Ο ΣΕΦ για τις αποδόσεις φωτοβολταϊκών

0
7

Περιβάλλον Ενέργεια Οικολογία:

Την ικανοποίησή του εκφράζει ο Σύνδεσμος Εταιριών Φωτοβολταϊκών για την άμεση απόκριση της ΡΑΕ  στα ερωτήματα που έθεσε για τον υπολογισμό της εύλογης απόδοσης των φωτοβολταϊκών έργων.

Σε ανακοίνωσή του νωρίτερα ο Σύνδεσμος είχε εκφράσει τις επιφυλάξεις του για τα αποτελέσματα υπολογισμών που παρουσίασε η ΡΑΕ σχετικά με τις εύλογες αποδόσεις των φωτοβολταϊκών, δεδομένου ότι δεν δημοσιοποιήθηκαν όλες οι «υποθέσεις εργασίας».

Μετά την ανακοίνωση η ΡΑΕ προχώρησε σε ορθή επανάληψη στη Διαύγεια σχετικά με τη γνωμοδότηση που εξέδωσε στις 2 Αυγούστου 2012 για το θέμα αυτό.

Ο Σύνδεσμος Εταιριών Φωτοβολταϊκών καλεί τον Υφυπουργό ΠΕΚΑ κο Α. Παπαγεωργίου να εξετάσει το θέμα των ταριφών με ιδιαίτερη προσοχή ώστε να μην διακυβευθεί η βιωσιμότητα των νέων επενδύσεων σε φωτοβολταϊκά δεδομένης της χρηματοπιστωτικής ασφυξίας.

Οι επιφυλάξεις που εξέφραζε ο ΣΕΦ στην ανακοίνωσή του

Επιφυλάξεις εκφράζει ο Σύνδεσμος Εταιριών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ) για τα αποτελέσματα υπολογισμών που παρουσίασε η ΡΑΕ, σε επιστολή της προς το ΥΠΕΚΑ, σχετικά με τις εύλογες αποδόσεις των φωτοβολταϊκών. (Διαβάστε εδώ περισσότερες λεπτομέρειες)

Οι επιφυλάξεις δεν αφορούν στο τι συνιστά εύλογη απόδοση (η ΡΑΕ προτείνει project IRR 12-17% ανάλογα με το μέγεθος του συστήματος), αλλά στο ότι η ΡΑΕ δεν δημοσιοποίησε όλες τις «υποθέσεις εργασίας», που ελήφθησαν υπόψη στους υπολογισμούς της. Συγκεκριμένα, δεν γίνεται καμία αναφορά στο λειτουργικό κόστος, ούτε στο συντελεστή φορολόγησης (αν ο τελευταίος περιλαμβάνει και φορολόγηση μερισμάτων ή όχι).

Τόσο ο Σύνδεσμος Εταιριών Φωτοβολταϊκών, όσο και μεγάλος αριθμός επενδυτών που προσπάθησαν να επαληθεύσουν τα αποτελέσματα της ΡΑΕ δεν κατάφεραν να καταλήξουν σε παραπλήσια έστω αποτελέσματα. Για να επιτευχθεί, για παράδειγμα, απόδοση 12% σε ένα σύστημα ισχύος 1 MW, με βάση τις δημοσιοποιηθείσες παραδοχές της ΡΑΕ, θα πρέπει το λειτουργικό κόστος να είναι μηδενικό (πράγμα παράλογο), η δε φορολογία να εξαντλείται στα εταιρικά κέρδη και να μη λαμβάνει υπόψη της τη φορολόγηση μερισμάτων (κάτι που αφορά αποκλειστικά εταιρίες off-shore).

Προκειμένου να αρθούν λοιπόν οι όποιες επιφυλάξεις, ο Σύνδεσμος Εταιριών Φωτοβολταϊκών καλεί τη ΡΑΕ να δημοσιοποιήσει όλες τις παραδοχές που έκανε στους υπολογισμούς της, για να μη δημιουργούνται εσφαλμένες εντυπώσεις, σε σχέση με τις αποδόσεις των φωτοβολταϊκών, ιδιαίτερα όταν με βάση τη γνωμοδότηση της ΡΑΕ χαράσσεται η πολιτική των εγγυημένων τιμών για τα φωτοβολταϊκά από πλευράς ΥΠΕΚΑ.

Σύνδεσμος Εταιριών Φωτοβολταϊκών

Σχόλια