Στο «Εξοικονομώ ΙΙ» ο δήμος Ναυπλιέων

0
15

Περιβάλλον Ενέργεια Οικολογία:

Το δημοτικό συμβούλιο Ναυπλιέων ενέκρινε την ένταξη του δήμου στο πρόγραμμα «Εξοικονομώ ΙΙ».

Οι παρεμβάσεις αφορούν τους άξονες: Παρεμβάσεις σε κτίρια και υποδομές, όπως ενεργειακή αναβάθμιση του κτιριακού κελύφους, ενεργειακή αναβάθμιση των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, αναβάθμιση του συστήματος φυσικού τεχνητού φωτισμού και εγκατάσταση συστήματος ενεργειακής διαχείρισης.

Το πρόγραμμα «Εξοικονομώ ΙΙ» αφορά στην εφαρμογή δράσεων και καλών πρακτικών για τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης με στόχο τη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας κατά τουλάχιστον 25%.

Στο πρόγραμμα αυτό θα ενταχθούν τα δημοτικά σχολεία Ν. Τίρυνθας και Ανυφίου καθώς και το γυμνάσιο Δρεπάνου.

Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 400.000 ευρώ. Οι προτάσεις που θα ενταχθούν θα χρηματοδοτηθούν κατά 70% από τους πόρους του Προγράμματος και κατά 30% από την ίδια συμμετοχή του Δήμου.

Σχόλια