ΕΛΕΤΑΕΝ: βιώσιμες ΑΠΕ χωρίς υπερβολικές επιδοτήσεις με άρση των στρεβλώσεων

0
4

Περιβάλλον Ενέργεια Οικολογία:

“Τα περιθώρια μείωσης του κόστους που υπάρχουν στην παραγωγή και προμήθεια ρεύματος  είναι σημαντικά και πρέπει να αξιοποιηθούν προς όφελος του καταναλωτή και της εθνικής οικονομίας” σημειώνει η ΕΛΕΤΑΕΝ σχολιάζοντας τις προτάσεις της ΡΑΕ για τη ρύθμιση της αγοράς ενέργειας.

Σύμφωνα με την ΕΛΕΤΑΕΝ “τα περιθώρια αυτά εντοπίζονται στο υψηλό κόστος των συμβατικών καυσίμων, είτε των εισαγόμενων λόγω του ανεπαρκούς ανταγωνισμού στην αγορά φυσικού αερίου, είτε των εγχώριων λόγω των περιορισμών στην ισότιμη πρόσβαση”.

Επίσης “σημαντική μείωση του κόστους μπορεί να προέλθει και από την άρση των απίθανων στρεβλώσεων στη λιανική αγορά και την βελτίωση της χρήσης των δικτύων”, παρεμβάσεις που προτείνονται και στο κείμενο της ΡΑΕ (διαβάστε τα βασικά σημεία του κειμένου εδώ).

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της ΕΛΕΤΑΕΝ “η Κυβέρνηση οφείλει να ιεραρχήσει ορθολογικά τις προτεραιότητες αυτές. Να προτάξει τα ουσιαστικά και μεγάλα προβλήματα της αγοράς και να μην παρασυρθεί από την εύκολη και ανέξοδη στοχοθέτηση των ΑΠΕ Ακολούθως, η πολιτική για τις ΑΠΕ πρέπει να διασφαλίζει την ανάπτυξη των επενδύσεων χωρίς υπερβολική αποζημίωση και τη βιωσιμότητα του μηχανισμού στήριξης μέσω της άρσης των στρεβλώσεων του Ειδικού Τέλους, οι οποίες επιβαρύνουν τον καταναλωτή, επιδοτούν  το κόστος των προμηθευτών και δυσφημούν τις ΑΠΕ”.

Η ΕΛΕΤΑΕΝ θεωρεί εξαιρετικά θετική τη δημοσιοποίηση του κειμένου με τις προτάσεις Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας για την αναδιοργάνωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας.

Η ΕΛΕΤΑΕΝ χαρακτηρίζει το κείμενο της ΡΑΕ ως «αποτελεσματική και επαρκή βάση διαλόγου, που μπορεί και πρέπει να οδηγήσει σε άμεση εξειδίκευση -όπως σημειώνει και η Αρχή- των αναγκαίων μέτρων και πολιτικών που απαιτούνται για την ουσιαστική απελευθέρωση της αγοράς ενέργειας προς όφελος του καταναλωτή και της εθνικής οικονομίας».

ΕΛΕΤΑΕΝ

Σχόλια