Εξοικονόμηση ενέργειας: έργα €3,5 εκατ. στη Θεσσαλονίκη – Οι παρεμβάσεις

0
11

Περιβάλλον Ενέργεια Οικολογία:

Συνολικά 3,5 εκατομμύρια ευρώ αναμένεται να κοστίσουν οι εργασίες για την εξοικονόμηση ενέργειας οι οποίες θα πραγματοποιηθούν σε δημοτικά κτίρια και κοινόχρηστους χώρους στη Θεσσαλονίκη και την Τριανδρία. Συγκεκριμένα, όπως ανακοινώθηκε στο χτεσινό δημοτικό συμβούλιο, τα εξής προγράμματα θα ενταχθούν στο Τεχνικό Πρόγραμμα του δήμου:

α) «Εξοικονόμηση Ενέργειας Θεσσαλονίκης», συνολικού προϋπολογισμού 2.862.064,80 ευρώ (με δημόσια δαπάνη 2.003.445,36 Ευρώ, ίδια συμμετοχή Δήμου Θεσσαλονίκης 858.619,44 Ευρώ) και

β) «Εξοικονόμηση Ενέργειας Τριανδρίας», με συνολικό προϋπολογισμό 625.941 Ευρώ (με δημόσια δαπάνη 438.158,70 Ευρώ, ίδια συμμετοχή Δήμου Θεσσαλονίκης 187.782,30 Ευρώ).

Τα έργα εντάσσονται στον Άξονα Προτεραιότητας «04 – Ψηφιακή σύγκλιση και επιχειρηματικότητα στην ΠΚΜ» που υλοποιούνται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Μακεδονία-Θράκη 2007-2013 και αναλυτικότερα περιλαμβάνουν τα ακόλουθα υποέργα:

—«Εξοικονόμηση Ενέργειας Θεσσαλονίκης»:

1) Παρεμβάσεις σε Δημοτικά Κτίρια:

Μελέτη παρεμβάσεων εξοικονόμησης ενέργειας στο κτίριο της Αρχιτεκτονικής και στο κτίριο της Βιβλιοθήκης Δήμου Θεσσαλονίκης (συνολικού προϋπολογισμού 152.000 ευρώ) .

Παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας στο κτίριο της Αρχιτεκτονικής και στο κτίριο της Βιβλιοθήκης Δήμου Θεσσαλονίκης (συνολικού προϋπολογισμού 1.532.512,80 ευρώ)

2) Παρεμβάσεις σε Κοινόχρηστους Χώρους του Αστικού Περιβάλλοντος

Μελέτη ηλεκτροφωτισμού οδού Παπαναστασίου και πλατείας Σταμάτη Καραμανλή και βελτίωσης μικροκλιματικών συνθηκών στην πλατεία Σταμάτη Καραμανλή (συνολικού προϋπολογισμού 82.687 ευρώ).

Ηλεκτροφωτισμός οδού Παπαναστασίου και πλατείας Σταμάτη Καραμανλή και βελτίωση μικροκλιματικών συνθηκών στην πλατεία Σταμάτη Καραμανλή (συνολικού προϋπολογισμού 779.365 ευρώ).

3) Πιλοτικές παρεμβάσεις στις αστικές μεταφορές

Τοποθέτηση ειδικών πινακίδων αναγραφής απόστασης βαδίσματος (συνολικού προϋπολογισμού 55.000ευρώ).

Μελέτη επέκτασης ποδηλατόδρομου Δήμου Θεσσαλονίκης (συνολικού προϋπολογισμού 20.500 ευρώ).

4) Επιστημονική και τεχνική υποστήριξη καθώς και δράσεις διάδοσης και δημοσιοποίησης (συνολικού προϋπολογισμού 240.000 ευρώ).

—«Εξοικονόμηση Ενέργειας Τριανδρίας»:

1) Παρεμβάσεις σε Δημοτικά Κτίρια:

Παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας στο Δημαρχείο Τριανδρίας (πρώην Δ. Τριανδρίας) & Αναβάθμιση του λεβητοστασίου και αντικατάσταση των φωτιστικών σωμάτων του ΚΑΠΗ (πρώην Δ. Τριανδρίας) & Τοποθέτηση σκιάστρων και αναβάθμιση του λεβητοστασίου στο Κέντρο Νεότητας Τριανδρίας (συνολικού προϋπολογισμού 405.625 ευρώ).

2) Παρεμβάσεις σε Κοινόχρηστους Χώρους του Αστικού Περιβάλλοντος

Αντικατάσταση λαμπτήρων και εγκατάσταση συστήματος ενεργειακής παρακολούθησης και ελέγχου του εξωτερικού φωτισμού σε κεντρικούς οδικούς άξονες (συνολικού προϋπολογισμού 134.316 ευρώ).

3) Δράσεις διάδοσης, δικτύωσης και δημοσιότητας-ενημέρωσης(συνολικού προϋπολογισμού 159.000 ευρώ).

Τα Τεχνικά Δελτία των παραπάνω έργων υποβλήθηκαν στα τέλη Φεβρουαρίου 2012 στο Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ) και με την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου τα έργα εντάχθηκαν με τροποποίηση στο Τεχνικό Πρόγραμμα έτους 2012 του Δήμου Θεσσαλονίκης.

Σχόλια