Ηλιοθερμικά συστήματα: κυριαρχούν Ισπανία και Ηνωμένες Πολιτείες

0
14

Περιβάλλον Ενέργεια Οικολογία:

Το αυξημένο κόστος των ορυκτών καυσίμων, οι υποστηρικτικές κυβερνητικές πολιτικές και οι ευνοϊκές κλιματικές συνθήκες είναι τρεις από τους παράγοντες χάρη στους οποίους Ισπανία και Ηνωμένες Πολιτείες κυριαρχούν την αγορά ηλιακών-θερμικών συστημάτων.

Σύμφωνα με έρευνα της GBI Research, η Ισπανία είχε το μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς στα συγκεντρωτικά ηλιακά συστήματα το 2011, με 65% της συνολικής εγκατεστημένης ισχύος ή 1002 Μεγαβάτ. Οι ΗΠΑ κατέχουν μερίδιο 33%.

Παρότι η Ισπανία εισήλθε στην αγορά το 2007 με την κατασκευή ενός ηλιακού πύργου ισχύος 11 Μεγαβάτ, η υψηλή ηλιοφάνεια και η στήριξη από την κυβέρνηση συνετέλεσαν στην αλματώδη ανάπτυξη της ηλιακής-θερμικής τεχνολογίας στη χώρα.

Παράλληλα, η χώρα έθεσε ένα σχέδιο ανανεώσιμης ενέργειας το 2005, το οποίο απέδιδε ιδιαίτερη βαρύτητα στην ηλιακή ενέργεια, αλλά και στους ευρωπαϊκούς στόχους για τη διείσδυση της “καθαρής” ενέργειας.

Από την άλλη πλευρά, οι ΗΠΑ βρίσκονται στην αγορά από το 1985 με την κατασκευή της πρώτης οικονομικά βιώσιμης ηλιοθερμικής μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.

Η μεγέθυνση του κλάδου που ακολούθησε έγινε με μικρά βήματα. Ωστόσο, η έκθεση του GBI υποστηρίζει πως η εγκατεστημένη ισχύς μπορεί να αυξηθεί από 508,5 MW το 2011 σε 25.815MW το 2020 εάν τεθούν πιο φιλόδοξοι στόχοι και υλοποιηθούν δύο πολύ μεγάλα έργα στην Αριζόνα.

econews

Σχόλια