«Πράσινα» προϊόντα: «άχρηστη» η περιβαλλοντική σήμανση λέει ένωση καταναλωτών

0
69

Περιβάλλον Ενέργεια Οικολογία:

Οι Ευρωπαίοι καταναλωτές κατακλύζονται από παραπλανητικά στοιχεία εταιρειών για “πράσινες” περιβαλλοντικές επιδόσεις σύμφωνα με ευρωπαϊκή υπηρεσία προστασίας των καταναλωτών.

Το πρόβλημα έγκειται στη μεθοδολογία της Αξιολόγησης Κύκλου Ζωής (Life Cycle Assessment-LCA) την οποία αναπτύσσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την αξιολόγηση του περιβαλλοντικού αντίκτυπου αγαθών, υπηρεσιών και οργανισμών.

“Οι πληροφορίες προς τους καταναλωτές που είναι βασισμένες σε επιλεγμένους δείκτες LCA είναι άχρηστες και βρίσκονται σε λανθασμένη βάση” αναφέρει έκθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Συντονισμό της Εκπροσώπησης των Καταναλωτών στην Τυποποίηση (European Association for the Coordination of Consumer Representation in Standardisation -ANEC).

Εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δήλωσε στο EurActiv ότι οι εν λόγω αιτιάσεις είναι αβάσιμες και δεν είναι αποδεκτές από περιβαλλοντικές ΜΚΟ.

Αντί να παρέχουν μια ξεκάθαρη αξιολόγηση υψηλής περιβαλλοντικής απόδοσης, οι δείκτες LCA, υποστηρίζει η ANEC, παραπλανούν τους καταναλωτές με στοιχεία που δεν μπορούν να αποκωδικοποιήσουν ούτε οι ειδικοί.

Έρευνα έχει δείξει πως οι καταναλωτές προτιμούν ένα σύστημα κωδικοποίησης/σήμανσης που θα βασίζεται σε χρώματα και γράμματα. Ωστόσο, η απουσία επιστημονικής βάσης για την αντιστοίχηση των αριθμητικών στοιχείων καθιστά την αξιοπιστία της σήμανσης αμφίβολη και παραπλανητική.

Από την άλλη πλευρά φορείς που παρέχουν περιβαλλοντική αξιολόγηση και που έχουν δεχτεί τα πυρά της ANEC, όπως ο βρετανικός Carbon Trust υποστηρίζουν πως η σήμανση για το περιβαλλοντικό αποτύπωμα προϊόντων που χρησιμοποιούν “είναι ευέλικτη και παρέχει επικοινωνιακά πλεονεκτήματα με ή δίχως αριθμούς”.

Ο Carbon Trust λέει πως η μεθοδολογία πρέπει να λάβει υπόψη “άλλες τεχνικές, εμπορικές και καταναλωτικές απαιτήσεις καθώς το περιβαλλοντικό αποτύπωμα ενός προϊόντος πρέπει να είναι επιχειρηματικά προσανατολισμένο και να οδηγεί σε μείωση των εκπομπών άνθρακα κατά την παραγωγή”.

econews

Σχόλια