Φωτοβολταϊκά αγροτών: μόλις 300 σε λειτουργία – Έκκληση για παράταση

0
10

Περιβάλλον Ενέργεια Οικολογία:

Επαρκή χρονική παράταση στις προθεσμίες των αδειοδοτικών διαδικασιών σε φωτοβολταϊκούς σταθμούς των επαγγελματιών αγροτών ζητά ο Πρόεδρος της ΠΑΣΕΓΕΣ, κ. Τζανέτος Καραμίχας, από τον υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, κ. Ε. Λιβιεράτο, καθώς και την διασκέδαση των φημολογιών περί δήθεν αναγκαιότητας δραστικής μείωσης των τιμών πώλησης της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας.

Πιο συγκεκριμένα, όπως αναφέρει ο Πρόεδρος της ΠΑΣΕΓΕΣ σε επιστολή του προς τον υπουργό, 6.200 περίπου επαγγελματίες αγρότες υπέβαλαν κατά τα τέλη του 2010 αιτήματα στη ΔΕΗ προκειμένου να εγκαταστήσουν σε ιδιόκτητη αγροτική γη φωτοβολταϊκούς σταθμούς, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν 3851/2010. Από αυτούς 4.900 περίπου είχαν λάβει μέχρι την 31/12/2011 προσφορά σύνδεσης από την ΔΕΗ, ενώ σήμερα λειτουργούν, κατ΄ εκτίμηση, μόλις 300 αγροτικοί φωτοβολταϊκοί σταθμοί.

Όπως επισημαίνει ο κ. Καραμίχας, ένας μεγάλος αριθμός επαγγελματιών αγροτών, οι οποίοι έχουν υλοποιήσει σε σημαντικό βαθμό τις προβλεπόμενες αδειοδοτικές διαδικασίες, βρίσκονται σε αδιέξοδο λόγω του ουσιαστικού αποκλεισμού της πρόσβασής τους, κατά τη διάρκεια των τελευταίων μηνών, σε δανειακά κεφάλαια αλλά και της αδυναμίας χρηματοδότησης των επενδύσεών τους αποκλειστικά από ίδιους πόρους λόγω της δεινής οικονομικής τους κατάστασης.

Συνεπακόλουθα εμφανίζεται από πλευράς τους, για λόγους για τους οποίους δεν ευθύνονται οι ίδιοι, ασυνέπεια εκπλήρωσης των προβλεπόμενων από την αδειοδοτική διαδικασία όρων (χρηματοοικονομικών, χρονικών κ.λ.π.) με αποτέλεσμα η συντριπτική πλειοψηφία τους να έχει ήδη, ή να κινδυνεύει άμεσα, να απωλέσει την δυνατότητα σύνδεσης με το δίκτυο της ΔΕΗ (οριστική απόρριψη του φακέλου της άδειας/αρχειοθέτησή του).

Πλέον των ανωτέρω, είναι εμφανής η αδυναμία της ΔΕΗ να ανταπεξέλθει στην υλοποίηση των απαραίτητων έργων σύνδεσης, κυρίως λόγω έλλειψης υλικών (μετασχηματιστές, μετρητές, καλώδια κ.λ.π.) με αποτέλεσμα να παρατηρούνται μεγάλες καθυστερήσεις στη σύνδεση ενός σημαντικού αριθμού κατασκευασμένων Φ/Β σταθμών, ενώ οι προβλεπόμενες από τις σχετικές συμβάσεις σύνδεσης προθεσμίες έχουν εκπνεύσει.

Την ανησυχητική αυτή εικόνα επιδεινώνουν τα συνεχώς εντεινόμενα δημοσιεύματα και η περιρρέουσα φημολογία περί δήθεν αναγκαιότητας δραστικής μείωσης των τιμών πώλησης της παραγόμενης από Φ/Β σταθμούς, ηλεκτρικής ενέργειας στη χώρα μας και σημαντικής μείωσης του εσωτερικού βαθμού απόδοσης (IRR) των εγκαταστάσεων αυτών στο μέσο ευρωπαϊκό επίπεδο (8%-12%) αλλά και εμφανισθείσες καθυστερήσεις στην καταβολή της αξίας παραχθέντος ρεύματος ήδη λειτουργούντων Φ/Β σταθμών.

Καταλήγοντας, ο κ.  Καραμίχας αναφέρει πως η επιτυχία του εγχειρήματος της εγκατάστασης και λειτουργίας των αγροτικών φωτοβολταϊκών σταθμών εκτιμάται ως ιδιαίτερα σημαντική για τη χώρα μας και η ΠΑΣΕΓΕΣ θεωρεί απόλυτα αναγκαίο τον καθορισμό συνάντησης με τον υπουργό, προκειμένου να αναλυθούν/συζητηθούν οι λεπτομέρειες του όλου θέματος.

ΠΑΣΕΓΕΣ

Σχόλια