Εξοικονόμηση ενέργειας χωρίς προσπάθεια; – Η "έξυπνη" αποδοτικότητα

0
2

Περιβάλλον Ενέργεια Οικολογία:

Τις τεράστιες δυνατότητες εξοικονόμησης ενεργειακών πόρων χάρη στην ψηφιακή οικονομία ερευνά η πρωτοβουλία Global e-Sustainability Initiative (GeSI) η οποία εργάζεται υπό την αιγίδα του Αμερικανικού Συμβουλίου για την Ενεργειακά Αποδοτική Οικονομία (ACEEE).

Η έρευνα με τίτλο “Μετρώντας την Εξοικονόμηση Ενέργειας από συγκεκριμένες ψηφιακές δραστηριότητες στα νοικοκυριά” που εκπόνησε η GeSI επικεντρώθηκε σε οκτώ διαδικτυακές δραστηριότητες στις ΗΠΑ, τη Βρετανία, την Ισπανία, την Ιταλία και τη Γερμανία: εργασία εξ αποστάσεως, διαδικτυακή ενημέρωση, ηλεκτρονικές τραπεζικές υπηρεσίες, ηλεκτρονικό εμπόριο, κατέβασμα μουσικής ή ταινιών, εκπαίδευση εξ αποστάσεως μέσω ίντερνετ, ψηφιακές φωτογραφίες και ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail).

Η εργασία εξ αποστάσεως παρέχει τα μεγαλύτερα περιθώρια εξοικονόμησης ενέργειας (83%-86%) σε σύγκριση με τη συνηθέστερη εναλλακτική, που είναι η μετάβαση στο χώρο εργασίας με το αυτοκίνητο.

Η διαδικτυακή ενημέρωση και η εξ αποστάσεως εκπαίδευση παρείχαν τα μικρότερα ενεργειακά οφέλη, καθώς οι χρήστες των εν λόγω υπηρεσιών τις προτιμούν παραπληρωματικά.

Η εργασία εξ αποστάσεως, αλλά και οι υπόλοιπες δραστηριότητες που διενεργούνται μέσω διαδικτύου θα μπορούσαν να συμβάλλουν στον περιορισμό της συνολικής ενεργειακής κατά 2%, ή κατά 500 εκατ. βαρέλια πετρελαίου ετησίως.

Το όφελος είναι μεν σημαντικό αλλά είναι μικρότερο από εκείνο που επιτυγχάνουν τα έξυπνα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας, η ενεργειακή αναβάθμιση κτηρίων, τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα και η τηλεθέρμανση συνδυαστικά με την παραγωγή ενέργειας.

Το επόμενο στάδιο στην εξέλιξη σε αυτό που ονομάζουμε εξοικονόμησης ενέργειας είναι η “έξυπνη αποδοτικότητα”: η επικέντρωση δηλαδή στα δίκτυα κατανάλωσης και όχι στις μεμονωμένες συσκευές.

Σύμφωνα με χωριστή έκθεση του ACEEE η επικέντρωση στο σύστημα και όχι στη συσκευή θα μπορούσε να συμβάλλει σε εξοικονόμηση ενέργειας 22% στις ΗΠΑ.

Η έξυπνη αποδοτικότητα αφορά σε διασύνδεση οικιστικών περιοχών, ακόμα και ολόκληρων πόλεων, σε συστήματα μεταφορών, δίκτυα επικοινωνιών, ακόμα και συστήματα υπηρεσιών κοινής ωφέλειας.

econews

Σχόλια