RIO+20: Η Μεσόγειος δεσμεύεται να συνεργαστεί με στόχο την Αειφόρο Ανάπτυξη

0
15

Περιβάλλον Ενέργεια Οικολογία:

Η Μεσόγειος έδωσε ηχηρό παρόν στη Παγκόσμια Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για την Αειφόρο Ανάπτυξη (Ριο+20) στο Ρίο ντε Τζανέιρο, με εκδήλωση που έγινε στις 19 Ιουνίου 2012 με τη συμμετοχή κυβερνήσεων, διεθνών οργανισμών, μη κυβερνητικών οργανώσεων και άλλων φορέων οι οποίοι ανανέωσαν την δέσμευσή τους να ξεπεράσουν τα εμπόδια και να συνεργαστούν για την αειφόρο ανάπτυξη στην περιοχή.

Ο Πρίγκιπας Αλβέρτος ΙΙ του Μονακό και άλλες γνωστές προσωπικότητες παρευρέθηκαν στην εκδήλωση και εξέφρασαν τη συνεχή υποστήριξη και αρωγή τους στις προσπάθειες προστασίας του πλούτου της Μεσογείου Θάλασσας.

Η εκδήλωση με τίτλο «Προκλήσεις και Ευκαιρίες για την πράσινη ανάπτυξη στη Μεσόγειο» οργανώθηκε από το Μεσογειακό Γραφείο Πληροφόρησης για το Περιβάλλον, τον Πολιτισμό και την Αειφόρο Ανάπτυξη (MIO-ECSDE) που εδρεύει στην Αθήνα, μαζί με τη UNEP/MAP, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την Ευρω-Μεσογειακή Ένωση, το Fondation Prince Albert II de Monaco, το Αραβικό Δίκτυο για το Περιβάλλον και την Ανάπτυξη (RAED) και την Παγκόσμια Σύμπραξη για το Νερό- Γραφείο της Μεσογείου (GWP-Med) και συντονίστηκε από τον Έλληνα καθηγητή κύριο Μιχάλη Σκούλλο.

Σε μια περίοδο πολιτικών, οικονομικών και κοινωνικών αλλαγών στη Μεσόγειο, εκπρόσωποι κυβερνήσεων, διεθνών οργανισμών και μη κυβερνητικών οργανώσεων, ανταποκρινόμενοι στο κάλεσμα του Μεσογειακού Γραφείου Πληροφόρησης, συναντήθηκαν στο Ρίο ντε Τζανέιρο όπου επανέλαβαν τη δέσμευσή τους να συνεργαστούν με στόχο την Αειφόρο Ανάπτυξη στην περιοχή.

Στην επίσημη εκδήλωση για τη Μεσόγειο παρευρέθηκαν διακεκριμένες προσωπικότητες από την περιοχή αλλά και από το χώρο του Περιβάλλοντος, όπως ο Πρίγκιπας Αλβέρτος ΙΙ του Μονακό, ο Ernst Ulrich von Weizsaecker, η Jacqueline McGlade (του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος) και πολλοί άλλοι, καθώς και περισσότεροι από εκατό οργανισμοί από την Ευρώπη, την Ανατολική Ασία και τη Βόρειο Αφρική.

Ο κ. Σκούλλος άνοιξε την εκδήλωση τονίζοντας ότι «Η Μεσόγειος ως σημείο συνάντησης Βορρά-Νότου οφείλει να αποτελέσει παράδειγμα για όλους. Η σημασία της περιοχής ξεπερνά τα μεμονωμένα έθνη που βρίσκονται γύρω από τις ακτές της, καθώς συχνά αποτελεί πηγή ανησυχίας αλλά και ενδιαφέροντος για ολόκληρο τον πλανήτη».

Ο Πρίγκιπας Αλβέρτος ΙΙ του Μονακό υπενθύμισε ότι οι προκλήσεις του παρελθόντος «έχουν ξεπεραστεί χάρη στην εφευρετικότητα και την ευφυΐα των λαών που ζουν γύρω από τις ακτές της Μεσογείου, οι οποίοι, στο πέρασμα των χρόνων, έχουν καταστήσει την περιοχή έναν πλεονεκτικό κόμβο κουλτούρας, εμπορίου, πολιτισμού και προόδου». Και πρόσθεσε: «Σήμερα, θέλω να πιστεύω ότι οι ίδιοι αυτοί άνθρωποι θα καταφέρουν να δημιουργήσουν ένα μοντέλο ανάπτυξης για την προστασία και τη διατήρηση του σημαντικότερου πλούτου τους: της Μεσογείου Θάλασσας, που είναι το λίκνο του πολιτισμού τους».

Από την άλλη, ο Ernst von Weizsaecker, Συμπρόεδρος του International Resource Panel της UNEP, τόνισε ότι η εν δυνάμει ενισχυμένη παραγωγικότητα των φυσικών πόρων της Μεσογείου μπορεί να συνδυάσει την οικονομική ευημερία με την προστασία των χερσαίων και θαλάσσιων περιοχών.

—Η Πρόοδος μέχρι σήμερα

Η Συντονίστρια της UNEP/MAP κ. Maria Luisa Silva Mejias στην παρέμβασή της ανέφερε τα όργανα, τις πολιτικές, τις στρατηγικές καθώς και τα εργαλεία που έχουν αναπτυχθεί στην περιοχή όπως είναι η Μεσογειακή Επιτροπή για την Αειφόρο Ανάπτυξη, η Μεσογειακή Στρατηγική για την Αειφόρο Ανάπτυξη, το πρωτοπόρο Πρωτόκολλο για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση των Παράκτιων Ζωνών, το πρόγραμμα MedPartnership και άλλα.

Κατά τη διάρκεια των τελευταίων χρόνων, πρωτοβουλίες όπως η Ευρώ-Μεσογειακή Ένωση, καθώς και μια σειρά από μεγάλα έργα που χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως η Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία για το Νερό της οποίας ηγείται η Ελλάδα, τα προγράμματα Horizon 2020, SWIM, SWITCH-MED, κλπ. συμβάλουν στην επιτάχυνση της πορείας προς την αειφόρο ανάπτυξη. Παράλληλα, οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών συνεχίζουν επιμόνως να υλοποιούν μεγάλο αριθμό πρωτοβουλιών, όπως είναι το Μεσογειακό ηλεκτρονικό Δίκτυο Εκπαιδευτικών MEdIES, που συγκεντρώνει περίπου 4000 μέλη.

Υπουργοί, Υφυπουργοί, Γενικοί Γραμματείς, επικεφαλής εθνικών αντιπροσωπειών από την Μάλτα, την Κύπρο, την Ελλάδα και την Ισπανία (Καταλονία) καθώς και εκπρόσωποι μεγάλων δικτύων και οργανισμών παρουσίασαν τα μέχρι τώρα βήματά τους τονίζοντας την ανάγκη για ενίσχυση των προσπαθειών και για χρήση καταλληλότερων εργαλείων προκειμένου να μπορέσουν όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη να εμπλακούν σε ουσιαστικές δράσεις σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο στους τομείς των θαλάσσιων πόρων, του τουρισμού, της ενέργειας, της εκπαίδευσης, και αλλού.

—Προκλήσεις

Παρά τις προσπάθειες, οι πρωτοβουλίες αυτές δεν έχουν καταφέρει μέχρι τώρα να αντιστρέψουν την υποβάθμιση του περιβάλλοντος ούτε να ενισχύσουν την κοινωνική συνοχή και ευημερία, ειδικά όσον αφορά τους φτωχούς πληθυσμούς. Αυτό οφείλεται εν μέρει στη συνεχή αύξηση των πιέσεων, όπως είναι η ραγδαία αύξηση του πληθυσμού στις νότιες και ανατολικές ακτές, τα μη βιώσιμα πρότυπα παραγωγής και κατανάλωσης, η αναποτελεσματική διακυβέρνηση, η πολιτική και οικονομική αστάθεια. Όλα τα παραπάνω δεν μπορούν να εξασφαλίσουν την υλοποίηση των πολιτικών, των στρατηγικών και των δεσμεύσεων που έχουν αναληφθεί σε Διεθνείς Συνθήκες.

—Άμεσα επόμενα βήματα

*Η Μεσογειακή Επιτροπή για την Αειφόρο Ανάπτυξη πρέπει να ενδυναμωθεί επειγόντως.

* Η Μεσογειακή Στρατηγική για το Νερό, η οποία έχει παγώσει εδώ και σχεδόν δύο χρόνια λόγω πολιτικών δυσκολιών, πρέπει να υιοθετηθεί άμεσα και να καταρτιστεί το σχέδιο δράσης για την υλοποίησή της.

* Η Μεσογειακή Στρατηγική για την Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη, η οποία βρίσκεται στην τελική φάση επεξεργασίας, θα πρέπει να υιοθετηθεί εντός του χρονικού πλαισίου της Δεκαετίας του ΟΗΕ για την Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη (2005-2014).

* Οι χώρες της Μεσογείου που δεν είναι συμβαλλόμενα μέρη στη Σύμβαση του Aarhus ενθαρρύνονται να συμμετάσχουν.

Κλείνοντας, ο καθ. Μιχάλης Σκούλλος υπογράμμισε ότι «Η συνάντηση αποτελεί σαφή εκδήλωση της αλληλεγγύης μεταξύ όλων των φορέων στη Μεσόγειο. Μαζί μπορούμε να καταφέρουμε πολλά περισσότερα, από ότι μπορεί ο καθένας μόνος του. Αν αποτύχουμε σε αυτή την περιοχή, η ελπίδα για άλλα μέρη του κόσμου, όπου το χάσμα Βορρά-Νότου είναι μεγαλύτερο είναι ελάχιστη. Δεσμευόμαστε όλοι μαζί να πετύχουμε προς όφελος των νεώτερων γενεών της περιοχής μας»!

Σχόλια