Φωτοβολταϊκά έργα ισχύος 3,9 Γιγαβάτ πωλήθηκαν το 2011

0
7

Περιβάλλον Ενέργεια Οικολογία:

Σε πρωτοφανή επίπεδα ανήλθαν οι εξαγορές φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων και συστημάτων το 2011 σύμφωνα με στοιχεία του Bloomberg New Energy Finance.

Όπως σημειώνει το BNEF η αξία των παραπάνω εξαγορών ανήλθε σε 8,5 δισ. Ευρώ, ενώ τα “αδειοδοτημένα και λειτουργούντα” έργα θεωρήθηκαν επενδύσεις υψηλής απόδοσης.

Τα κεφάλαια προήλθαν κυρίως από funds εταιρειών υπηρεσιών κοινής ωφελείας και υποδομών.

Η έκθεση με τίτλο “Οι κυνηγοί των ηλιακών χαρτοφυλακίων: βλέμμα στην απόκτηση και αποτίμηση ηλιακών έργων” (“The Solar Portfolio Hunters : Focus On the Acquisition and Valuation of Solar Assets«) υποστηρίζει πως ο ρυθμός ανάπτυξης νέων εγκαταστάσεων επιβραδύνθηκε, εξαιτίας των περικοπών σε εγγυημένες τιμές και άλλα κίνητρα στην Ευρώπη.

Έτσι, οι εταιρείας εγκατάστασης φωτοβολταϊκών στράφηκαν στην πώληση έργων αντί για τη διατήρησή τους στα χαρτοφυλάκιά τους.

Από τα 3,9 Γιγαβάτ έργων που αποκτήθηκαν παγκοσμίως, 2,8 Γιγαβάτ ήταν ήδη ολοκληρωμένα έργα που διοχέτευαν ενέργεια στο δίκτυο, ενώ 1,1 Γιγαβάτ αφορούσε αδειοδοτημένα έργα των οποίων η κατασκευή δεν είχε ακόμα ξεκινήσει.

Οι μεγαλύτερες συμφωνίες που υπογραμμίζει η έκθεση του BNEF περιλαμβάνουν τρία έργα ισχύος 242 Μεγαβάτ στην Ιταλία και το πάρκο Desert Sunlight Solar Farm ισχύος 550 Μεγαβάτ της First Solar στην Καλιφόρνια.

Οι μεγάλοι εγκαταστάτες πωλούν σε φιλικές τιμές εν λειτουργία φωτοβολταϊκά πάρκα στην Ιταλία και την Ισπανία -την ώρα που οι νέες εγκαταστάσεις μειώνονται- καθώς θεωρούνται επενδύσεις με ικανοποιητικές χρηματοροές και αποδόσεις που κυμαίνονται από 5% έως 15% σε βάθος εικοσιπενταετίας.

Αξίζει να σημειωθεί πως οι τιμές των φωτοβολταϊκών έργων έχουν μειωθεί κατά 44% σε σύγκριση με το 2008 όταν και η αγορά βρέθηκε στο απόγειό της.

econews

Σχόλια