Υποβρύχια φωτοβολταϊκά συμβάλλουν στη θαλάσσια έρευνα

0
8

Περιβάλλον Ενέργεια Οικολογία:

Υποβρύχιοι αισθητήρες και συστήματα συμβάλλουν τα μάλα στην εργασία επιστημόνων που συλλέγουν στοιχεία για τους ωκεανούς.

Οι αισθητήρες συλλέγουν δεδομένα που αφορούν από τα επίπεδα ρύπανσης έως τη θερμοκρασία και την αλατοπεριεκτικότητα.

Ωστόσο, σημαντικό πρόβλημα παρουσιάζει η τροφοδοσία των συστημάτων αυτών με ενέργεια.

Το Ερευνητικό Εργαστήριο του Αμερικανικού Πολεμικού Ναυτικού πρότεινε μια ενδιαφέρουσα λύση του ενεργειακού προβλήματος παρουσιάζοντας υποθαλάσσια φωτοβολταϊκά.

Το νερό απορροφά το μεγαλύτερο εύρος του φάσματος της ηλιακής ακτινοβολίας, αλλά όχι το σύνολό του. Τα συμβατικά φωτοβολταϊκά σιλικόνης είναι σχεδιασμένα για να απορροφούν το σύνολο του φάσματος με αποτέλεσμα να χάνουν την αποδοτικότητά τους κάτω από το νερό.

Ωστόσο, τα φωτοβολταϊκά κύτταρα από φωσφίδιο γαλλίου ινδίου (GaInP) επιδεικνύουν υψηλή αποδοτικότητα μετατρέποντας το κυανοπράσινο μήκος κύματος της ηλιακής ακτινοβολίας που καταλήγει στη θάλασσα σε ηλεκτρική ενέργεια.

Σε μεγάλα βάθη τα φωτοβολταϊκά κύτταρα GaInP δεν λαμβάνουν τίποτε άλλο παρά το μήκος κύματος στο οποίο είναι ειδικά προσαρμοσμένα επιτυγχάνοντας μεγαλύτερη απόδoση από συμβατικά φωτοβολταϊκά σιλικόνης.

Οι επιστήμονες έχουν καταφέρει να παράξουν ενέργεια 7 Βατ ανά τετραγωνικό μέτρο από φωτοβολταϊκά κύτταρα GaInP. Η ισχύς δεν είναι μεγάλη, αλλά επαρκεί για να τροφοδοτήσει μια μικρή συσκευή του Ερευνητικού Εργαστηρίου του Αμερικανικού Πολεμικού Ναυτικού.

Ίσως αυτός ο τύπος φωτοβολταϊκού θα συμβάλλει στην επί μακρόν αυτόνομη λειτουργία υποβρύχιων αισθητήρων με κινητήριο δύναμη την “καθαρή” ενέργεια του ήλιου.

econews

Σχόλια