Πετρέλαια στην Ελλάδα: τα κριτήρια αξιολόγησης των εταιρειών και το όφελος για το Δημόσιο

0
13

Περιβάλλον Ενέργεια Οικολογία:

Ανακοινώθηκαν την Τρίτη 3 Ιουλίου 2012 οι οκτώ εταιρείες που εκδήλωσαν ενδιαφέρον για τη διενέργεια ερευνών για εξόρυξη πετρελαίου στη Δυτική Ελλάδα (Ιωάννινα, Κατάκολο και Πατραϊκός Κόλπος).

Όπως αναφέρει δημοσίευμα του euro2day, η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει με βάση συγκεκριμένα κριτήρια που αναφέρονται στην προκήρυξη, ενώ η διαγωνιστική διαδικασία θα γίνει σε δύο φάσεις: σε πρώτη φάση θα γίνει ένα πρώτο “ξεκαθάρισμα” με βάση τη βαθμολογία που θα συγκεντρώσουν οι ενδιαφερόμενες εταιρείες, ενώ στη δεύτερη φάση θα διαξαχθούν απευθείας διαπραγματεύσεις.

Ειδικότερα, τα κριτήρια αξιολόγησης αφορούν:

* Το ελάχιστο επενδυτικό πρόγραμμα της έρευνας
* Τα δικαιώματα (royalties) που θα καταβάλουν στο Ελληνικό Δημόσιο
* To συντελεστή αποσβέσεων κεφαλαίου που προτείνει η κοινοπραξία (υποχρεωτικά στο εύρος 40-70%)
* Μπόνους υπέρ του Δημοσίου για την υπογραφή της σύμβασης
* Πρόγραμμα εκπαίδευσης προσωπικού, με ελάχιστο ποσό τα 50.000 ευρώ το χρόνο
* Παραίτηση – αποδέσμευση μέρους των ερευνούμενων εκτάσεων, ανάλογα με την πρόοδο των ερευνητικών εργασιών. Το ποσοστό των αποδεσμευόμενων εκτάσεων θα κυμαίνεται από 20-50%.

Τα δικαιώματα (royalties) του Δημοσίου θα αποδίδονται σε μετρητά ή είδος (πετρέλαιο ή φυσικό αέριο) και θα αποτελούν ποσοστό 2 έως 20% επί των εσόδων της εκμετάλλευσης (σχέση συνολικών εσόδων προς συνολικό κόστος εκμετάλλευσης).

Η φορολόγηση των κερδών θα γίνεται με συντελεστή 20% υπέρ του Δημοσίου και 5% υπέρ των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης των περιοχών εκμετάλλευσης.

Η έναρξη των γεωτρήσεων, εφόσον ανατεθούν οι εργασίες έως το τέλος του έτους, δεν αναμένεται να ξεκινήσουν σε λιγότερο από τρία έτη για το Κατάκολο και σε πέντε για Ιωάννινα και Πατραϊκό, μετά την ολοκλήρωση των γεωλογικών και γεωφυσικών ερευνών.

Αναλυτικότερα οι έρευνες σε κάθε περιοχή θα διαρκέσουν:

-Ιωάννινα: μέχρι 7 χρόνια, (Πρώτη φάση 3 χρόνια, δεύτερη φάση 2 χρόνια και τρίτη φάση 2 χρόνια)

-Πατραϊκός Κόλπος: μέχρι 8 χρόνια (3-2-3)

-Κατάκολο: μέχρι 5 χρόνια (3-2)

—Η επιτροπή

Τα μέλη της επιτροπής η οποία θα αξιολογήσει τις προτάσεις και θα κάνει τις διαπραγματεύσεις είναι τα ακόλουθα:

1. Κωνσταντίνος Μαθιουδάκης, Γ.Γ. ΥΠΕΚΑ πρόεδρος με αναπληρώτρια την Σοφία Σταματάκη, Καθηγήτρια ΕΜΠ.
2. Αντώνιος Βαφείδης, Γεωφυσικός, Καθηγητής Πολυτεχνείου Κρήτης,
3. Γρηγόριος Τσόκας, Γεωφυσικός, Καθηγητής ΑΠΘ,
4. Ευάγγελος Παπαθανασίου, Αναπληρωτής Διευθυντής του Ινστιτούτου Ωκεανογραφίας του ΕΛΚΕΘΕ,
5. Χαράλαμπος Τσουτρέλης, Καθηγητής Μεταλλευτικής ΕΜΠ,
6. Θεόδωρος Πανάγος, Νομικός, πρ. Αντιπρόεδρος ΡΑΕ,
7. Ανδρέας Γεωργακόπουλος, Καθηγητής Γεωλογίας ΑΠΘ,
8. Χρήστος Αρώνης, Μηχανικός Μηχανολόγος πρώην διευθυντής Ενεργειακής Πολιτικής του ΥΠΑΝ,
9. Χαράλαμπος Παπαδόπουλος, Νομικός με ειδίκευση στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο,
10.Αθανάσιος Ζαχαρόπουλος, αναπληρωτής Προϊστάμενος της Δ/νσης Πετρελαϊκής
Πολιτικής του ΥΠΕΚΑ,
11.Αντώνιος Αγγελόπουλος, Γεωλόγος,
12.Αλεξάνδρα Σδούκου, νομική σύμβουλος ΥΠΕΚΑ,
13.Αναστασία Στρατή, εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών,
14. Ευαγγελία Σιοτρόπου, Αντισυνταγματάρχης, Προϊσταμένη του ΓΕΝ,
15.Σπυρίδων Μπέλλας, Δρ Γεωλόγος,
16.Αλέξανδρος Κουλίδης, Χημικός Μηχανικός της Ειδικής Υπηρεσίας Περιβάλλοντος του ΥΠΕΚΑ,
17.Μάρκος Λουκογιαννάκης, Γεωφυσικός. Γενικός Δντής ΣΕΒ.

—Οι εταιρείες
Υπενθυμίζεται πως οι εταιρείες που εκδήλωσαν ενδιαφέρον είναι:

—Για την περιοχή Ιωάννινα
1. Ελληνικά Πετρέλαια A.E, Edison International SPA, Melrose Resources Plc
2. Energean Oil and Gas, Petra Petroleum, Schlumberger (strategic technical partner)
3. Arctic Hunter Energy Inc., K.O. Enterprises Inc.
4. Chariot Oil and Gas Limited

–Για την περιοχή Πατραϊκός Κόλπος (Δυτικά)

1. Energean Oil and Gas, Trajan Oil and Gas Limited, Schlumberger (strategic technical partner)
2. Ελληνικά Πετρέλαια A.E, Edison International SPA, Melrose Resources Plc

–Για την περιοχή Κατάκολο

1. Energean Oil and Gas, Trajan Oil and Gas Limited, Schlumberger (strategic technical partner)
2. GrekoilEnergyVenturesLTD

econews

Σχόλια