Φωτοβολταϊκά έργα ισχύος 4,5MWp το γ” τρίμηνο από Advartia

0
8

Περιβάλλον Ενέργεια Οικολογία:

Την υλοποίηση νέων φωτοβολταϊκών μονάδων συνολικής ισχύος 4,5MWp μέσα στο τρίτο τρίμηνο 2012 ανέλαβε η ADVARTIA, συνεχίζοντας δυναμικά την επιτυχημένη της πορεία στην κατασκευή φωτοβολταϊκών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.

Πιο συγκεκριμένα, η εταιρεία έχει ξεκινήσει την κατασκευή 1 έργου ισχύος 1,8MWp στη Λάρισα, 2 έργων ισχύος 500KWp το καθένα σε Χαλκιδική και Τρίπολη, καθώς και 2 έργων ισχύος 100KWp έκαστο σε Λαμία και Θεσσαλονίκη.

Επίσης, έχει υπογράψει για την κατασκευή Φ/Β σταθμών συνολικής ισχύος 1,5MWp σε Αχαΐα, Λακωνία, Σέρρες και Κιλκίς, η οποία πρόκειται να αρχίσει από τέλη Σεπτεμβρίου βάσει χρονοδιαγράμματος.

Παράλληλα, η ADVARTIA έχει δημιουργήσει την ACTIS, μία πλατφόρμα ολοκληρωμένης διαχείρισης Φ/Β επενδύσεων, που διασφαλίζει την άρτια λειτουργία και συντήρηση (Operation & Maintenance, Ο&Μ) πολλαπλών και γεωγραφικά κατανεμημένων Φ/Β σταθμών μέσω του ευφυούς, κεντρικού συστήματος διαχείρισης ACTIS, το οποίο δίνει τη δυνατότητα σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς να έχουν απομακρυσμένη και συνεχή πρόσβαση, μέσω διαδικτύου, στις Φ/Β μονάδες, προκειμένου να ελέγχουν και να επιτηρούν τη μέγιστη ενεργειακή παραγωγή με ελαχιστοποίηση του επενδυτικού κινδύνου. Δεν πρόκειται για ένα απλό λογισμικό παρακολούθησης και τηλεπιτήρησης, αλλά για μία ολοκληρωμένη πλατφόρμα συνολικής διαχείρισης Φ/Β επενδύσεων (Asset Management).

Η ADVARTIA έχει ήδη αναπτύξει εκτεταμένο δίκτυο Ο&Μ και διαχειρίζεται αυτή τη στιγμή Φ/Β πάρκα συνολικής ισχύος 47ΜW σε Ελλάδα και Ευρώπη. Ειδικότερα, η εταιρεία εγγυάται την ομαλή λειτουργία, μεγιστοποίηση της παραγόμενης ενέργειας, προγραμματισμένη συντήρηση και άμεση επέμβαση σε περίπτωση σφαλμάτων σε Φ/Β μονάδες συνολικής ισχύος 7MWp στην Ελλάδα, 26MWp στην Ιταλία, 10MWp στο Βέλγιο και 4ΜWp στη Σλοβακία.

Πρωταρχικός στόχος της ADVARTIA είναι η εξασφάλιση και βελτιστοποίηση της διαθεσιμότητας (Maximum Availability Guarantee, MAG) και της απόδοσης (Performance Ratio, PR) των Φ/Β σταθμών, μεγιστοποιώντας τα οικονομικά οφέλη της επένδυσης.

Μέσω των εξειδικευμένων Ο&Μ προγραμμάτων που καλύπτουν τις απαιτήσεις όλων των επενδυτών (Basic, Standard, Premium), η ADVARTIA προσφέρει με την υποστήριξη της διεθνώς αναγνωρισμένης εταιρείας ISS Facility Services την ασφάλιση της επένδυσης, ασφάλεια και βίντεο-επιτήρηση του σταθμού, καθημερινή εικοσιτετράωρη παρακολούθηση, καθώς και υπηρεσίες προληπτικής και διορθωτικής συντήρησης με εγγυημένο χρόνο απόκρισης εντός 4 ωρών από την εμφάνιση οποιασδήποτε βλάβης ή δυσλειτουργίας.

Με διαχρονική παρουσία στον ενεργειακό κλάδο, πιστοποιημένες συνεργασίες και τεχνογνωσία, η ADVARTIΑ εξασφαλίζει την άρτια και ασφαλή λειτουργία των Φ/Β σταθμών όχι μόνο στη φάση της κατασκευής, αλλά και μετά τη διασύνδεσή τους με το ηλεκτρικό δίκτυο.

Σχόλια