ΑΠΕ: σε βάρος του περιβάλλοντος οι επενδύσεις fast track λέει το Επιμ. Ηρακλείου

0
8

Περιβάλλον Ενέργεια Οικολογία:

Σοβαρές επιφυλάξεις για τις υπερμεγέθεις  επενδύσεις fast track στον τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στην Κρήτη, τις οποίες ενέκρινε πρόσφατα η υπηρεσιακή Κυβέρνηση,  εκφράζει το Επιμελητήριο Ηρακλείου.

Με ανακοίνωσή της η Διοικητική Επιτροπή  του  Επιμελητηρίου Ηρακλείου επισημαίνει τις θέσεις που έχει διαμορφώσει παρακολουθώντας επί μακρόν το μείζον αυτό θέμα:

«Το Επιμελητήριο Ηρακλείου υποστηρίζει με σαφήνεια ότι η διασύνδεση του ηλεκτρικού συστήματος της Κρήτης με το δίκτυο της ηπειρωτικής Ελλάδας μέσω καλωδίου πρέπει να υπάγεται στις δημόσιες επενδύσεις και να πραγματοποιηθεί με δημόσιους πόρους. Κανείς δεν πρέπει να μονοπωλεί τη διαχείριση του ενεργειακού πλούτου της Κρήτης, δεδομένης και της πρωτοβουλίας που έχει αναληφθεί για τη δημιουργία εταιρείας λαϊκής βάσης με στόχο την αξιοποίηση των ΑΠΕ ως κοινωνικό αγαθό.

Επιπλέον, οι επενδύσεις fast track στο χώρο της ενέργειας προδικάζουν μια υπερ-ανάπτυξη σε βάρος του περιβάλλοντος και δεν δημιουργούν, κατά τη λειτουργία τους,  θέσεις εργασίας και κοινωνικό πλούτο.

Την ίδια στιγμή, επενδύσεις που προτείνονται από μικρομεσαίες επιχειρήσεις χρονίζουν ή ακυρώνονται εξαιτίας του δαιδαλώδους γραφειοκρατικού συστήματος που αδυνατεί να δώσει λύσεις ακόμη και σε απλά  ζητήματα.

Το Επιμελητήριο Ηρακλείου προτείνει την απελευθέρωση των Φ/Β σε επαγγελματικές, βιομηχανικές, βιοτεχικές και οικιακές στέγες χωρίς περιορισμό ισχύος και στην ύπαιθρο, σε μη καλλιεργούμενες εκτάσεις,  με μέγιστη ισχύ τα 100 kw ανά σταθμό, ώστε να υπάρξει διασπορά μικρών σταθμών παραγωγής και δυνατότητα επένδυσης από φυσικά πρόσωπα ή μικρομεσαίες επιχειρήσεις  της Κρήτης».

Σχόλια