Καθαρίστε τη Μεσόγειο: 266 φορείς και 17.000 εθελοντές σε 188 φυσικές περιοχές

0
9

Περιβάλλον Ενέργεια Οικολογία:

Ολοκληρώθηκε η 17η Πανελλαδική εκστρατεία εθελοντικών καθαρισμών ακτών, βυθού και άλλων φυσικών περιοχών «ΚΑΘΑΡΙΣΤΕ ΤΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ», που συντόνισε το Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS το διάστημα 1η έως 31η Μαΐου 2012, με τη συμμετοχή μαθητών και εκπαιδευτικών, Δήμων, περιβαλλοντικών και κοινωνικών φορέων, επιχειρήσεων, πρωτοβουλιών πολιτών, ΜΚΟ και εθελοντών κάθε ηλικίας.

Για μια ακόμα φορά, η εκστρατεία υλοποιήθηκε χάρη στη συμβολή και την υποστήριξη θεσμικών και ιδιωτικών φορέων, οι οποίοι έχουν αγκαλιάσει τις προσπάθειές μας για την προστασία των φυσικών πόρων της χώρας μας και της Μεσογείου γενικότερα.

Η εκστρατεία και φέτος τέλεσε υπό την αιγίδα του Μεσογειακού Προγράμματος Δράσης του Προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών για το Περιβάλλον (UNEP/ MAP), πραγματοποιήθηκε με την ευγενική χορηγία του προγράμματος περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας AMSTEL ECO, καθώς και με την επιστημονική υποστήριξη του Εργαστηρίου Θαλάσσιας Γεωλογίας και Φυσικής Ωκεανογραφίας του Τμήματος Γεωλογίας του Πανεπιστημίου Πατρών (Ε.ΘΑ.ΓΕ.Φ.Ω.).

Υποστηρικτές ήταν η TNT και η Rolopack A.B.E.E. Χορηγοί επικοινωνίας ήταν oι: Ελεύθερος Τύπος, Τύπος της Κυριακής, ΟΙΚΟτύπος, ΕΡΤ, Ελληνική Ραδιοφωνία ΝΕΤ 105,8, Δεύτερο Πρόγραμμα 103,7 και ΕΡΑ Δίκτυο.

Ζούμε σε μια χώρα, στην οποία ο τομέας της αλιείας αποτελεί ένα σημαντικό κομμάτι της ζωής και του πολιτισμού. Δυστυχώς, η υπερεκμετάλλευση των αλιευτικών πόρων, οι λανθασμένες πρακτικές που συχνά ακολουθούνται κατά την άσκηση της αλιείας, η απουσία εθνικής αλιευτικής πολιτικής και στρατηγικής για την ολοκληρωμένη διαχείριση του παράκτιου και θαλάσσιου περιβάλλοντος, αλλά και η αδυναμία ουσιαστικού ελέγχου των αλιευτικών δραστηριοτήτων, αποτελούν σημαντικούς παράγοντες που συμβάλλουν στην περαιτέρω υποβάθμιση των θαλάσσιων και παράκτιων οικοσυστημάτων.

Συνδυάζοντας τη δυσμενή αυτή εικόνα με τη διαδικασία αναθεώρησης της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής, που βρίσκεται στην τελική της ευθεία, η φετινή εκστρατεία «ΚΑΘΑΡΙΣΤΕ ΤΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ» επιχείρησε να «φωτίσει» το θέμα της διατήρησης και ορθολογικής διαχείρισης των αλιευτικών πόρων που αποτελεί μονόδρομο για την ανάκαμψή τους, αλλά και για τη διασφάλιση της βιωσιμότητας του επαγγέλματος του αλιέα.

Πιο συγκεκριμένα, η φετινή εκστρατεία επιδίωξε να:

* Αναδείξει τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι αλιευτικοί πόροι.

* Πληροφορήσει γύρω από τις πολιτικές που προωθούνται σε ευρωπαϊκό, μεσογειακό και εθνικό επίπεδο πάνω στα θέματα της αλιείας.

* Ενημερώσει την κοινωνία των πολιτών σχετικά με την έννοια της βιώσιμης αλιείας και την ανάδειξη των πολλαπλών οφελών που απορρέουν από τη ορθολογική εκμετάλλευση των αλιευτικών αποθεμάτων.

* Ευαισθητοποιήσει τους καταναλωτές με σκοπό τη διαμόρφωση μιας περιβαλλοντικά και κοινωνικά υπεύθυνης καταναλωτικής συμπεριφοράς απέναντι στα αλιευτικά προϊόντα, που θα  συμβάλλει στη διαφύλαξη της θαλάσσιας ζωής.

Χάρη στην επιστημονική υποστήριξη του Εργαστηρίου Θαλάσσιας Γεωλογίας και Φυσικής Ωκεανογραφίας του Τμήματος Γεωλογίας του Πανεπιστημίου Πατρών (Ε.ΘΑ.ΓΕ.Φ.Ω.) και μέσω της επεξεργασίας των καταγεγραμμένων δεδομένων των φύλλων καταγραφής απορριμμάτων και παρατήρησης φυσικών περιοχών, θα συλλεχθούν πολύτιμες πληροφορίες σχετικά με το είδος και τις πιθανές πηγές των απορριμμάτων.

—Σε αριθμούς

Στην εκστρατεία «ΚΑΘΑΡΙΣΤΕ ΤΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ 2012», δήλωσαν συμμετοχή 266 φορείς από όλη την Ελλάδα: 120 Σχολεία, 56 Δήμοι, 29 Σύλλογοι, 10 Ξενοδοχεία, 8 Λιμενικές Αρχές, 6 Κινήσεις Πολιτών, 5 Επιχειρήσεις, 5 ΜΚΟ, 4 ατομικές συμμετοχές, 2 Καταδυτικές Ομάδες και 21 άλλοι φορείς.

Για άλλη μια χρονιά, ο κόσμος αγκάλιασε την προσπάθεια αυτή, καθώς περισσότεροι από 17.000 εθελοντές συμμετείχαν στον καθαρισμό 188 φυσικών περιοχών (ακτών, βυθού, λιμνών, ποταμών, δασών κ.α.) σε 38 νομούς της Ελλάδας.

Εκκρεμούν ακόμα κάποιοι καθαρισμοί που θα πραγματοποιηθούν μέσα στον Ιούνιο.

Δίκτυο Μεσόγειος SOS

Σχόλια