Φωτοβολταϊκά: μείωση 38% στις ταρίφες εισηγείται η ΡΑΕ

1
14

Περιβάλλον Ενέργεια Οικολογία:

Μειώσεις μέχρι και 38% στις τιμές πώλησης της ενέργειας που παράγεται από φωτοβολταϊκά εισηγείται η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, με γνωμοδότηση που κοινοποιήθηκε στο υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

Στη γνωμοδότηση της προς τον υπουργό ΠΕΚΑ, που θα ληφθεί υπόψη για τον καθορισμό των νέων τιμών, η ΡΑΕ αξιολογεί τον υψηλό βαθμό διείσδυσης φωτοβολταϊκών μονάδων στο σύστημα, σε συνδυασμό με το όλο και χαμηλότερο κόστος εγκατάστασης που επιτυγχάνουν οι μονάδες αυτές.

Η ΡΑΕ επισημαίνει στο σκεπτικό της ότι:

-οι ισχύουσες τιμές στην Ελλάδα είναι από τις υψηλότερες στην ΕΕ

-το έλλειμμα του λογαριασμού χρηματοδότησης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας διευρύνεται συνεχώς λόγω της ένταξης νέων μονάδων ηλεκτροπαραγωγής

-το κόστος του εξοπλισμού των φωτοβολταϊκών έχει μειωθεί δραστικά τα τελευταία χρόνια, μείωση που δεν αντικατοπτρίζεται στις τιμές αγοράς της ενέργειας

Επιπλέον, υπογραμμίζει ότι κρίνεται σκόπιμο να επικαιροποιηθούν οι εγγυημένες τιμές, ώστε αυτές να αντανακλούν:
α) Τη σταδιακή μείωση του κόστους προμήθειας και εγκατάστασης,
β) Τη βελτίωση της αποδοτικότητας του σχετικού εξοπλισμού,
γ) Το αυξανόμενο κόστος χρηματοδότησης και επισφάλειας των σχετικών επενδύσεων στη χώρα μας, με τρόπο ώστε, τελικά, οι επενδύσεις αυτές να είναι βιώσιμες, ταυτόχρονα όμως και οικονομικά αποδοτικές για τη χώρα».
Αναπροσαρμογή των Εγγυημένων Τιμών

Με βάση τη γνωμοδότηση της ΡΑΕ, η οποία προβλέπει απόδοση της επένδυσης 17% για φωτοβολταϊκά συστήματα που υπάγονται στο ≪Ειδικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων σε κτιριακές εγκαταστάσεις≫ και 12% με 14% για τα υπόλοιπα φωτοβολταϊκά, οι νέες τιμές διαμορφώνονται ως εξής:

-Μονάδες ισχύος κάτω των 100 κιλοβάτ στα 225 – 235 ευρώ ανά μεγαβατώρα
-Μονάδες ισχύος άνω των 100 κιλοβάτ  στα 190 – 200  ευρώ ανά μεγαβατώρα
-Μονάδες εγκατεστημένες σε μη διασυνδεδεμένα νησιά στα 175 – 195 ευρώ
-Φωτοβολταϊκά στις στέγες μέχρι 290 ευρώ

1 ΣΧΟΛΙΟ

Comments are closed.