Αειφόρος Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων: ολοκληρώθηκε το 1ο συνέδριο στην Αθήνα

0
17

Περιβάλλον Ενέργεια Οικολογία:

Οι εργασίες του 1ου Διεθνούς Συνεδρίου με τίτλο «Αειφόρος Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων, ΑΘΗΝΑ 2012» ολοκληρώθηκαν με απόλυτη επιτυχία την Παρασκευή 29 Ιουνίου 2012 στο Δημαρχιακό Μέγαρο Παπάγου-Χολαργού.

Πάνω από 400 σύνεδροι προερχόμενοι από το χώρο της επιστημονικής κοινότητας, της τοπικής αυτοδιοίκησης, εταιρειών στον τομέα διαχείρισης αποβλήτων έδωσαν το παρόν στο συνέδριο που διοργανώθηκε από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο σε συνεργασία με το Δήμο Παπάγου-Χολαργού.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι ομιλητές του συνεδρίου προέρχονταν από πολλές χώρες (Ιταλία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ισπανία, ΗΠΑ, Αυστραλία, Ιαπωνία, Βέλγιο, Κύπρος, Βουλγαρία, Ρουμανία, Τουρκία, Ιράν, Αίγυπτο, Ιορδανία, Μαρόκο, κτλ.) επισημαίνοντας τη σημαντικότητα της αειφόρου διαχείρισης των στερεών αποβλήτων σε παγκόσμιο επίπεδο.

Κατά την έναρξη του συνεδρίου η Πρόεδρος της Επιστημονικής Επιτροπής, Καθηγήτρια κ. Μαρία Λοϊζίδου κάλεσε για χαιρετισμό τον κ. Βασίλη Ξύδη, Δήμαρχο Παπάγου-Χολαργού, τον κ. Γιάννη Σγουρό, Περιφερειάρχη Αττικής και Πρόεδρο του Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Νομού Αττικής, την κ. Αντωνία Μοροπούλου, Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Προσωπικού Ε.Μ.Π., τον κ. Γεώργιο Ηλιόπουλο, Β” Αντιπρόεδρο του ΤΕΕ, τον κ. Κωνσταντίνο Κυριαζή, εκπρόσωπο της Task Force στην Ελλάδα, τον κ. Κωνσταντίνο Αραβώση, Πρόεδρο της Ελληνικής Εταιρείας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων, τον κ. Ανδρέα Βαρελά, Αντιδήμαρχο Καθαριότητας του Δήμου Αθηναίων.

Το κύριο μέρος των διαλέξεων του συνεδρίου ξεκίνησε με την ομιλία του κ. Julio Garcia-Burgues, Επικεφαλή της μονάδας διαχείρισης αποβλήτων της Γενικής Διεύθυνσης Περιβάλλοντος ετης Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο οποίος παρουσίασε τις προοπτικές και τις ευκαιρίες στον τομέα της διαχείρισης των στερεών αποβλήτων στην Ελλάδα, καθώς και τις σημαντικές ελλείψεις και αδυναμίες σε σχέση με τις απαιτήσεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας.

Ακολούθησαν διαλέξεις από διακεκριμένους επιστήμονες του χώρου (Καθ. Stephen Smith από το Imperial College, Καθ. Marta Schuhmacher από Universitat Rovira i Virgili, Καθ. Francesco Fatone από το Πανεπιστήμιο της Βερόνα, Καθ. Μαρία Λοϊζίδου).

Την πρώτη ημέρα του συνεδρίου οι σύνεδροι είχαν την ευκαιρία να ανταλλάξουν απόψεις και ιδέες σχετικά με τις σύγχρονες τάσεις και τις ορθές πρακτικές διαχείρισης των στερεών αποβλήτων οι οποίες εφαρμόζονται σήμερα στον τομέα της διαχείρισης απορριμμάτων σε παγκόσμιο επίπεδο.

Οι εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης σε ειδική ενότητα για τους δήμους είχαν την ευκαιρία να πληροφορηθούν από έγκριτους καθηγητές και εκπροσώπους φορέων που εμπλέκονται στο πεδίο της διαχείρισης αποβλήτων, προκειμένου να κινηθούν στη σωστή κατεύθυνση όσον αφορά στον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να διαχειρίζονται τα απορρίμματά τους στο άμεσο μέλλον.

Πιο συγκεκριμένα, επισημάνθηκε η ανάγκη για ανάληψη πρωτοβουλιών από την πλευρά των Δήμων για προώθηση της αποκεντρωμένης διαχείρισης, της διαλογής στην πηγή των ανακυκλώσιμων αλλά και των οργανικών αποβλήτων, της υιοθέτησης νέων τεχνολογιών και της μείωσης των αποβλήτων στην πηγή έτσι, ώστε να επεξεργάζονται όσο γίνεται λιγότερα απόβλητα σε κεντρικές μονάδες, μειώνοντας με τον τρόπο αυτό τόσο το κόστος, όσο και τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις.

Τη δεύτερη ημέρα του συνεδρίου δόθηκε έμφαση στη βιολογική επεξεργασία των αποβλήτων, γενικές πλευρές της διαχείρισης στερεών αποβλήτων, εναλλακτικά καύσιμα, βιομάζα, ειδικές περιπτώσεις διαχείρισης στερεών αποβλήτων, χρήση μοντέλων και λογισμικών εργαλείων, διαχείριση ιλύος και στα προϊόντα τα οποία παράγονται από τα στερεά απόβλητα, όπως είναι η ενέργεια, τα βιοκαύσιμα, το κόμποστ, τα υλικά, κλπ.

Τέλος, έγινε η παρουσίαση έργων LIFE που υλοποιούνται ή πρόσφατα ολοκληρώθηκαν στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες και σχετίζονται άμεσα με την επίλυση περιβαλλοντικών προβλημάτων με αφορμή τα εικοσάχρονα του Ευρωπαϊκού Προγράμματος LIFE.

Έμφαση δόθηκε στο έργο DRYWASTE και στην παρουσίαση του καινοτόμου οικιακού ξηραντήρα που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του έργου αυτού και παρουσιάζει πολλές προοπτικές στον τομέα της διαχείρισης του οργανικού κλάσματος των οικιακών απορριμμάτων.

Η κ. Μαρία Λοϊζίδου ανακοίνωσε την καθιέρωση του συνεδρίου και ανανέωσε το ραντεβού σε δυο χρόνια από σήμερα στο 2ο Διεθνές Συνέδριο για την Αειφόρο Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων, ΑΘΗΝΑ 2014.

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στις ιστοσελίδες:
http://www.uest.gr, http://www.uest.gr/drywaste & http://uest.ntua.gr/athens2012.

Σχόλια