Φωτοβολταϊκά: 230GW η παγκόσμια διασυνδεδεμένη ισχύς το 2017 – Έρευνα του IEA

0
12

Περιβάλλον Ενέργεια Οικολογία:

Σε 230 Γιγαβάτ εκτιμά την σωρευτική, διασυνδεδεμένη παγκόσμια φωτοβολταϊκή ισχύ ως το 2017 ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας (International Energy Agency-IEA).

“Ατμομηχανή” της ανάπτυξης του κλάδου θα είναι, όπως αναμενόταν, η Κίνα, ενώ οι συγχωνεύσεις κατασκευαστών θα συνεχιστούν.

Ειδικότερα, η IEA προβλέπει αλματώδη ανάπτυξη του κλάδου των φωτοβολταϊκών με αύξηση από 70 διασυνδεδεμένα Γιγαβάτ το 2011, σε 91GW το 2012, 115 GW το 2013, 140 GW το 2014, 167 GW το 2015, 197 GW το 2016 και 230 GW το 2017.

Παράλληλα, η παγκόσμια παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά αναμένεται να ανέλθει σε 35 Τεραβατώρες ετησίως.

Τα φωτοβολταϊκά αναμένεται να γνωρίσουν την ταχύτερη ανάπτυξη μεταξύ των ηλιακών τεχνολογιών και μαζί με τη συγκεντρωτική ηλιακή ενέργεια (CSP) θα αντιστοιχίσουν στο 4,9% της ηλεκτροπαραγωγής από ΑΠΕ ως το 2017.

Η μεγέθυνση του κλάδου θα προέλθει κατά βάση από την Κίνα με 32 Γιγαβάτ ως το 2017 και τις ΗΠΑ (21GW), Γερμανία και Ιαπωνία (20GW) και Ιταλία (11GW) να ακολουθούν.

Η ισχύς από συγκεντρωτική ηλιακή ενέργεια αναμένεται να αυξηθεί από δύο Γιγαβάτ το 2011 σε 11 Γιγαβάτ το 2017.

Συνολικά, θα συνολική εγκατεστημένη ισχύς από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας θα ανέλθει σε 710 GW το 2017 με την Κίνα να αναδεικνύεται για ακόμη μια φορά ηγέτιδα δύναμη με 270 Γιγαβάτ νέας ισχύος έναντι 56 GW στις ΗΠΑ, 39 GW σε Γερμανία και 32 GW στη Βραζιλία.

econews

Σχόλια