Σχέδια για θαλάσσιο πάρκο στην Κάρπαθο – Διαβούλευση από το ΥΠΕΚΑ

0
20

Περιβάλλον Ενέργεια Οικολογία:

Σε δημόσια διαβούλευση τέθηκε το σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος (ΠΔ) με τίτλο «Χαρακτηρισμός της χερσαίας και θαλάσσιας περιοχής της Βόρειας Καρπάθου, της νήσου Σαρίας και των Αστακιδονησίων, ως «Περιφερειακό Θαλάσσιο Πάρκο»».

Με το Σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος επιδιώκεται η θεσμοθέτηση της Περιοχής ως «Περιφερειακό Θαλάσσιο Πάρκο» με σκοπό την αποτελεσματικότερη προστασία, διατήρηση, διαχείριση και ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος της νήσου Καρπάθου, Σαρίας και των Αστακιδονησίων, καθώς επίσης και των ιδιαίτερων αρχαιολογικών, ιστορικών, πολιτιστικών και αισθητικών στοιχείων της περιοχής.

Το προς θεσμοθέτηση Θαλάσσιο Πάρκο περιλαμβάνει περιοχές κοινοτικού ενδιαφέροντος:

α) την Ειδική Ζώνη Διατήρησης (ΕΖΔ) «Β. Κάρπαθος-Σαρία» του Ευρωπαϊκού Οικολογικού Δικτύου «NATURA 2000», η οποία έχει χαρακτηριστεί και Ζώνη Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ),

β) την Ειδική Ζώνη Διατήρησης (ΕΖΔ) του Δικτύου «NATURA 2000», η οποία περιλαμβάνει και το νησιωτικό σύμπλεγμα των Αστακιδονησίων και έχει χαρακτηριστεί Ζώνη Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ).

Οι παραπάνω αναφερόμενες περιοχές αποτελούν ένα σύμπλεγμα χερσαίων και θαλάσσιων τύπων οικοτόπων ευρωπαϊκού και μεσογειακού ενδιαφέροντος, από τους πλουσιότερους της Ευρώπης, στον οποίο ενδημούν και αναπαράγονται πολλά και σημαντικά είδη χλωρίδας και πανίδας.

Αξιοσημείωτο είναι ότι στην άμεση και ευρύτερη περιοχή ζει και αναπαράγεται ένα σημαντικό τμήμα πληθυσμού της απειλούμενης Μεσογειακής φώκιας Monachus monachus.

Η περιοχή παρουσιάζει, επίσης, πλούσια βιοποικιλότητα και σε αυτήν απαντάται ένας μεγάλος αριθμός σπάνιων και ενδημικών φυτικών και ζωικών ειδών και τα ενδιαιτήματά τους.

Σημαντική κρίνεται η περιοχή και για την πλούσια ορνιθοπανίδα της, για τα αλιευτικά αποθέματά της, τα υποθαλάσσια λιβάδια της Ποσειδωνίας (Posidonia oceanica) και κυρίως, για το θαλάσσιο οικοσύστημά της.

Στο πλαίσιο αυτό, βάσει του Προεδρικού Διατάγματος η ευρύτερη περιοχή χωρίζεται σε δύο βασικές ζώνες: προστασίας, τις «Θαλάσσιες Ζώνες» και τις «Χερσαίες Ζώνες», καθώς και επιμέρους ζώνες, για τις οποίες ορίζονται ρητά και περιοριστικά οι επιτρεπόμενες χρήσεις και δραστηριότητες.

Η διαδικασία της διαβούλευσης θα ολοκληρωθεί στις 2 Ιουλίου 2012 και αφού ληφθούν υπόψη τα υποβαλλόμενα σχόλια, το Σχέδιο του Προεδρικού Διατάγματος θα υποβληθεί στο Συμβούλιο της Επικρατείας προς επεξεργασία.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τα σχόλιά τους εδώ

Σχόλια