Ηχορύπανση: μέτρα για τη μείωση του θορύβου των αεροδρομίων

0
39

Περιβάλλον Ενέργεια Οικολογία:

Ο κ. Siim Kallas, αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αρμόδιος για τις μεταφορές, ευχαρίστησε τη δανική Προεδρία για την δραστήρια διαχείριση των προτάσεων για καλύτερα αεροδρόμια, επί των οποίων έχει πλέον συμφωνήσει το Συμβούλιο, στις 22 Μαρτίου, όσον αφορά τις υπηρεσίες εδάφους και σήμερα για το θόρυβο.

Δήλωσε ότι «σημαντικό βήμα συνιστά το γεγονός ότι οι υπουργοί Μεταφορών ήταν σε θέση να καταλήξουν σε γενική θεώρηση όσον αφορά το πολιτικά ευαίσθητο αυτό θέμα.

Οι αποφάσεις σχετικά με τον περιορισμό του θορύβου θα παραμείνουν σαφώς στην αρμοδιότητα των κρατών μελών, ταυτόχρονα όμως έχω επίγνωση του αντίκτυπου των περιορισμών στο δίκτυο των αεροπορικών μεταφορών. Οφείλουμε λοιπόν να διασφαλίσουμε μια διαδικασία η οποία θα είναι δίκαιη και θα σέβεται τους διεθνείς κανόνες».

Η αρχική πρόταση της Επιτροπής
Την 1η Δεκεμβρίου 2011, η Επιτροπή ενέκρινε πρόταση κανονισμού σχετικά με περιορισμούς λειτουργίας σε συνάρτηση με τον προκαλούμενο θόρυβο στους αερολιμένες, η οποία εντάσσεται στο πλαίσιο του προγράμματος «καλύτερη δέσμη μέτρων για τους αερολιμένες», μαζί με προτάσεις για την εξυπηρέτηση εδάφους και τις χρονοθυρίδες (βλέπε IP/11/1484 και MEMO/11/857). Όσον αφορά περιορισμούς λειτουργίας σε συνάρτηση με τον θόρυβο, η Επιτροπή πρότεινε να καταργηθεί η οδηγία 2002/30/EΚ και να αντικατασταθεί από νέο κανονισμό.

Ο θόρυβος που προκαλείται από την εναέρια κυκλοφορία επηρεάζει την ποιότητα ζωής των πολιτών γύρω από τα αεροδρόμια. Ταυτόχρονα, το ταξιδιωτικό κοινό θέλει να διατηρηθεί ευρεία επιλογή αεροπορικών υπηρεσιών, ενώ οι αερομεταφορές συνιστούν μια κινητήρια δύναμη για την οικονομική μεγέθυνση σε περιφερειακό επίπεδο.

Το ζητούμενο είναι να επιτευχθεί η ισορροπία μεταξύ αυτών των δύο στόχων και να λαμβάνονται περισσότερο τεκμηριωμένες αποφάσεις, τηρώντας παράλληλα τον παγκόσμιο χαρακτήρα των αεροπορικών μεταφορών. Η πρόταση καθιστά επίσης δυνατή τη σταδιακή απόσυρση εκείνων των αεροσκαφών με δυσανάλογο μερίδιο στον θόρυβο της εναέριας κυκλοφορίας.

Ποια ήταν τα κύρια επίδικα ζητήματα;

Οι Υπουργοί Μεταφορών ενέκριναν την κύρια κατεύθυνση της πρότασης της Επιτροπής:

-Οι νέοι κανόνες θα προσδιορίζουν με μεγαλύτερη σαφήνεια όλους τους φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία αξιολόγησης του θορύβου, με τα αντίστοιχα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους. Οι πολίτες που ζουν κοντά σε αεροδρόμια θα συμμετέχουν στη διαδικασία αξιολόγησης του θορύβου και θα κληθούν επισήμως να γνωμοδοτούν προτού οι αρχές αποφασίσουν περιορισμούς λειτουργίας.

-Οι αρμόδιες αρχές πρέπει να είναι σε θέση να επικεντρωθούν στα πιο θορυβώδη αεροσκάφη του στόλου (τα λεγόμενα «οριακά συμμορφούμενα αεροσκάφη») και να είναι τα πρώτα που θα αποσύρουν, αντί της θέσπισης γενικής απαγόρευσης νυχτερινών πτήσεων, η οποία θα επηρέαζε και αεροπορικές εταιρείες που έχουν επενδύσει σε λιγότερο θορυβώδη αεροσκάφη. Οι υπουργοί Μεταφορών έχουν αποδεχθεί αυστηρότερο ορισμό για τα «οριακά συμμορφούμενα αεροσκάφη», με σταδιακή εφαρμογή προς την κατεύθυνση μεγαλύτερης αυστηρότητας.

-Η Επιτροπή θα έχει δικαίωμα να επανεξετάζει την ποιότητα της διαδικασίας λήψης αποφάσεων, ώστε να εξασφαλίζεται ότι τηρούνται όλα τα στάδια της διαδικασίας, σύμφωνα με τις διεθνείς δεσμεύσεις.

-Η Επιτροπή θα εξουσιοδοτηθεί να επικαιροποιεί τις προδιαγραφές θορύβου ενόψει των διεθνών εξελίξεων στο πλαίσιο του Διεθνούς Οργανισμού Πολιτικής Αεροπορίας, του οργάνου του ΟΗΕ για τη διεθνή πολιτική αεροπορία, που είναι υπεύθυνο για τον καθορισμό των προτύπων θορύβου για αεροσκάφη.

Συνολικά, με τη συμφωνία αυτή επιδιώκεται να καθιερωθεί ευρωπαϊκό πλαίσιο βάσει του οποίου οι πολίτες θα μπορούν, μέσω διαφανούς διαδικασίας, να γνωστοποιούν τις απόψεις τους· οι εθνικές αρχές θα οφείλουν να τηρούν σαφή κριτήρια για τη λήψη αποφάσεων· στους αερομεταφορείς πρέπει, ως αντάλλαγμα, να παρέχεται μεγαλύτερη προβλεψιμότητα και ασφάλεια δικαίου· εφόσον απαιτηθεί, η Επιτροπή θα εκτελεί έλεγχο ποιότητας της διαδικασίας, σύμφωνα με τις διεθνείς δεσμεύσεις· οι επί της ουσίας αποφάσεις παραμένουν σταθερά στη δικαιοδοσία των κρατών μελών.

Σχόλια