Θεσσαλονίκη: αυξημένες τιμές όζοντος

0
13

Περιβάλλον Ενέργεια Οικολογία:

Από το Τμήμα Περιβάλλοντος της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, από την αξιολόγηση των μετρήσεων ατμοσφαιρικής ρύπανσης που πραγματοποιεί η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας παρατηρήθηκε υπέρβαση του ορίου ενημέρωσης του κοινού (180μg/m3) για το Όζον (O3).

Συγκεκριμένα σημειώθηκε υπέρβαση του ανωτέρω ορίου, χθες, Δευτέρα (18-06-2012), στον σταθμό μέτρησης Ελευθέριου – Κορδελιού για εννέα ώρες, με μέγιστη ωριαία τιμή 223 μg/m3 (18.00), ποσοστιαία υπέρβαση του ορίου 23,89%, στον σταθμό μέτρησης Α.Π.Θ. για τέσσερις ώρες, με μέγιστη ωριαία τιμή 197 μg/m3 (19.00), ποσοστιαία υπέρβαση του ορίου 9,44% και στον σταθμό μέτρησης Πανοράματος για τρεις ώρες, με μέγιστη ωριαία τιμή 189 μg/m3 (19.00), ποσοστιαία υπέρβαση του ορίου 5%.

Το όζον (Ο3), είναι ένας δευτερογενής ρύπος που σχηματίζεται στην τροπόσφαιρα, το χαμηλότερο τμήμα της ατμόσφαιρας, από πολύπλοκες φωτοχημικές αντιδράσεις που έπονται των εκπομπών των προδρόμων αερίων όπως τα NOx και οι υδρογονάνθρακες. Οι μετεωρολογικές συνθήκες που ευνοούν το σχηματισμό του όζοντος είναι η μεγάλη ηλιοφάνεια και οι υψηλές θερμοκρασίες. Υπερβάσεις των ορίων των τιμών του όζοντος παρουσιάζονται σε όλες τις νότιες χώρες της Ε.Ε. και κυρίως την χρονική περίοδο από 01/04 έως 31/09.

Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, ο σχηματισμός του όζοντος ευνοείται από την μεγάλη ηλιοφάνεια και τις υψηλές θερμοκρασίες φαινόμενα τα οποία παρατηρούνται κάθε χρόνο στον Ελλαδικό χώρο κατά την θερινή περίοδο (κυρίως τις μεταμεσημβρινές και πρώτες απογευματινές ώρες). Για τον λόγο αυτό, συνίσταται γενικά να αποφεύγονται οι άσκοπες μετακινήσεις των ευαίσθητων ομάδων του πληθυσμού (ηλικιωμένοι, άτομα με αναπνευστικές και καρδιαγγειακές παθήσεις καθώς και μικρά παιδιά) το αντίστοιχο χρονικό διάστημα.

Η Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας παρακολουθεί καθημερινά την εξέλιξη των τιμών ρύπανσης και σε περίπτωση υπέρβασης του ορίου συναγερμού (240μg/m3), θα προβεί σε περαιτέρω ενημέρωση του κοινού καθώς και στις προβλεπόμενες από τη νομοθεσία ενέργειες.

Σχόλια