ΔΕΗ: αύξηση έως 7% για τους πρώην πελάτες Energa-Hellas Power

0
43

Περιβάλλον Ενέργεια Οικολογία:

Έως και 7% θα μπορεί να προσαυξάνει τα τιμολόγια των πρώην πελατών Energa και Hellas Power που δεν έχουν υπογράψει σύμβαση προμήθειας η ΔΕΗ.

Το παραπάνω αποφάσισε η ΡΑΕ και ισχύει για εκείνους τους πελάτες των Energa και Hellas Power που “χρησιμοποιούν” τη ΔΕΗ ως Προμηθευτή Καθολικής Υπηρεσίας.

Πρόκειται, όπως αναφέρει η ΡΑΕ, αποζημίωση προς τη ΔΕΗ για την υπηρεσία που παρέχει προς τους συγκεκριμένους καταναλωτές, χωρίς να έχει συμβατική σχέση μαζί τους η οποία αντισταθμίζει τη μη καταβολή εγγύησης που ισχύει για τους συμβατικούς πελάτες της Επιχείρησης.

Υπενθυμίζεται ότι μετά το πέρας της προθεσμίας για την επιλογή προμηθευτή 60.000 νοικοκυριά δεν είχαν υπογράψει νέα σύμβαση και συνέχιζαν να ηλεκτροδοτούνται από τη ΔΕΗ.

Αναλυτικότερα, η απόφαση της ΡΑΕ προβλέπει ότι:

«Η ΔΕΗ δύναται να επιβάλει προσαύξηση του τιμοκαταλόγου των ανταγωνιστικών χρεώσεων, ενιαία για όλους τους πελάτες που εντάσσονται σε καθεστώς Καθολικής Υπηρεσίας, ύψους έως και 7%, ως αντάλλαγμα για την κάλυψη του κόστους παροχής της υπηρεσίας αυτής. Η προσαύξηση αυτή ισχύει μέχρις ότου οι πελάτες ΠΚΥ υπογράψουν συμβόλαιο με προμηθευτή της επιλογής τους».

«Περαιτέρω η ΔΕΗ έχει αυξημένο κόστος εξυπηρέτησης των πελατών της ως Προμηθευτή Καθολικής Υπηρεσίας, συγκριτικά με τους υπόλοιπους πελάτες της, λόγω της μη καταβολής εγγύησης, ως προκαταβολής έναντι λογαριασμών κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας, λόγω του ότι προκύπτει σημαντικός ετεροχρονισμός μεταξύ της πραγματοποιούμενης δαπάνης κάλυψης της κατανάλωσης των εν λόγω πελατών και των εσόδων από την είσπραξη των σχετικών λογαριασμών.

Συνεπώς, προκύπτει πρόσθετο χρηματοοικονομικό κόστος για την εξασφάλιση κεφαλαίου κίνησης, καθώς και αυξημένος κίνδυνος από τις επισφάλειες των πελατών αυτών (ληξιπρόθεσμες οφειλές). Το κόστος, και στις δύο αυτές περιπτώσεις, δεν έχει ληφθεί υπόψη στην κατάρτιση των δημοσιευμένων τιμολογίων της ΔΕΗ, αφού καλύπτεται από την καταβολή εγγύησης από τους πελάτες της».

econews

Σχόλια