Εξοικονόμηση κατ’ οίκον: κλειστές οι στρόφιγγες–Απορρίπτονται οι αιτήσεις

2
127

Περιβάλλον Ενέργεια Οικολογία:

Μεγάλες προκλήσεις αντιμετωπίζει ο κλάδος της εξοικονόμησης ενέργειας στα κτίρια, καθώς, παρά τις ελπιδοφόρες προοπτικές που έδωσε το  «Εξοικονόμηση Κατ’ Οίκον», η πιστωτική πολιτική των τραπεζών χαρακτηρίζεται φειδωλή.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με δημοσίευμα της ιστοσελίδας energia.gr, η στρόφιγγα των δανείων έχει κλείσει και ορισμένες τράπεζες απορρίπτουν σχεδόν τις μισές αιτήσεις χρηματοδότησης που υποβάλλουν πολίτες που ενδιαφέρονται να υπαχθούν οι κατοικίες τους στο πρόγραμμα. Ωστόσο, και σε περίπτωση προέγκρισης, οι ενδιαφερόμενοι υποχρεώνονται σε άλλους 9 με 11 μήνες αναμονής.

Όπως αναφέρει το δημοσίευμα, οι τράπεζες, ζητούν αυξημένα εχέγγυα για την χορήγηση δανείων, με συνέπεια, στην περίπτωση του «Εξοικονόμηση Κατ’ Οίκον», να απορρίπτουν αιτήσεις ιδιοκτητών ηλικίας άνω των εβδομήντα ή χαμηλού εισοδήματος και σύνταξης.

Ακόμη και αιτήσεις για δάνεια 10.000 ευρώ απορρίπτονται, αν και η επιδότηση φτάνει ως και το 70% του συνολικού ποσού και, άρα, υπάρχει ενδιαφέρον εκ μέρους των ιδιοκτητών ακινήτων.

Εκτός αυτού, το προσωπικό των τραπεζών δεν έχει συχνά επαρκή ενημέρωση για το πρόγραμμα και, έτσι, παρατηρείται πλημμελής συμπλήρωση εγγράφων, ενώ και το κοινό από την πλευρά του διστάζει να συμμετάσχει στο πρόγραμμα.

Υπενθυμίζεται ότι το πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον» έχει τροποποιηθεί από τα τέλη Μαρτίου, και σήμερα ισχύουν ευνοϊκότεροι όροι σε σχέση με αυτούς της αρχικής προκήρυξης.

Οι αλλαγές του προγράμματος είναι:
-Δημιουργία νέας εισοδηματικής κατηγορίας κινήτρων που αφορά ωφελούμενους των οποίων το ατομικό εισόδημα δεν ξεπερνά τις 12.000 € ή το οικογενειακό τις 20.000 €, με επιχορήγηση 70% και άτοκο δάνειο 30% του προϋπολογισμού
-Άρση των περιορισμών σχετικά με α) κτήρια πριν το 1990, β) κύρια ή πρώτη δευτερεύουσα κατοικία, και γ) μία αίτηση ανά πολίτη
-Δυνατότητα να μπουν και κενές κατοικίες αρκεί να χρησιμοποιούνταν ως κατοικία κάποια στιγμή κατά τα τρία τελευταία χρόνια
-Δυνατότητα για 5/6ετές δάνειο, αντί για 4ετες προκειμένου να αυξηθεί η εγκρισιμότητα δανείων
-Αύξηση της προκαταβολής από 30% σε 40% του Π/Υ της κάθε αίτησης
-Πρόβλεψη δαπάνης για αμοιβή συμβούλου έργου, έως 250 € (χωρίς ΦΠΑ) ανά διαμέρισμα και έως 800 € (χωρίς ΦΠΑ) για πολυκατοικία

Το πρόγραμμα πλέον έχει διαμορφωθεί ως εξής:
ΑΝΑΝΕΩΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Εξοικονόμηση Κατ’ Οίκον» με ευνοϊκούς όρους.

Τι είναι το Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον»;
Πρόκειται για συγχρηματοδοτούμενο Πρόγραμμα που παρέχει κίνητρα στους πολίτες προκειμένου να βελτιώσουν την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού τους, εξοικονομώντας χρήματα και ενέργεια και αυξάνοντας την αξία του.

Ποιες κατοικίες μπορούν να χρηματοδοτηθούν;
Επιλέξιμες κατοικίες είναι το σύνολο των μονοκατοικιών, πολυκατοικιών και μεμονωμένων διαμερισμάτων (χωρίς επιπλέον προϋπόθεση) που ικανοποιούν αποκλειστικά τα ακόλουθα κριτήρια:
-Βρίσκονται σε περιοχές με τιμή ζώνης χαμηλότερη ή ίση των 2.100 €/τ.μ.
-Έχουν καταταχθεί βάσει του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.) σε κατηγορία χαμηλότερη ή ίση της Δ.
Δεν υπάρχει περιορισμός στον αριθμό ιδιοκτησιών ανά πολίτη, ενώ στις πολυκατοικίες όσοι από τους ιδιοκτήτες δεν επιθυμούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετέχουν με ίδια κεφάλαια. Επίσης, εντάσσονται κενά διαμερίσματα που κατοικούνταν εντός των τελευταίων τριών ετών.

Ποιός μπορεί να ενταχθεί στο Πρόγραμμα – Με ποια κίνητρα;
Κατηγορία Ωφελούμενων                A1                     A2                                        B
Ατομικό Εισόδημα               Α.Ε. ≤12.000€    12.000€ < Α.Ε. ≤ 40.000€    40.000€ < Α.Ε. ≤ 60.000€
Οικογενειακό Εισόδημα    Ο.Ε. ≤ 20.000€    20.000€ < Α.Ε. ≤ 60.000€    60.000€ < Ο.Ε. ≤ 80.000€
Κίνητρο*                                70% Επιχορήγηση   35% Επιχορήγηση                  15% Επιχορήγηση
* 70% Επιχορήγηση – 30% Άτοκο Δάνειο (επιδότηση επιτοκίου 100% έως 31.12.2015)
35% Επιχορήγηση – 65% Άτοκο Δάνειο (επιδότηση επιτοκίου 100% έως 31.12.2015)
15% Επιχορήγηση – 85% Άτοκο Δάνειο (επιδότηση επιτοκίου 100% έως 31.12.2015)
Προβλέπεται δυνατότητα λήψης 4/5/6ετούς δανείου, με ή χωρίς εγγυητή, χωρίς προσημείωση ακινήτου, δυνατότητα άμεσης αποπληρωμής του δανείου χωρίς επιβαρύνσεις, καθώς και εξόφληση των  προμηθευτών/ αναδόχων μέσω της τράπεζας χωρίς την εμπλοκή του πολίτη. Με την υπαγωγή στο πρόγραμμα παρέχεται προκαταβολή 40% του προϋπολογισμού της αίτησης.
Για την ένταξη στο Πρόγραμμα απαιτείται η διενέργεια ενεργειακών επιθεωρήσεων (πριν και μετά τις παρεμβάσεις), το κόστος των οποίων καλύπτεται κατά 100% από το Πρόγραμμα, μετά την επιτυχή υλοποίηση του έργου.
Επιπλέον, καλύπτεται δαπάνη για αμοιβή συμβούλου έργου, έως 250€ χωρίς Φ.Π.Α.

Για ποιες εργασίες μπορώ να χρηματοδοτηθώ;
Η εξοικονόμηση που επιτυγχάνεται από τις παρεμβάσεις του προγράμματος πρέπει να αντιστοιχεί σε αναβάθμιση μιας ενεργειακής κατηγορίας ή  στο 30% της ενεργειακής κατανάλωσης του κτηρίου αναφοράς.
Οι επιλέξιμες παρεμβάσεις αφορούν σε:
1. Τοποθέτηση θερμομόνωσης στο κέλυφος του κτηρίου συμπεριλαμβανομένου του δώματος/στέγης και της πιλοτής (συμπεριλαμβάνονται πρόσθετες εργασίες όπως αποξηλώσεις και αποκομιδή, επεμβάσεις στη στέγη  πχ. αντικατάσταση κεραμιδιών, κτλ).
2. Αντικατάσταση κουφωμάτων και τοποθέτηση συστημάτων σκίασης (συμπ. εξώπορτα κτηρίου, κουφώματα κλιμακοστασίου, παντζούρια, ρολά, τέντες, κτλ).
3.  Αναβάθμιση του συστήματος θέρμανσης και παροχής ζεστού νερού χρήσης (συμπ. αντικατάσταση εξοπλισμού του λεβητοστασίου και του δικτύου διανομής, τοποθέτηση ηλιακού θερμοσίφωνα, συστήματα ελέγχου και αυτονομίας θέρμανσης κτλ).
Για την υλοποίηση των παρεμβάσεων δεν απαιτείται αδειοδότηση, ούτε καν έγκριση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας, εκτός πολύ ειδικών περιπτώσεων.
Ο μέγιστος επιλέξιμος προϋπολογισμός των παρεμβάσεων, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (που αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη για το Πρόγραμμα) δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 15.000€ ανά ιδιοκτησία.
Πχ. ένας πολίτης με οικογενειακό εισόδημα 35.000 € για εργασίες προϋπολογισμού 10.000€, συνάπτει 5ετες δάνειο τον Ιούνιο 2012 ύψους 6.500€ και λαμβάνει επιχορήγηση τo υπόλοιπο ποσό 3.500€. Η δόση του δανείου του είναι περίπου 110 €, ενώ οι τόκοι που θα επιβαρυνθεί για την περίοδο 1/1/2016 -1/7/2017 είναι περίπου 80 €. Επιπλέον, του καλύπτεται το κόστος που πληρώνει για την ενεργειακή επιθεώρηση και αμείβεται ο σύμβουλος έργου του.

Βήματα για τη συμμετοχή στο Πρόγραμμα
1. Προέγκριση δανείου (υποκατάστημα τράπεζας) – πρώτη ενεργειακή επιθεώρηση.
2. Υποβολή αίτησης και δικαιολογητικών.
3. Υπαγωγή αίτησης ενδιαφερόμενου- υπογραφή δανειακής Σύμβασης- εκταμίευση προκαταβολής.
4. Υλοποίηση Παρεμβάσεων – δεύτερη Ενεργειακή Επιθεώρηση.
5. Προσκόμιση δικαιολογητικών -εκταμίευση λοιπού δανείου και επιχορήγησης.
Η ένταξη στο πρόγραμμα είναι μία συνεχής διαδικασία έως την εξάντληση των πόρων ανά περιφέρεια. Έως σήμερα, έχουν υπαχθεί πάνω από 10.000 πολίτες.

2 Σχόλια

  1. Τα τραπεζικά καταστήματα της πόλης μου (Ιωάννινα) όχι μόνο απορρίπτουν, αλλά μπλοκάρουν από την αρχή την όλη διαδικασία με διάφορα τεχνάσματα ότι δήθεν δεν γνωρίζουν ακριβώς πια είναι η διαδικασία, ζητάει βεβαιώσεις που δεν προβλέπονται καθώς επίσης έχουν ένα ανασταλτικό χαρακτήρα για την ένταξη στο πρόγραμμα. Είναι απαράδεκτοι!

Comments are closed.