ΑΠΕ: ταχεία αδειοδότηση για περισσότερες επενδύσεις

0
25

Περιβάλλον Ενέργεια Οικολογία:

ΜE το νόμο 3894 (Fast track) ορίζεται η διαδικασία που επιταχύνει την αδειοδότηση «στρατηγικών επενδύσεων» που προέρχονται από τον ιδιωτικό τομέα η από σύμπραξη ιδιωτικού με δημόσιο.

Η διαδικασία θα αναλαμβάνεται από έναν μόνο φορέα με στόχο την γρήγορη έκδοση αδειών υλοποίησης του έργου.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας express.gr, η διαδικασία αυτή αποτελεί μοναδική ευκαιρία για μεγάλα έργα που έχουν ιδιαίτερα χρονοβόρα αδειοδοτική διαδικασία, όπως οι επενδύσεις ΑΠΕ.

Ενδεικτικό είναι ότι από το καλοκαίρι που εφαρμόζεται ο νόμος, από τις 11 προτάσεις που έχουν υποβληθεί οι 10 αφορούν έργα ΑΠΕ, ενώ έχουν ήδη ενταχθεί οι 3 από αυτές που αφορούν φωτοβολταϊκά συνολικής ισχύος 358 MW.

Όπως αναφέρει το δημοσίευμα, με το τελευταίο πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Ανάπτυξης (N. 4072/2012 ΦΕΚ 86 Α/11-4-2012 άρθρο 2), οι προϋποθέσεις ένταξης στο νόμο 3894 γίνονται πιο ελαστικές.

Ως στρατηγικές επενδύσεις νοούνται οι παραγωγικές επενδύσεις που αφορούν ιδίως στην κατασκευή, ανακατασκευή, επέκταση ή εκσυγχρονισμό υποδομών και δικτύων: στη βιομηχανία, την ενέργεια, τον τουρισμό, τις μεταφορές και επικοινωνίες, την παροχή υπηρεσιών υγείας, τη διαχείριση απορριμμάτων, έργα υψηλής τεχνολογίας και καινοτομίας.

Σημειώνεται ότι εξαιρούνται τα έργα σε περιοχές του δικτύου NATURA Α, ενώ η διαδικασία ένταξης μιας επένδυσης αλλά και της έκδοσης των απαραίτητων αδειών μπορεί να ολοκληρωθεί εντός ενός αυστηρού χρονοδιαγράμματος 6 μηνών.

Σχόλια