Ευρωπαίοι Σεφ ζητούν τη μεταρρύθμισης της Αλιευτικής Πολιτικής

0
7

Περιβάλλον Ενέργεια Οικολογία:

Συνάντηση περιβαλλοντικών οργανώσεων με διακεκριμένους Σεφ της Ευρώπης, που υπέγραψαν την παρακάτω διακήρυξη-έκκληση ενόψει της Μεταρρύθμισης της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πραγματοποιήθηκε την περασμένη εβδομάδα στο Παρίσι.

Ανακοίνωση του Fish2Fork

Εμείς, οι παρακάτω υπογράφοντες Σεφ και Εστιάτορες, επιθυμούμε να ανταποκριθούμε στην πρόσκληση της Μαρίας Δαμανάκη να υποστηρίξουμε τις προτάσεις της για τη Μεταρρύθμιση της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής.

Έχουμε καθήκον απέναντι στους πελάτες μας να εξασφαλίσουμε θαλασσινά, προϊόντα με χαρακτηριστικά προέλευσης. Επισημαίνουμε ότι η σημερινή Ευρωπαϊκή Πολιτική δεν επιτυγχάνει να εξασφαλίσει αυτό το στόχο.

Καλούμε επομένως όλους όσοι αποφασίζουν ή διαμορφώνουν την πολιτική να διασφαλίσουν ότι η Κοινή Αλιευτική Πολιτική θα προσανατολισθεί στη διακίνηση προϊόντων πραγματικά βιώσιμης αλιείας και θα συμβάλλει στη μακροπρόθεσμη προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος.

Θέλουμε μια πολιτική που:

-βασίζεται σε επιστημονικά δεδομένα ώστε να μην καταναλώνουμε  περισσότερα από όσα οι θάλασσες μπορούν να αναπληρώσουν,

-εξασφαλίζει προτεραιότητα στις αλιευτικές πρακτικές που περιορίζουν τις απορρίψεις, βάζοντας τέλος στην τεράστια σπατάλη των φυσικών πόρων,

-αποτρέπει τη χρησιμοποίηση των χρημάτων των φορολογουμένων πολιτών της Ε.Ε. για τη διατήρηση της πλεονάζουσας αλιευτικής ικανότητας των αλιευτικών στόλων και της επιδότησης των πιο επιβλαβών για το περιβάλλον αλιευτικών πρακτικών,

-εξασφαλίζει ότι η «οικολογική σήμανση» στα αλιευτικά προϊόντα είναι σαφής και απλή ώστε καταναλωτές και έμποροι να είναι καλά ενημερωμένοι όταν επιλέγουν και να εξασφαλίζει ότι οι επιλογές αυτές βελτιώνουν τη διαχείριση των ωκεανών,

-αποδέχεται τις ίδιες αρχές καλής περιβαλλοντικής διαχείρισης ανεξάρτητα από το μέρος του κόσμου στο οποίο δραστηριοποιείται ο στόλος της ΕΕ.

Δείτε εδώ τα ονόματα των σεφ

Σχόλια