Ευρωπαϊκή πλατφόρμα αποδοτικής χρήσης των πόρων

0
8

Περιβάλλον Ενέργεια Οικολογία:

Ο Ευρωπαίος Επίτροπος αρμόδιος για το περιβάλλον κ. Janez Potočnik δρομολόγησε πριν λίγες ημέρες την ευρωπαϊκή πλατφόρμα αποδοτικής χρήσης των πόρων για την παροχή υψηλού επιπέδου καθοδήγησης και συμβουλών σχετικά με μέτρα άσκησης πολιτικής που αποσκοπούν στη στροφή της ευρωπαϊκής οικονομίας προς μια πιο βιώσιμη αναπτυξιακή πορεία.

Η αποδοτική χρήση των πόρων αποτελεί πυλώνα της στρατηγικής Ευρώπη 2020 για έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη, και επομένως είναι μια κορυφαία προτεραιότητα για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πρωταρχικό έργο της πλατφόρμας θα είναι να προσδιορίσει με ποιο τρόπο θα επιτευχθούν τα ορόσημα και το όραμα που διατυπώνονται στον Χάρτη πορείας για μια Ευρώπη που χρησιμοποιεί αποδοτικά τους πόρους της, συμπεριλαμβανομένου του απώτατου οράματος της αποσύνδεσης της χρήσης των πόρων και των επιπτώσεών της από την οικονομική ανάπτυξη.

Της πλατφόρμας προεδρεύει ο John Bruton, πρώην πρωθυπουργός της Ιρλανδίας και Πρεσβευτής της ΕΕ στις ΗΠΑ. Τα 34 μέλη της περιλαμβάνουν πέντε ευρωπαίους επιτρόπους, τέσσερις ευρωβουλευτές, εννέα ηγέτες από διάφορους κλάδους του επιχειρηματικού κόσμου, τέσσερις υπουργούς περιβάλλοντος και μέλη διεθνών οργανισμών και θεσμικών οργάνων και εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών και των ακαδημαϊκών κύκλων. Πρόθεση της πλατφόρμας είναι να συνδυάσει την εμπειρία και τις δεξιότητες των μελών της ώστε να προσφέρει χρήσιμη καθοδήγηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στα κράτη μέλη και σε παράγοντες της αγοράς.

Οι βασικές αρχές από τις οποίες διαπνέονται οι εργασίες της Ευρωπαϊκής Πλατφόρμας Αποδοτικής Χρήσης των Πόρων (ΕΠΑΧΠ) περιλαμβάνουν τη διερμηνεία των διασυνδέσεων μεταξύ ζητημάτων, την αναζήτηση προστιθέμενης αξίας και αντικτύπου, και την παραγωγή απτών αποτελεσμάτων για να τροφοδοτήσουν τις πολιτικές εξελίξεις.

Η ΕΠΑΧΠ εντάσσεται σε ευρύτερη κίνηση της Επιτροπής να φέρει σε επαφή τους εμπλεκόμενους παράγοντες και να προωθήσει τον διάλογο με αντικείμενο τις προκλήσεις και ευκαιρίες της αποδοτικής χρήσης των πόρων. Όποιος ενδιαφέρεται να συμβάλει στον διάλογο καλείται να συμμετάσχει μέσω μιας ηλεκτρονικής πλατφόρμας, η οποία επίσης εγκαινιάζεται σήμερα και θα φιλοξενήσει σειρά ανταλλαγών και διαβουλεύσεων κατά τους προσεχείς μήνες.

Σημειώνεται ότι οι ομάδες εργασίας αναμένεται να αποδώσουν ένα πρώτο σύνολο συστάσεων σε περίπου 12 μήνες, και ένα δεύτερο μέχρι τα τέλη της θητείας τους στα μέσα 2014.

Σχόλια