Υδρογονάνθρακες: προτάσεις του ΤΕΕ για περιβαλλοντικές επιπτώσεις στη Δυτ. Ελλάδα

0
8

Περιβάλλον Ενέργεια Οικολογία:

Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων στις περιοχές της δυτικής Ελλάδας όπου θα λάβουν χώρα έρευνες εξόρυξης υδρογονανθράκων διεξήγαγε το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας.

Όπως αναφέρει το euro2day, η μελέτη του ΤΕΕ θα εξεταστεί από αρμόδια 17μελή επιτροπή του ΥΠΕΚΑ μόλις ολοκληρωθεί ο διαγωνισμός για τα σεισμικά στο Ιόνιο και στο Λυβικό.

Οι προτάσεις του ΤΕΕ για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις σε Κατάκολο και Δυτικό Πατραϊκό περιλαμβάνουν τα εξής:

* ανάθεση πρωταγωνιστικού ρόλου σε τοπικούς φορείς για την παρακολούθηση των εργασιών έρευνας πετρελαίου ώστε να διασφαλιστεί η τήρηση των περιβαλλοντικών όρων.

*εξασφάλιση εφαρμογής των βέλτιστων τεχνικών και πρακτικών στην έρευνα και στην εκμετάλλευση υδρογονανθράκων, μέσω της διαπραγμάτευσης που θα γίνει με τους υποψήφιους επενδυτές

*δημιουργία ενός ολοκληρωμένου πλαισίου ανάλυσης εκτίμησης κινδύνου (Environmental and Financial Risk Assessment), το οποίο θα αποτελεί βασικό εργαλείο σχεδιασμού και λήψης αποφάσεων της Πολιτείας.

*δημιουργία τοπικού παρατηρητηρίου το οποίο θα προκύψει από τη συνέργεια των φορέων των δύο εμπλεκόμενων περιφερειών (Δυτικής Ελλάδος και Ιονίων Νήσων) σε πολιτικό, τεχνικό και επιχειρησιακό επίπεδο (ΤΕΕ, Πανεπιστήμιο Πατρών, ΓΕΩΤΕΕ, ΕΛΚΕΘΕ, Οργανισμός Λιμένος Πατρών Λιμενικό Ταμείο).

*δημιουργία διεπιστημονικού-διατμηματικού μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών με διεθνή χαρακτηριστικά (γλώσσες εκπαίδευσης, ανταλλαγή διεθνούς εμπειρίας μέσω πρακτικής άσκησης σε εγκαταστάσεις εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων κ.λπ.), το οποίο θα έχει ως έδρα το Πανεπιστήμιο Πατρών και θα παρέχει υψηλού επιπέδου γνώση στα επιστημονικά πεδία της γεωλογίας και της μηχανικής, ώστε να γίνει εφικτή η παραγωγή επιστημονικού προσωπικού με την απαιτούμενη ειδίκευση.

*όσον αφορά στο Κατάκολο, που έχει χαρακτηριστικά έντονης τουριστικής ανάπτυξης με προσεγγίσεις μεγάλου αριθμού κρουαζιερόπλοιων, σύνταξη οικονομοτεχνικής μελέτης, η οποία θα υποβληθεί από τον ανάδοχο και θα παρουσιάζει πρακτικές και εκτιμήσεις επιπτώσεων που θα διασφαλίσουν την ισόρροπη οικονομική ανάπτυξη της περιοχής κατόπιν διαβούλευσης με τους φορείς της κρουαζιέρας.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του euro2day, το ΤΕΕ κρίνει ότι οι μελέτες δεν έχουν την πληρότητα που απαιτείται για παρόμοιας έκτασης παρεμβάσεις, λόγω του ανεπαρκούς χρόνου που ήταν διαθέσιμος για την εκπόνησή τους.

econews, euro2day

Σχόλια