Με διακοπές ρεύματος κινδυνεύουν οι πρώην πελάτες Energa-Hellas Power

0
17

Περιβάλλον Ενέργεια Οικολογία:

Με διακοπές ηλεκτροδότησης κινδυνεύουν από την Κυριακή 24 Ιουνίου όσοι πρώην πελάτες των εταιρειών Energa και Hellas Power δεν έχουν ακόμα επιλέξει προμηθευτή και εξακολουθούν να προμηθεύονται ρεύμα από τη ΔΕΗ.

Ειδικότερα, η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) υπενθυμίζει σε όσους καταναλωτές δεν έχουν υπογράψει νέο συμβόλαιο με προμηθευτή ρεύματος, να το κάνουν αυτήν την εβδομάδα, γιατί, όπως αναφέρει, η προθεσμία της 24ης Ιουνίου είναι τελική.

Αναλυτικότερα, η ΡΑΕ αναφέρει τα κάτωθι:

«Σε συνέχεια της προηγούμενης σχετικής ανακοίνωσής της (23/4/2012), η ΡΑΕ υπενθυμίζει στους οικιακούς καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας και τις μικρές επιχειρήσεις με ισχύ παροχής μέχρι και 25 kVA, πρώην πελάτες των εταιρειών HELLAS POWER και ENERGA POWER TRADING, οι οποίοι δεν έχουν επιλέξει ακόμα νέο Προμηθευτή και συνεχίζουν να προμηθεύονται ηλεκτρική ενέργεια από τη ΔΕΗ Α.Ε. ως Προμηθευτή Καθολικής Υπηρεσίας, τα εξής:

Η ΔΕΗ Α.Ε., υπό την ιδιότητά της ως Προμηθευτής Τελευταίου Καταφυγίου, εκπροσώπησε, από τις 25.01.2012 έως και τις 24.04.2012, τους πρώην πελάτες των εταιρειών Energa Power Trading Α.Ε. και Hellas Power Α.Ε.. Στη συνέχεια, από τις 24.04.2012, η ΔΕΗ Α.Ε. συνεχίζει να εκπροσωπεί, υπό την ιδιότητά της πλέον ως Προμηθευτής Καθολικής Υπηρεσίας, όσους από τους οικιακούς Πελάτες και τις μικρές επιχειρήσεις με ισχύ παροχής μέχρι και 25 kVA, για διάφορους λόγους, δεν είχαν ακόμα, και μετά την παρέλευση του ως άνω τριμήνου, επιλέξει νέο Προμηθευτή. Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, η προμήθεια υπό το καθεστώς Καθολικής Υπηρεσίας διενεργείται για μέγιστη περίοδο δύο (2) μηνών.

Μετά την παρέλευση και των δύο (2) αυτών μηνών, δηλ. μετά τις 24/6/2012, εφόσον και πάλι δεν έχει υπάρξει επιλογή Προμηθευτή από μέρους των ως άνω καταναλωτών, θα πρέπει να εφαρμοστεί, υποχρεωτικά πλέον, και για τους καταναλωτές αυτούς, η διάταξη της παραγράφου 11 του άρθρου 9 του Εγχειριδίου Διαχείρισης Μετρήσεων και Περιοδικής Εκκαθάρισης Προμηθευτών Δικτύου.

Υπογραμμίζεται ότι η προθεσμία της 24/6/2012 για τους οικιακούς καταναλωτές και τις μικρές επιχειρήσεις με ισχύ παροχής μέχρι και 25 kVA, είναι τελική. Εάν παρέλθει άπρακτη αυτή η προθεσμία, ο Διαχειριστής του Δικτύου (ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.) είναι υποχρεωμένος, χωρίς περαιτέρω ενημέρωση, να εκκινήσει τη διαδικασία διακοπής της τροφοδοσίας των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων που δεν εκπροσωπούνται από Προμηθευτή».

 

Σχόλια