Πάτμος: στο ΕΠΠΕΡΑΑ η αποκατάσταση της παράνομης χωματερής

0
8

Περιβάλλον Ενέργεια Οικολογία:

Εντάχθηκε προς χρηματοδότηση στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον – Αειφόρος Ανάπτυξη» το έργο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Χ.Α.Δ.Α. ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΑ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΜΟΥ» με απόφαση του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου.

Η Πρόταση – Αίτηση Χρηματοδότησης προετοιμάστηκε από το Δήμο Πάτμου σε συνεργασία με την εταιρεία ΕΠΤΑ Α.Ε. – Σύμβουλοι Μελετητές Περιβαλλοντικών Έργων.

Το προτεινόμενο έργο αποσκοπεί στην αποκατάσταση του ΧΑΔΑ του Δήμου Πάτμου και στην ολοκληρωμένη και πρότυπη διαχείριση των αστικών στερεών αποβλήτων του Δήμου Λειψών, σύμφωνα με τις πρόσφατες κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και την Οδηγία 98/2008, όπου ενθαρρύνεται η διαλογή στην πηγή του οργανικού υλικού.

Πιο συγκεκριμένα, το έργο έχει τους εξής βασικούς στόχους:

* Την αποκατάσταση του Χώρου Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Αποβλήτων (Χ.Α.Δ.Α.) του Δήμου Πάτμου

* Τη δημιουργία ενός πρότυπου ολοκληρωμένου συστήματος διαλογής στην πηγή οργανικών αποβλήτων που θα έχει ως στόχο την ελαχιστοποίηση των υπολειμμάτων που θα οδηγούνται στο Χ.Υ.Τ.Α. του νησιού

* Τη δημιουργία μιας μονάδας κομποστοποίησης προδιαλεγμένων οργανικών αποβλήτων εντός του γηπέδου του Χ.Υ.Τ.Α. Πάτμου

* Την ευαισθητοποίηση των πολιτών και επισκεπτών του νησιού για το σύνολο των δράσεων διαλογής στην πηγή

Το έργο περιλαμβάνει τις εξής επιμέρους δράσεις :

* Μελέτες Αποκατάστασης του Χ.Α.Δ.Α. του Δήμου Πάτμου

* Αποκατάσταση του Χ.Α.Δ.Α. του Δήμου Πάτμου

* Προμήθεια Εξοπλισμού Συλλογής και Κομποστοποίησης Προδιαλεγμένου Οργανικού

* Δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης

Σχόλια