ΔΕΗ: σε πλήρη λειτουργία τα υποβρύχια καλώδια Θάσου και Αίγινας

0
32

Περιβάλλον Ενέργεια Οικολογία:

Σε πλήρη λειτουργία τέθηκαν τα νέα υποβρύχια καλώδια Θάσου – Κεραμωτής, μήκους 8,1 km, από 27/06/2012 και Αίγινας – Μεθάνων, μήκους 9,8 km, από 07/07/2012, όπως ανακοίνωσε ο Διαχειριστής του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ).

Η λειτουργία των συγκεκριμένων υποβρύχιων καλωδίων διασφαλίζει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την αδιάλειπτη τροφοδότηση, με ηλεκτρική ενέργεια, της Αίγινας και της Θάσου, αφού τα δύο νησιά τροφοδοτούνται πλέον μέσω τεσσάρων υποβρυχίων καλωδίων το καθένα, εξασφαλίζοντας απόλυτα τις κοινωνικές και οικονομικές δραστηριότητες των κατοίκων και των επισκεπτών των νησιών.

Τα συγκεκριμένα έργα, συνολικής αξίας 4.413.700 ευρώ, έχουν χρηματοδοτηθεί εξ ολοκλήρου από τη ΔΕΗ Α.Ε. και υλοποιήθηκαν μετά από συνεχείς και επίπονες, πέραν της τριετίας, προσπάθειες των Υπηρεσιών, με σημαντική συμβολή και των Δημοτικών Αρχών των δύο νησιών.

Λαμβάνοντας υπόψη το πόσο σημαντικά κοινωφελή έργα υποδομής αποτελούν τα παραπάνω, όπως άλλωστε και οι λοιπές 118 υποβρύχιες διασυνδέσεις του ηπειρωτικού συστήματος με τα νησιά, συνολικού μήκους 1.062 km, ο ΔΕΔΔΗΕ τονίζει ότι, τόσο οι κυβερνήτες των πλωτών μέσων όσο και οι αλιείς, πρέπει να συμμορφώνονται με τις υποδείξεις των Αρμόδιων Αρχών και τις σημάνσεις που έχουν εγκατασταθεί σε όλα τα υποβρύχια δίκτυα για την αποφυγή τραυματισμού και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας τους.

Σχόλια