Διαχείριση ενέργειας σε κτίρια – Σεμινάριο από το Aegean Omiros College

0
20

Περιβάλλον Ενέργεια Οικολογία:

Σεμινάριο για τη Διαχείριση Ενέργειας στον Κτιριακό Τομέα διοργανώνει το Aegean Omiros College.

—Σε ποιους απευθύνεται

Το Σεμινάριο απευθύνεται σε στελέχη επιχειρήσεων, μηχανικούς, οικονομολόγους, εγκαταστάτες, ερευνητές και εμπλεκόμενους στην αγορά της εξοικονόμησης ενέργειας στα κτίρια.

—Σκοπός

Σκοπός του σεμιναρίου είναι η εξοικείωση των συμμετεχόντων στη Διαχείριση Ενέργειας στα κτίρια του εμπορικού, δημόσιου και οικιακού τομέα, καλύπτοντας τα θέματα νομικού πλαισίου, σύγχρονων μεθοδολογιών ενεργειακής επιθεώρησης, τεχνολογιών Εξοικονόμησης Ενέργειας, τεχνοοικονομική αξιολόγηση παρεμβάσεων βελτίωσης ενεργειακής αποδοτικότητας κτιριακών εγκαταστάσεων και παρέχοντας συγκεκριμένα παραδείγματα και εφαρμογές.

—Αντικείμενα σεμιναρίου

* Κτιριακός τομέας στην Ευρώπη και Ελλάδα: Κατανάλωση ενέργειας και εκπομπές CO2.

* Διαχείριση Ενέργειας – Μεθοδολογίες.

* Ενεργειακή Επιθεώρηση: Νομικό Πλαίσιο (ΚΕΝΑΚ) – Στάδια – Κρίσιμα Σημεία.

* Εξοικονόμηση ενέργειας (θέρμανση, ψύξη, κλιματισμός, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, βιοκλιματικές παρεμβάσεις, συστήματα ΑΠΕ, BEMS, φωτισμός, κ.λπ.)

*Εφαρμογές Ενεργειακής Επιθεώρησης σε Τυπικά Κτίρια: Κατοικίες, Εμπορικά Καταστήματα, Ξενοδοχεία, Νοσοκομεία, Δημόσια Κτίρια, Αθλητικές Εγκαταστάσεις, κ.λπ.

*Σχολιασμός ευρημάτων και συγκρίσεις. Δυσκολίες και Προοπτικές.

—Μεθοδολογία

Το σεμινάριο αφορά στην παροχή πρακτικών γνώσεων, με στόχο την αποδοτική Διαχείριση Ενέργειας σε εμπορικά, δημόσια και ιδιωτικά κτίρια. Παρουσιάζονται οι σύγχρονες τάσεις των κτιρίων που σχετίζονται με την ενεργειακή τους συμπεριφορά και τις εκπομπές CO2.

Αναλύεται η μεθοδολογία της Ενεργειακής Επιθεώρησης με το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο στην χώρα μας, θεωρητικά κι εμπειρικά.

Επίσης, εξετάζονται εξειδικευμένα θέματα τεχνολογιών εξοικονόμησης ενέργειας που μπορούν να προταθούν μέσα από εφαρμογή προσεγγίσεων διαχείρισης ενέργειας στα κτίρια, όπως βιοκλιματικός σχεδιασμός, αναβάθμιση συστημάτων HVAC, BEMS, συστήματα ΑΠΕ, φωτισμός, κλπ.

Ακολούθως, μελετώνται τα εμπόδια που αντιμετωπίζονται στην ομαλή εφαρμογή σχετικών μεθοδολογιών & τεχνολογιών.

Τέλος, γίνεται αναφορά και περιγραφή πραγματικών εφαρμογών σε μια σειρά από τυπικά κτίρια κι ακολουθεί συζήτηση.

Το σεμινάριο έχει διάρκεια 20 ώρες και θα πραγματοποιηθεί στις ακόλουθες ημερομηνίες:

-29/06/2012, Ώρες: 17:00-21:00
-30/06/2012, Ώρες: 09.00-15.00
-01/07/2012, Ώρες: 09:00-15:00

Στους συμμετέχοντες  του σεμιναρίου του Aegean Omiros College δίνεται Βεβαίωση Παρακολούθησης.
Για πληροφορίες-δηλώσεις συμμετοχής επικοινωνείτε στο τηλ. 210 3806166 και στο email:  info@aegeancollege.gr.

To Aegean College είναι μέλος του Εκπαιδευτικού Οργανισμού ΟΜΗΡΟΣ.

Εισηγητής του σεμιναρίου είναι ο Δρ Παλιτζιάνας Κωνσταντίνος.

Σχόλια