Αντιπλημμυρική προστασία: ενημέρωση κρατικού φορέα για το έργο SMARTeST

0
11

Περιβάλλον Ενέργεια Οικολογία:

Το έργο SMARTeST, ‘Smart Resilience Technology, Systems and Tools’ δρα υπό την αιγίδα του 7ου Πλαισίου Προγράμματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης με στόχο την ανάπτυξη καινοτόμων τεχνολογιών και συστημάτων αντιπλημμυρικής προστασίας.

Η Ελλάδα εκπροσωπείται από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, τη δράση του οποίου συντονίζει η Επίκουρη Καθηγήτρια, κα Νίκη Ευελπίδου και συνεργάζεται με δέκα (10) ερευνητικά ιδρύματα από επτά (7) ευρωπαϊκές χώρες. Το έργο λειτουργεί ως εφαλτήριο για τη χρήση “έξυπνων” συστημάτων αντιπλημμυρικής προστασίας τα οποία θα ενσωματώνουν την τεχνολογία αισθητήρων, αυτόματου ελέγχου και καινοτόμων υλικών με υψηλά επίπεδα απόδοσης.

Στις 11 Ιουνίου 2012 πραγματοποιήθηκε στην Υπηρεσία Αποκατάστασης Σεισμοπλήκτων (υπηρεσία που ανήκει στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ και ασχολείται με την αποκατάσταση των περιοχών και την αποζημίωση των πολιτών μετά από κάθε είδους φυσική καταστροφή) ημερίδα ενημέρωσης του κρατικού φορέα για τα αποτελέσματα και τα μοντέλα που αναπτύχθηκαν στα πλαίσια του έργου SMARTeST.

Κατά τη διάρκεια της ημερίδας που φιλοξενήθηκε στα κτίρια της ΥΑΣ και ευχαριστούμε την Διεύθυνση της Υπηρεσίας, κα Κόντου, για την συνεργασία, παρουσιάστηκε στο προσωπικό και τη διοίκηση της Υπηρεσίας, ο σκοπός και το έργο της ομάδας SMARTeST, καθώς και δύο εφαρμογές διαχείρισης πλημμυρικού κινδύνου. Κατά τη διάρκεια της ημερίδας διεξήχθη ανοιχτή συζήτηση σχετικά με τα θέματα πλημμυρικού κινδύνου και νέων τεχνολογιών.

Η ημερίδα θεωρήθηκε ιδιαίτερα επωφελής, διότι εκτός των άλλων, ενημέρωσε το προσωπικό της ΥΑΣ για τους τρόπους με τους οποίους άλλες ευρωπαϊκές χώρες, εκμεταλλεύονται τεχνολογικές εφαρμογές, προκειμένου να αντιμετωπίζουν, προλαμβάνουν και διαχειρίζονται καταστάσεις φυσικών καταστροφών.

Καταγράφοντας τη συμμετοχή από την πλευρά της Υ.Α.Σ, καθώς και τη συζήτηση που προέκυψε κατά τη διάρκεια της ημερίδας, η ομάδα του Πανεπιστημίου αποβλέπει στη συνέχεια της ενημέρωσης όλων των αρμόδιων φορέων, Υπουργείων και Τοπικής Αυτοδιοίκησης, που ασχολούνται με τη διαχείριση φυσικών καταστροφών.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το Πανεπιστήμιο Αθηνών (Επικ. Καθηγήτρια Ν. Ευελπίδου, 210 7274297, http://evelpidou.geol.uoa.gr, στην ηλεκτρονική διεύθυνση evelpidou@geol.uoa.gr.)

Σχόλια