Διαχείριση απορριμμάτων: 2,7 εκατ. ευρώ για αποκατάσταση ΧΑΔΑ στη Βέροια

0
33

Περιβάλλον Ενέργεια Οικολογία:

Εντάχθηκαν στο ΕΣΠΑ και χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Συνοχής με 3.500.000 ευρώ, οι προτάσεις του Δήμου Βέροιας για έργα αποκατάστασης ΧΑΔΑ και προμήθεια εξοπλισμού μεταφοράς και μεταφόρτωσης απορριμμάτων.

Όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση, η επιτυχής έκβαση της προσπάθειας του Δήμου για την βελτίωση της διαχείρισης των απορριμμάτων, συνεχίζεται με κοινή πρόταση που υποβάλλεται από κοινού με το Δήμο Νάουσας για προμήθεια και άλλων ειδικών μηχανημάτων θρυμματισμού ογκωδών απορριμμάτων.

Ειδικότερα τα έργα και οι προμήθειες που εγκρίθηκαν με χρηματοδότηση 3.500.000 ευρώ, έχουν ως εξής:

1. «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ

Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής.
Η προτεινόμενη πράξη αφορά στην προμήθεια εξοπλισμού μεταφόρτωσης και μεταφοράς των απορριμμάτων του Δήμου Βέροιας ώστε να διευκολυνθεί και να καταστεί βιώσιμη η μεταφορά των απορριμμάτων στο ΧΥΤΑ Δυτικής Μακεδονίας, Συγκεκριμένα περιλαμβάνονται η προμήθεια ενός ρυμουλκού οχήματος (τράκτορας) και τεσσάρων ημιρυμουλκούμενων containers ειδικών χρήσεων μεταφοράς απορριμμάτων για τη μεταφόρτωση και μεταφορά των απορριμμάτων του Δήμου Βέροιας στο ΧΥΤΑ Δυτικής Μακεδονίας.

2. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Χ.Α.Δ.Α. ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ

Συγκεκριμένα πράξη αφορά στην αποκατάσταση τριών ΧΑΔΑ του Δήμου Βέροιας: -«ΜΕΤΟΧΙ – ΟΧΘΗ ΑΛΙΑΚΜΟΝΑ» έκτασης 60 περίπου στρεμμάτων,
-«ΜΑΝΙΚΙ» έκτασης 15 περίπου στρεμμάτων,
-«ΤΡΙΠΟΤΑΜΟΣ ή ΚΑΨΟΥΡΕΣ» έκτασης 11 περίπου στρεμμάτων, στο Δ. Βέροιας του Ν Ημαθίας.

Οι ΧΑΔΑ «ΜΕΤΟΧΙ» & «ΜΑΝΙΚΙ» βρίσκονται στην ίδια θέση και αντιμετωπίζονται ως ενιαίος ΧΑΔΑ. Η Πράξη περιλαμβάνει τη υποστήριξη της Υπηρεσίας στη σύνταξη μελετών Τεχνικής μελέτης Περιβαλλοντικής Αποκατάστασης και Οριστικής Μελέτης Έργων Αποκατάστασης των ΧΑΔΑ και την κατασκευή των αντίστοιχων έργων. Οι μελέτες περιλαμβάνουν εργασίες τοπογραφικές, υδραυλικές, περιβαλλοντικές, γεωτεχνικές, χημικοτεχνικές, αδειοδοτήσεις κα.

Σχόλια