Κρήτη: αρχιτεκτονικός διαγωνισμός «ΗΡΑΚΛΕΙΟ Χ 4»

0
12

Περιβάλλον Ενέργεια Οικολογία:

Ξεκίνησε ο αρχιτεκτονικός διαγωνισμός ιδεών «ΗΡΑΚΛΕΙΟ Χ 4». Σκοπός του Διαγωνισμού είναι η αναζήτηση προτάσεων για το βασικό κύτταρο της πόλης του Ηρακλείου, το Οικοδομικό Τετράγωνο.

Επειδή η Ελληνική πόλη χαρακτηρίζεται από μικρά οικοδομικά τετράγωνα με πυκνό δίκτυο δρόμων, στενά πεζοδρόμια και κατακερματισμένους χώρους πρασίνου, στόχος είναι η δημιουργία ενός μεγαλύτερου πλέον οικοδομικού τετραγώνου (οικοδομικά τετράγωνα Χ 4, ΗΡΑΚΛΕΙΟ Χ 4) που θα επηρεάσει θετικά το μικροκλίμα της περιοχής, την ποιότητα ζωής, την εικόνα αλλά και τη λειτουργία του δημοσίου χώρου.

Αντικείμενο του Διαγωνισμού αποτελεί η ελεύθερη επιλογή τουλάχιστον 4 τυπικών οικοδομικών τετραγώνων σε γειτονιές του Δήμου Ηρακλείου, με υποβαθμισμένο αστικό περιβάλλον (που οφείλεται είτε σε υψηλούς συντελεστές δόμησης, είτε σε υψηλή πυκνότητα, είτε σε έλλειψη χώρων πρασίνου, κοινοχρήστων ή κοινωφελών εγκαταστάσεων, είτε σε απαξίωση παλαιού κτηριακού αποθέματος κ.λπ.) και η κατάθεση πρότασης για την αξιοποίηση του «σταυρού», των ενδιάμεσων δηλαδή δρόμων, συνδυάζοντάς τους με υφιστάμενα κενά ή ακαλύπτους χώρους. Οι Διαγωνιζόμενοι καλούνται να αντιμετωπίσουν τον χώρο στις τρεις διαστάσεις του.

Λήξη της προθεσμίας υποβολής των Προτάσεων ορίζεται η Δευτέρα 24/9/2012 και ώρα 15:00.

Περισσότερες λεπτομέρειες εδώ

Σχόλια