ΕΛΣΤΑΤ: 9.903.268 ο νόμιμος πληθυσμός της Ελλάδας

0
7

Περιβάλλον Ενέργεια Οικολογία:

Σε 9.903.268 ανέρχεται ο νόμιμος πληθυσμός της Ελλάδας, δηλαδή ο αριθμός των δημοτών κάθε Δήμου της Χώρας, ανά Δημοτική Ενότητα, σύμφωνα με τα στοιχεία που προέκυψαν από την Απογραφή Πληθυσμού-Κατοικιών 2011.

Την απογραφή διενήργησε η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) το χρονικό διάστημα από 10-24 Μαΐου 2011, με ημερομηνία αναφοράς την 9η Μαΐου 2011.

Η καταγραφή του Νόμιμου Πληθυσμού έγινε με βάση τις απαντήσεις των απογραφόμενων Ελλήνων υπηκόων στο ερώτημα σχετικά με τη Δημοτική Ενότητα στην οποία είναι εγγεγραμμένοι. Στο Νόμιμο Πληθυσμό περιλαμβάνονται και οι Έλληνες υπήκοοι των στρατιωτικών και διπλωματικών αποστολών της Ελλάδας στο εξωτερικό, καθώς και τα μέλη των οικογενειών τους που διαμένουν μόνιμα στο εξωτερικό.

Της δημοσιοποίησης των αποτελεσμάτων προηγήθηκε επεξεργασία των στοιχείων της Απογραφής με τις πλέον σύγχρονες μεθόδους και τεχνολογίες έτσι ώστε να εφαρμοσθούν αυστηρότεροι έλεγχοι ποιότητας από οποιαδήποτε άλλη Απογραφή.

Τα ερωτηματολόγια που συγκεντρώθηκαν από τα 58.684 Απογραφικά Τμήματα της Χώρας, που αντιστοιχούν σε 34.780.000 σελίδες, υποβλήθηκαν σε οπτική αναγνώριση χαρακτήρων με τη χρήση σαρωτών υψηλής ταχύτητας. Αυτό έδωσε τη δυνατότητα οπτικοποίησης των ερωτηματολογίων και άμεσης πρόσβασης σε αυτά σε ελεγμένη (verified) ψηφιακή μορφή για την υλοποίηση των πολλαπλών και συνδυαστικών ελέγχων ποιότητας (π.χ. ύπαρξης και απαλοιφής διπλοεγγραφών, έλλειψης πληρότητας, ορθότητας γεωγραφικών κωδικών κλπ).

Όπως πάντως έχει ήδη ενημερώσει η ΕΛΣΤΑΤ σε προηγούμενες ανακοινώσεις της, τα αποτελέσματα της Απογραφής του 2011 και αυτά προηγούμενων Απογραφών δεν είναι απολύτως συγκρίσιμα. Αυτό οφείλεται στο ότι η μεθοδολογία της Απογραφής του 2011 διαφέρει σημαντικά σε αρκετά σημεία από αυτή προηγούμενων Απογραφών τόσο ως προς τις διαδικασίες συλλογής των στοιχείων όσο και ως προς τις διαφορετικές και πληρέστερες διαδικασίες ελέγχου και επεξεργασίας των συλλεγέντων στοιχείων βάσει νέων τεχνολογιών και μεθόδων.

Με βάση την απογραφή, ο μεγαλύτερος πληθυσμός της χώρας συγκεντρώνεται στο Λεκανοπέδιο Αττικής:

Περιφερειακή Ενότητα του Κεντρικού Τομέα Αθηνών: 750.982 δημότες
Περιφερειακή Ενότητα Βόρειου Τομέα Αθηνών: 446.721 δημότες
Περιφερειακή ενότητα Δυτικού Τομέα Αθηνών: 386.953 δημότες
Περιφερειακή ενότητα Νοτίου Τομέα Αθηνών: 394.191 δημότες
Περιφερειακή ενότητα Ανατολικής Αττικής: 358.576 δημότες
Περιφερειακή Ενότητα Δυτικής Αττικής: 141.051 δημότες
Περιφερειακή ενότητα Πειραιώς: 394.454 δημότες.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την απογραφή εδώ 

Σχόλια