Αλκο Ελλάς: εξαγορά τεσσάρων εταιρειών φωτοβολταϊκών

0
8

Περιβάλλον Ενέργεια Οικολογία:

Στην απόκτηση του 99% του εταιρικού κεφαλαίου άλλων τεσσάρων ετερορρύθμων εταιρειών (εταιρικό κεφάλαιο εκάστης 1000 ευρώ) προχώρησε η Αλκο Ελλάς, έναντι του τιμήματος των 990 ευρώ για κάθε μία.

Οι συγκεκριμένες εταιρείες έχουν σκοπό την παραγωγή, εμπορία και διάθεση ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και ειδικότερα από φωτοβολταϊκά συστήματα συνολικής ισχύος 2.499,64 kw.

Η Αλκο Ελλάς προχώρησε στην εξαγορά τους προκειμένου να υλοποιήσει τις σχετικές επενδύσεις κατασκευής και λειτουργίας φωτοβολταϊκών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.

Όπως ανακοίνωσε η εταιρεία, «τα οικονομικά μεγέθη των ανωτέρω εταιρειών είναι μη σημαντικά και δεν επιδρούν στα οικονομικά μεγέθη (κύκλος εργασιών –ίδια κεφάλαια-κερδοφορία) της εισηγμένης εταιρείας και δεν συντρέχει περίπτωση έμμεσης εισαγωγής σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3.1.7 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών».

Σχόλια