης στην Αιτωλοακαρνανία

0
8

Περιβάλλον Ενέργεια Οικολογία:

Πρόβλημα στην έκδοση αδειών για εργασίας μικρής κλίμακας, μεταξύ των οποίων η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών πάρκων, έχει προκύψει στην Αιτωλοακαρνανία λόγω της εφαρμογής του Νέου Οικοδομικού Κανονισμού (Ν.Ο.Κ.), όπως επισημαίνει σε επιστολή του προς το ΥΠΕΚΑ ο Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής του Πειφερειακού Τμήματος Αιτωλοακαρνανίας του Τ.Ε.Ε. κ. Ρόκος Κωνσταντίνος.

Η επιστολή έχει ως εξής:

Προς Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής
-Αναπληρωτή Υπουργό κ. Καλαφάτη Σταύρο
-Γεν. Γραμματέα Χωροταξίας και Αστικού Περιβάλλοντος κ. Αλεξιάδη Σωκράτη

Θέμα: «Αδυναμία Έκδοσης Αδειών Εργασιών Μικρής Κλίμακας»

Αξιότιμε Κύριε Αναπληρωτή Υπουργέ
Αξιότιμε Κύριε Γενικέ Γραμματέα

Είναι γνωστό ότι από τις 4/7/2011 βρίσκεται σε εφαρμογή ο Νέος Οικοδομικός Κανονισμός (Ν.Ο.Κ. – Ν. 4067/9-4-2012). Είχε προβλεφθεί ότι θα ανακύψουν προβλήματα με την εφαρμογή του, για τα οποία αρχικά υπήρχε η ελπίδα να υπερκεραστούν,  είτε με την παράλληλη εφαρμογή Ν.Ο.Κ. και Γ.Ο.Κ. είτε με την αναβολή ισχύος του Ν.Ο.Κ. κατά ικανό χρονικό διάστημα. Μετά την απομάκρυνση των δύο αυτών ενδεχομένων έχει παρέλθει ένας μήνας και πλέον και η έκδοση είτε Υπουργικών Αποφάσεων είτε Εγκυκλίων είτε Κανονιστικών διατάξεων οι οποίες θα επιλύσουν προβλήματα που δημιουργούνται γίνεται όλο και πιο επιτακτική.

Είναι αναγκαίο όμως να επισημανθεί ότι περαιτέρω, το πρόβλημα της αδυναμίας Έκδοσης Αδειών Εργασιών Μικρής Κλίμακας από τις Υπηρεσίες Δόμησης.

Το συγκεκριμένο πρόβλημα έχει δημιουργήσει δυστοκία υλοποίησης ενός πλήθους εργασιών για τις οποίες προβλέπεται να εκτελούνται με αυτόν τον τρόπο αδειοδότησης.

Μια τέτοια εργασία είναι και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών πάρκων (όχι οικιακών) η οποία συναρτάται εκτός των άλλων, σε πολλές των περιπτώσεων, με καταληκτικές ημερομηνίες. Συνεπώς η συγκεκριμένη έκφανση του προβλήματος συνοδεύεται από αυξανόμενη όχληση τόσο από πλευράς επενδυτών-πολιτών όσο και από πλευράς συναδέλφων Μηχανικών, η οποία είναι απολύτως δικαιολογημένη.

Κύριε Αναπληρωτή Υπουργέ
Κύριε Γενικέ Γραμματέα

Είναι αντιληπτό ότι το συγκεκριμένο θέμα πρέπει να επιλυθεί όσο το δυνατόν συντομότερα, ειδικότερα ως προς το ζήτημα της εγκατάστασης φωτοβολταϊκών πάρκων, το οποίο στην περιοχή της Αιτωλοακαρνανίας λόγω των πολλών αιτήσεων είναι   καίριο και πιεστικό.

Παρακαλούμε όπως προβείτε σε ανάλογες ενέργειες προκειμένου να επέλθει θεραπεία του ζητήματος.

Με εκτίμηση, Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.,του ΤΕΕ/ Τμήμα Ν. Αιτωλ/νίας,

Ρόκος Κωνσταντίνος

Σχόλια