Ενέργεια: οι προτάσεις της ΡΑΕ για τον εξορθολογισμό της αγοράς

1
5

Περιβάλλον Ενέργεια Οικολογία:

Τις προτάσεις της για την αναδιοργάνωση της εγχώριας αγοράς ενέργειας κατέθεσε στο υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας.

Μεταξύ άλλων η ΡΑΕ ζητάει επανεξέταση των οικονομικών κινήτρων σε επενδύσεις ΑΠΕ, των μηχανισμών στήριξης, καθώς και των διαδικασιών υλοποίησης μονάδων ΑΠΕ, έτσι ώστε επιτευχθούν οι εθνικοί στόχοι για τη συμμετοχή των ΑΠΕ στην ακαθάριστη κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας της χώρας, με ταυτόχρονη συγκράτηση της περαιτέρω αύξησης του Ειδικού Τέλους Μείωσης Εκπομπών Αέριων Ρύπων-ΕΤΜΕΑΡ (ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ).

Ακόμη, στις προτάσεις περιλαμβάνονται η ανάγκη για την τη λειτουργία ενός μόνιμου μηχανισμού αναπροσαρμογής των τιμολογίων της ΔΕΗ ανά εξάμηνο, ανάλογα με τη διακύμανση των τιμών χονδρικής της ηλεκτρικής ενέργειας, αλλά και το διαχωρισμό των τελών υπέρ τρίτων (δημοτικοί φόροι, τέλος ακινήτων, ΕΡΤ κλπ.) από τον λογαριασμό ρεύματος.

Πιο αναλυτικά, μεταξύ των άλλων προβλέπουν ακόμη την υιοθέτηση του γαλλικού μοντέλου απελευθέρωσης της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας με δημοπράτηση λιγνιτικής ή / και υδροηλεκτρικής παραγωγής της ΔΕΗ ως μεταβατικό μέτρο, έως ότου πουληθούν μονάδες λιγνίτη και υδροηλεκτρικά αντίστοιχα.

Η Αρχή εισηγείται ακόμη την επανεξέταση των κινήτρων και των μηχανισμών στήριξης της παραγωγής «πράσινης» ενέργειας, ώστε να περιοριστεί η επιβάρυνση της αγοράς και των καταναλωτών από το Ειδικό Τέλος Μείωσης Εκπομπών Αέριων Ρύπων που περιλαμβάνεται στους λογαριασμούς.

Για τη λιανική αγορά οι προτάσεις της ΡΑΕ περιλαμβάνουν:

Άρση των στρεβλώσεων στα ρυθμιζόμενα τιμολόγια προμήθειας, έτσι ώστε να επιτραπεί η ορθολογική και αποτελεσματική τιμολόγηση του συνόλου της λιανικής αγοράς, στη βάση της αρχής ότι κάθε καταναλωτής τιμολογείται ανάλογα με το κόστος
που προκαλεί. Ενδεικτικά αναφέρεται η ενσωμάτωση της κλίμακας οικιακής κατανάλωσης 0-800 kWh στις επόμενες κλίμακες, καθώς και η εξομάλυνση του τρόπου κατανομής των ΥΚΩ στις διάφορες κατηγορίες καταναλωτών, με σκοπό να καταργηθούν οι στρεβλώσεις και οι σταυροειδείς επιδοτήσεις.

Θέσπιση μόνιμου μηχανισμού αναπροσαρμογής, ανά εξάμηνο, των τιμολογίων της ΔΕΗ στο κόστος της χονδρεμπορικής αγοράς. Όπως εκτιμά η Αρχή, με τον τρόπο αυτό, «αφ” ενός διασφαλίζεται η επικαιροποίηση, έγκαιρα, των τιμολογίων σύμφωνα με τις τρέχουσες τιμές των καυσίμων, έτσι ώστε να μη δημιουργούνται ελλείμματα στις ταμειακές ροές, αφ΄ ετέρου διαμορφώνεται ένα προβλέψιμο περιβάλλον στη λιανική αγορά προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας μέσα στο οποίο οι προμηθευτές θα μπορούν να δραστηριοποιούνται με διαχειρίσιμο επιχειρηματικό κίνδυνο».

Πλήρη απεμπλοκή των δραστηριοτήτων προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας από την είσπραξη τελών υπέρ τρίτων (δημοτικός φόρος, δημοτικά τέλη, ΕΕΤΗΔΕ, τέλος ΕΡΤ, ΔΕΤΕ, κ.α.). Σύμφωνα με τη ΡΑΕ, η μη καταβολή των σχετικών πληρωμών υπέρ τρίτων από τους πελάτες «δεν πρέπει να συνδέεται με απειλή διακοπής ηλεκτροδότησης, εφόσον ο πελάτης είναι συνεπής με τις συμβατικές του υποχρεώσεις προς τον προμηθευτή της επιλογής του και δεν υφίστανται ληξιπρόθεσμες οφειλές σχετικά με το λογαριασμό κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς τα ως άνω τέλη δεν συνδέονται με την παροχή της υπηρεσίας αυτής (δηλ. της προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας)».

Επανεξέταση του περιεχομένου και του τρόπου κατανομής του κόστους των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ωφέλειας (αφορά το κόστος ηλεκτροδότησης των νησιών, το τιμολόγιο πολυτέκνων και το Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο). «Στην Ελλάδα των πλέον του 1,3 εκατομμυρίων ανέργων, η όποια κοινωνική πολιτική ασκηθεί στον τομέα της παροχής του ζωτικού αγαθού της ηλεκτρικής ενεργείας αποτελεί κρίσιμη απόφαση της Πολιτείας», τονίζει η ΡΑΕ.

Μείωση της «εξαντλητικής» φορολόγησης που εφαρμόζεται σήμερα στην ηλεκτρική ενέργεια (Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης στο φυσικό αέριο ως πρώτη ύλη σε σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής, ΕΦΚ στο πετρέλαιο που χρησιμοποιείται στους σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής της ΔΕΗ στα νησιά, ΕΦΚ στο ηλεκτρικό ρεύμα). Η ΡΑΕ επισημαίνει συγκεκριμένα ότι η επιβολή «όλων αυτών των φόρων και τελών υπέρ τρίτων έχει δημιουργήσει πολλαπλά εμπόδια στον εξορθολογισμό των χρεώσεων για την ηλεκτρική ενέργεια, καθώς και στην ανάπτυξη υγιούς ανταγωνισμού στην ενεργειακή αγορά».

Η πρόταση της Αρχής για την απελευθέρωση της αγοράς προβλέπει την πώληση λιγνιτικής και ενδεχομένως υδροηλεκτρικής παραγωγής της ΔΕΗ, με δημοπρασίες προθεσμιακών συμβολαίων και με υποχρέωση αυτών που θα την αγοράζουν να τη διαθέτουν σε πελάτες λιανικής.

Με τον τρόπο αυτό, η ΡΑΕ εκφράζει την εκτίμηση ότι θα αυξηθεί ο υγιής ανταγωνισμός στην παραγωγή και την προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας και δυνητικά θα μπορεί, όπως τονίζει, «να μεταφερθεί στους πελάτες αυτούς, υπό τη μορφή χαμηλότερων τιμών και τιμολογίων (σε σχέση με αυτά που θα εφαρμόζονταν σε περίπτωση τιμολόγησης οριακής τιμής), το οικονομικό πλεόνασμα παραγωγού που διαθέτει η λιγνιτική και υδροηλεκτρική παραγωγή».

Πρόκειται για μοντέλο ανάλογο εκείνου που εφαρμόζεται στη Γαλλία με την παραγωγή ενέργειας από πυρηνικά εργοστάσια.

1 ΣΧΟΛΙΟ

  1. Αν η ΡΑΕ έχει σαν πρότυπο απελεθερωπειησης την Γαλλία δηλ. την μόνη χώρα της ΕΕ δίπλα στην Ελλάδα που παραβιάζει όλους του κανόνες της αγοράς, χαρίζοντας στη Γαλλική βιομηχανία την περιουσία του γαλλικού λαού σε μορφή τιμών πολύ κάτω από την οριακή τιμή του συστήματος, κάλα θα κάνει η νέα κυβέρνηση να απομακρύνει τον άνθρωπο του ΓΑΠ, κο Βασιλακο από αυτήν την θέση. Δεν μπορείς από την μια να λες ότι δεν βγαίνουν τα νούμερα και από την άλλη να σκαρφίζεσαι μοντέλα, που θα χαρίσουν το πλεονέκτημα του λιγνίτη σε ιδιώτες ή σε βιομηχανικούς καταναλωτές, συρρικνώνοντας τα έσοδα της ιδιωτικοποίησης.

    Η Πορτογαλία αντίθετα (σε κρίση και αυτή) διάλεξε τη λύση του στρατηγικού επενδυτή και έπιασε πριν 6 μήνες για το 21% της EDP 23-πλασια αξία μετοχής απο αυτη της ΔΕΗ σήμερα.

    Αυτή η σπείρα των απαξιωτων της περιουσίας του ελληνικου λαού πρέπει να πάει επιτέλους στο σπίτι της.

Comments are closed.