Φωτοβολταϊκά: σεμινάριο «Μελέτη-Κατασκευή Φ/Β Σταθμού» από το Aegean Omiros College

0
27

Περιβάλλον Ενέργεια Οικολογία:

Σεμινάριο με τίτλο “Μελέτη-Κατασκευή Φωτοβολταϊκού Σταθμού (Φ/Β)” πραγματοποιεί το Aegean Omiros College.

Το σεμινάριο απευθύνεται σε στελέχη επιχειρήσεων, μηχανικούς, ηλεκτρολόγους εγκαταστάτες, ερευνητές και εμπλεκόμενους στην αγορά των φωτοβολταϊκών.

Σκοπός του σεμιναρίου είναι η εξοικείωση των συμμετεχόντων με τη συνεχώς αναπτυσσόμενη φωτοβολταϊκή τεχνολογία και η επισήμανση των κρίσιμων παραμέτρων που πρέπει να λαμβάνονται υπ” όψιν κατά τη μελέτη, σχεδίαση, αλλά και κατασκευή φωτοβολταϊκών συστημάτων.

Το σεμινάριο στα φωτοβολταϊκά του Aegean Omiros College περιλαμβάνει τις παρακάτω ενότητες:

* Φωτοβολταϊκή Τεχνολογία και εξέλιξη σε Ευρώπη και Ελλάδα.
* Μελέτη Φωτοβολταϊκού Σταθμού επί οροφής κτιρίου και επί εδάφους (ηλεκτρολογικά, μηχανολογικά, στατικά θέματα, γείωση, σκίαση, σύστημα παρακολούθησης και βελτιστοποίηση απόδοση εγκατάστασης).
* Μελέτη – Κατασκευή Φ/Β Σταθμού.
* Παραδείγματα από πραγματικές εγκαταστάσεις.

Το σεμινάριο αφορά στην παροχή πρακτικών και στοχευμένων γνώσεων, γύρω από την τεχνολογία των Φωτοβολταϊκών Συστημάτων. Ειδικότερα η μεθοδολογία του σεμιναρίου περιλαμβάνει τα ακόλουθα βήματα:

*Παρουσιάζονται οι σύγχρονες τάσεις γύρω από την εξέλιξη της τεχνολογίας σε διεθνές και εγχώριο περιβάλλον της αγοράς.

*Αναλύονται τα βήματα της μελέτης φωτοβολταϊκού  σταθμού σε οροφή κτιρίου ή σε έδαφος, θεωρητικά κι εμπειρικά.

*Εξετάζονται εξειδικευμένα θέματα που επηρεάζουν τη μελέτη και κατασκευή ενός φωτοβολταϊκού σταθμού, όπως η στατικότητα κατασκευής, η γείωση, το σύστημα παρακολούθησης, κ.λπ.

*Μελετώνται το σχετικό αδειοδοτικό πλαίσιο στη χώρα μας και τα διάφορα εμπόδια που αντιμετωπίζονται στην ομαλή ολοκλήρωση μιας σχετικής κατασκευής.

*Γίνεται αναφορά και περιγραφή εφαρμογών και πραγματικών κατασκευών κι ακολουθεί συζήτηση.

Πληροφορίες σεμιναρίου:

Διάρκεια: 20 ώρες
-8 Ιουνίου 2012 17:00-21:30
-9 Ιουνίου 2012 9:00-15:00
-10 Ιουνίου 2012 9:00-15:00

Στο κόστος του σεμιναρίου περιλαμβάνεται Βεβαίωση Παρακολούθησης.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνείτε στο τηλ. 210 3806166 και στο email info@aegeancollege.gr.

—Ο εισηγητής

Εισηγητής του σεμιναρίου είναι ο Δρ Πατλιτζιάνας Κωνσταντίνος

Ο Δρ Πατλιτζιάνας Κων/νος είναι απόφοιτος της Σχολής Χημικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ) -με βαθμό πτυχίου 8,27/10. Έχει κάνει μεταπτυχιακές σπουδές στην Παραγωγή και Διαχείριση Ενέργειας (βαθμός 8,8/10) στο ΕΜΠ, ενώ είναι τελειόφοιτος του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Οικονομικού Πανεπιστήμιου Αθηνών.

Η Διδακτορική Διατριβή στο ΕΜΠ με τίτλο: «Ολοκληρωμένη Μεθοδολογία Υποστήριξης Αποφάσεων για τη Διαμόρφωση ενός Σύγχρονου Περιβάλλοντος Δραστηριοποίησης των Ενεργειακών Εταιρειών» τιμήθηκε από το Ίδρυμα Θωμαΐδιο με το Πρώτο Βραβείο για την Καλύτερη Διδακτορική Διατριβή το 2006.

Ο κ. Κωνσταντίνος Πατλιτζιάνας είναι –από το 2009– Συνεργάτης / Project Manager του Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Εξοικονόμησης (ΚΑΠΕ), ενώ συνεργάζεται ως Ελεύθερος Επαγγελματίας με εταιρείες στο ενεργειακό χώρο.

Έχει εργαστεί στην εταιρεία REMACO A.E. Σύμβουλοι Επιχειρήσεων & Ανάπτυξης (2008-2009), στην εταιρεία Raycap Α.Ε. ως Στέλεχος του Τμήματος Ενέργειας με αρμοδιότητες Έρευνας και Ανάπτυξης (2006 – 2007), στο Εργαστήριο Συστημάτων Αποφάσεων και Διοίκησης ΕΜΠ ως Σύμβουλος (2002-2006) και στις εταιρείες L’ OREAL Α.Ε. και Anelor Α.Ε. ως Χημικός Μηχανικός (1997-1999).

Σχόλια