Ημερίδα με θέμα «Διαχείριση και προστασία του εδάφους»

0
25

Περιβάλλον Ενέργεια Οικολογία:

Ημερίδα με θέμα «Διαχείριση και προστασία του εδάφους» διοργανώνει το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας, σε συνεργασία με τον επικεφαλής εταίρο του Ευρωπαϊκού Έργου LIFE-So.S., την Αναπτυξιακή εταιρεία ΟΤΑ Ανατολικής Θεσσαλονίκης «ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΕ», την Παρασκευή 8 Ιουνίου 2012, στο ξενοδοχείο Porto Palace (26ης Οκτωβρίου 65, Θεσσαλονίκη), με ώρα έναρξης στις 9 το πρωί.

Η ημερίδα διοργανώνεται στο πλαίσιο του έργου LIFE-So.S., με τη συνεισφορά του χρηματοδοτικού μέσου LIFE+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στην ημερίδα θα παρουσιαστούν οι δράσεις και τα αποτελέσματα του έργου LIFE So.S (Life Soil Sustainability). Το έργο αφορά στην αναγνώριση και αντιμετώπιση των διαφόρων κινδύνων που απειλούν το έδαφος της υδρολογικής λεκάνης του Ανθεμούντα, λαμβάνοντας υπόψη τα χαρακτηριστικά της περιοχής, καθώς και την προτεινόμενη Ευρωπαϊκή Στρατηγική Εδάφους.

Το έργο περιλάμβανε σημαντικές εφαρμογές, που υλοποιήθηκαν για πρώτη φορά στην Ελλάδα:

-Αναγνώριση των κατευθύνσεων της Ευρωπαϊκής Θεματικής στρατηγικής για το έδαφος

-Αντιμετώπιση της διάβρωσης στις ορεινές και ημιορεινές περιοχές της λεκάνης

-Αντιμετώπιση της υποβάθμισης του εδάφους στις αγροτικές περιοχές της Λεκάνης

-Προστασία και έλεγχος της ρύπανσης και της στεγανοποίησης του εδάφους στις υπο αστικοποίηση περιοχές

-Ανάπτυξη και διάδοση μεθόδων και τεχνικών στη διαχείριση και προστασία του εδάφους

-Ανάπτυξη σχεδίου δράσης διαχείρισης και προστασίας του εδάφους της λεκάνης του Ανθεμούντα μέσω της αναγνώρισης και αντιμετώπισης των κινδύνων που το απειλούν

-Βελτίωση δεξιοτήτων επιστημόνων και φορέων και ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας σε θέματα προστασίας και διαχείριση εδάφους .

Στόχος του έργου LIFE – So.S ήταν η αειφορική διαχείριση του εδάφους της περιοχής, μέσω της ανάπτυξης ενός σχεδίου δράσης, αξιοποιώντας τα αποτελέσματα του έργου και τη συνεργασία με τους τοπικούς κοινωνικούς εταίρους.

Δείτε εδώ το πρόγραμμα της ημερίδας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ημερίδα, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με την «ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΕ», στο τηλέφωνο 2310 463930 (κ. Ε. Παυλίδου και κ. Π. Παπάζογλου).

Σχόλια