Ενεργειακή απόδοση κτηρίων: "Συντονισμένη Δράση" στην Αθήνα

0
11

Περιβάλλον Ενέργεια Οικολογία:

Συνάντηση στο πλαίσιο της «Συντονισμένης Δράσης» για την εφαρμογή της Οδηγίας 2002/91/ΕΚ για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων πραγματοποίησαν στην Αθήνα, την Πέμπτη 31 Μαΐου  120 συμμετέχοντες από τα 27 κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και της Νορβηγίας και Κροατίας, που εκπροσωπούν τα αρμόδια Υπουργεία των χωρών τους.

Η Δράση έχει στόχο την παρακολούθηση της προόδου εφαρμογής της εν λόγω οδηγίας στην Ευρώπη, αλλά και στην ανταλλαγή πληροφόρησης σχετικά με τον τρόπο που τα Κράτη-Μέλη έχουν ενσωματώσει τη σχετική οδηγία και την εφαρμόζουν καθώς και για τα αποτελέσματα των μέτρων ενεργειακής απόδοσης.

Από το 2007 έως το 2009 η «Δράση» εστιάζει τις προσπάθειές της στην εφαρμογή της διαδικασίας ενεργειακής πιστοποίησης των κτιρίων και στην έκδοση των Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης, ενώ πρόσφατα ασχολείται εντατικά με τη νέα σχετική οδηγία 2010/31/ΕΚ με την οποία έχουν τεθεί αυστηρότεροι στόχοι ενεργειακής απόδοσης ώστε έως το 2020 όλα τα νέα κτίρια να είναι σχεδόν μηδενικής κατανάλωσης ενέργειας και ως εκ τούτου και μηδενικών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα.

Η «Συντονισμένης Δράσης» χρηματοδοτείται εξ’ ολοκλήρου από το Πρόγραμμα «Ευφυής Ενέργεια» για την Ευρώπη και το Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητας και Καινοτομίας.

Τις εργασίες της εν λόγω «Συντονισμένης Δράσης» χαιρέτισε ως εκπρόσωπος του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής η Ειδική Γραμματέας Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Μαργαρίτα Καραβασίλη, στην εποπτεία της οποίας υπάγεται η παρακολούθηση της εφαρμογής της οδηγίας για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων, η οποία αφού καλωσόρισε τους συμμετέχοντες, παρουσίασε και ανέπτυξε τις νομοθετικές ρυθμίσεις, δράσεις και πρωτοβουλίες, που έλαβε το ΥΠΕΚΑ τα δύο τελευταία χρόνια σχετικά, αλλά και αυτές που προετοιμάζει ενόψει της ενσωμάτωσης της νέας οδηγίας του 2010.

Στη συνάντηση συζητήθηκαν αφενός οι εξελίξεις στις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ενέργειας σχετικά με την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων, αλλά και η συνεργασία της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Κίνα σε θέματα προώθησης πολεοδομικού σχεδιασμού χαμηλής κατανάλωσης, ο ρόλος και η σημασία των εργασιών της εν λόγω «Συντονισμένης Δράσης» για την εφαρμογή της Οδηγίας 2002/91/ΕΚ και τις δράσεις υποστήριξης που της παρέχει.

Στις εργασίες συμμετέχει ακόμα το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.

Σχόλια