ΑΠΕ: κινδυνεύουμε με πτώχευση λένε οι παραγωγοί – Επιστολή σε ΑΔΜΗΕ

0
10

Περιβάλλον Ενέργεια Οικολογία:

Εξόφληση των οφειλομένων του Διαχειριστή Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ) προς τον Λειτουργό της Αγοράς (ΛΑΓΗΕ) ώστε και οι ίδιοι να εισπράξουν τα ποσά που τους οφείλονται ζητούν ενώσεις παραγωγής Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.

Πέντε φορείς της αγοράς των ΑΠΕ απέστειλαν επιστολή προς τον ΑΔΜΗΕ στην οποία κάνουν λόγο για κίνδυνο πτώχευσης των παραγωγών “καθαρής” ενέργειας, καθώς δεν δύνανται πλέον να ανταπεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους.

Την επιστολή υπογράφουν οι Ελληνικός Σύνδεσμος Ηλεκτροπαραγωγών από ΑΠΕ (ΕΣΗΑΠΕ), Ελληνική Επιστημονική Ένωση Αιολικής Ενέργειας (ΕΛΕΤΑΕΝ), Σύνδεσμος Παραγωγών Ενέργειας με Φωτοβολταϊκά (ΣΠΕΦ), Ελληνικός Σύνδεσμος Μικρών Υδροηλεκτρικών (ΕΣΜΥΕ) και Ελληνική Εταιρία Βιομάζας.

Χαρακτηριστικά οι φορείς των ΑΠΕ αναφέρουν πως η κατάσταση αυτή «οδηγεί ταχύτατα και με μαθηματική ακρίβεια τους παραγωγούς ΑΠΕ στην πτώχευση και τις τράπεζες που τους δάνεισαν σε τεράστιες ζημίες, με ανυπολόγιστες συνέπειες για τη λειτουργία ολόκληρης της ενεργειακής αγοράς και της χώρας».

Αναλυτικότερα, η επιστολή αναφέρει τα εξής:

“Η παρατεταμένη και συνεχιζόμενη καθυστέρηση πληρωμής των  ποσοτήτων ηλεκτρικής ενέργειας που παρήγαγαν και διέθεσαν στο εθνικό ηλεκτρικό σύστημα καθ’ όλο το προηγούμενο τετράμηνο οι παραγωγοί Α.Π.Ε., έχει δημιουργήσει  οξύτατο πρόβλημα στις επιχειρήσεις αυτές.

Η κατάσταση αυτή οδηγεί ταχύτατα και με μαθηματική ακρίβεια τους παραγωγούς Α.Π.Ε. στην πτώχευση και τις τράπεζες που τους δάνεισαν σε τεράστιες ζημιές, με ανυπολόγιστες συνέπειες για τη λειτουργία ολόκληρης της ενεργειακής αγοράς και της χώρας.

Σκοπός της παρούσας επιστολής είναι να επισημάνουμε τον κρίσιμο ρόλο του ΑΔΜΗΕ στην εξομάλυνση της κατάστασης και να ζητήσουμε την άμεση συνδρομή σας.

Την Παρασκευή 11 Μαΐου 2012, η ΔΕΗ ΑΕ ανάρτησε στην ιστοσελίδα της επίσημη ανακοίνωση σύμφωνα με την οποία έχει εξοφλήσει πλήρως τις οφειλές της προς τους διαχειριστές, ήτοι τον ΑΔΜΗΕ και τον ΛΑΓΗΕ.
Δεδομένου ότι η ΔΕΗ, είναι ο κυρίαρχος Προμηθευτής ηλεκτρικής ενέργειας στη χώρα, αλλά και Διαχειριστής των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών, από την ανωτέρω ανακοίνωση προκύπτει ότι έχει καταβληθεί στον ΑΔΜΗΕ το σύνολο των ποσών που αντιστοιχούν:

·      στο Ειδικό Τέλος για τη Μείωση Εκπομπών Αερίων Ρύπων (ΕΤΜΕΑΡ, παρ. 2γ του αρ. 143 του ν.4001/2011), σύμφωνα με την παρ. 2.Δ του αρ. 72 του Κώδικα Συναλλαγών και την παρ. 2.Γ του αρ. 175 του Κώδικα Διαχείρισης,

·      στις πληρωμές για την ενέργεια Α.Π.Ε. που έχει παραχθεί στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά, σύμφωνα με την παρ. 2.Γ του αρ. 72 του Κώδικα Συναλλαγών και την παρ. 2.Β του αρ. 175 του Κώδικα Διαχείρισης, και

·      στο Ειδικό Τέλος 2 Ευρώ/MWh ενέργειας από Λιγνίτη (παρ. 3 του αρ. 143 του ν.4001/2011 όπως προστέθηκε με την παρ. 7 του άρθρου 52 του ν. 4042/2012), σύμφωνα με την παρ. 2.ΣΤ του αρ. 72 του Κώδικα Συναλλαγών.

Σύμφωνα με την παρ. 3 του αρ. 85 του Κώδικα Συναλλαγών και το αρ. 175 του Κώδικα Διαχείρισης, ο ΑΔΜΗΕ οφείλει να καταβάλλει στον Λειτουργό της Αγοράς τα ποσά αυτά. Περαιτέρω, κατά την κατανόησή μας, σύμφωνα με τις μεταβατικές διατάξεις του Κώδικα Συναλλαγών και συγκεκριμένα το αρ. 92, ειδικά τα ποσά που συγκεντρώνονται από τον ΑΔΜΗΕ και αντιστοιχούν στο ΕΤΜΕΑΡ αποδίδονται ανά μήνα στο ΛΑΓΗΕ.

Η εμπρόθεσμη τήρηση της ανωτέρω διαδικασίας καταβολής των σχετικών ποσών από τον ΑΔΜΗΕ στο ΛΑΓΗΕ είναι εξαιρετικά κρίσιμη για τη βιωσιμότητα και την ομαλή λειτουργία της αγοράς Α.Π.Ε. Ειδικότερα, όπως γνωρίζετε, το σύνολο των πληρωμών προς τις Α.Π.Ε. προέρχεται από την αποζημίωση της παραγόμενης  ενέργειας Α.Π.Ε. στο Σύστημα, από τους Προμηθευτές προς το ΛΑΓΗΕ με βάση την Οριακή Τιμή Συστήματος στο πλαίσιο του ΗΕΠ και από τα υπόλοιπα ποσά που εισπράττει ο ΑΔΜΗΕ (ΕΤΜΕΑΡ, Τέλος Λιγνίτη, Εισπράξεις από Διαχειριστή ΜΔΝ).

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με την έκθεση της PWC που δημοσιοποίησε η ΡΑΕ στο τέλος Απριλίου 2012, δεν υπάρχει, από τα τέλη του 2011, διεύρυνση του ελλείμματος του Ειδικού Λογαριασμού Α.Π.Ε. του ΛΑΓΗΕ.

Με βάση τα ανωτέρω, η παρούσα δυστοκία του ΛΑΓΗΕ στην αποπληρωμή της ενέργειας που έχει παραχθεί από Α.Π.Ε. μέχρι και τον Μάρτιο 2012, θα εξομαλυνθεί έστω και μερικώς εάν – συν τοις άλλοις – καταβληθούν σε αυτόν από τον ΑΔΜΗΕ  τα  ποσά που αφορούν στις Α.Π.Ε. (ΕΤΜΕΑΡ, κλπ.)  και έχει ήδη εισπράξει κατά τις προηγούμενες περιόδους.

Για αυτό, ζητούμε από τον ΑΔΜΗΕ, να αποδώσει άμεσα στον ΛΑΓΗΕ τα μέχρι τώρα εισπραχθέντα κονδύλια για τις Α.Π.Ε. και να του αποδίδει εμπρόθεσμα τα σχετικά ποσά.

Τούτο είναι πλέον περισσότερο από απαραίτητο, διότι η ανελαστικότητα των δαπανών για τοκοχρεολύσια κι άλλα έξοδα που βαρύνουν τις επενδύσεις Α.Π.Ε. – ως εντάσεως κεφαλαίου – δεν τους αφήνει κανένα περιθώριο να διευκολύνουν, μέσω της  μη έγκαιρης απόδοσης των χρημάτων που τους οφείλονται, τη διευθέτηση άλλων εκκρεμοτήτων μεταξύ των φορέων του δημοσίου που εμπλέκονται στη διαδικασία αυτή και ιδιαίτερα στην παρούσα οικονομική συγκυρία. Οι επιχειρήσεις Α.Π.Ε. έχουν εξαντλήσει τα όρια  αντοχής τους και απειλούνται με κατάρρευση.

Πέραν των ανωτέρω, ζητούμε από τον ΑΔΜΗΕ να υποστηρίξει την πρόταση για αλλαγή του θεσμικού πλαισίου, ώστε να αντιμετωπιστεί ριζικά και μόνιμα η παρούσα δυστοκία.

Ως πιο πρόσφορη λύση προκρίνεται η σύναψη των συμβάσεων πώλησης ενέργειας από Α.Π.Ε. να γίνεται με τον ΑΔΜΗΕ και όχι με τον ΛΑΓΗΕ, με μεταφορά του Ειδικού Λογαριασμού Α.Π.Ε. στον ΑΔΜΗΕ. Στην περίπτωση αυτή ο ΛΑΓΗΕ θα πιστώνει το Λογαριασμό αυτό με τα ποσά από την εκκαθάριση του ΗΕΠ (ήτοι το γινόμενο της ΟΤΣ επί την ενέργεια από Α.Π.Ε.) εντός λίγων ωρών. Σημειώνεται ότι η λύση αυτή είχε προταθεί από τους συλλογικούς φορείς του κλάδου Α.Π.Ε. κατά την διαβούλευση του ν. 4001/2011.

Ως εναλλακτική λύση, τα επίμαχα ποσά θα μπορούσαν να καταβάλλονται απευθείας στο ΛΑΓΗΕ, υπό την προϋπόθεση ότι θα ήταν δυνατόν να υπερκερασθούν σχετικά πρακτικά προβλήματα, όπως η μέτρηση της εγχεόμενης ενέργειας.  Η πρόταση αυτή περιλαμβάνεται και στην έκθεση της PWC. Το ίδιο αίτημα απευθύνεται και στους λοιπούς παραλήπτες της παρούσης.

Κατά την κατανόησή μας η υλοποίηση αυτών των αλλαγών απαιτεί τροποποίηση τουλάχιστον των αρ. 59, 72, 85 και 92 του Κώδικα Συναλλαγών και των αρ. 143, 175 του Κώδικα Διαχείρισης καθώς και διατάξεων του ν.4001/2011 (αρ. 99 – παρ.1 , αρ. 118 – παρ. 2.).

Κύριε Πρόεδρε,

Σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς, η αξιοπιστία της Ελληνικής Πολιτείας και των φορέων της – στους οποίους περιλαμβάνονται φυσικά η Κυβέρνηση, η ΡΑΕ και οι Διαχειριστές – απέναντι στους επενδυτές είναι κρίσιμος παράγοντας, όχι μόνο για την επιβίωση των επιχειρήσεων αλλά και για την αντιστροφή της γενικότερης τάσης αποεπένδυσης και αύξησης της ανεργίας.

Ειδικά οι επενδύσεις Α.Π.Ε., χάρη στον εγχώριο και αποκεντρωμένο χαρακτήρα τους, συμβάλλουν ουσιαστικά στην διάχυση της ανάπτυξης και της απασχόλησης στην περιφέρεια και βελτιώνουν σημαντικά το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών, μέσω της μείωσης των ποσοτήτων εισαγόμενων ορυκτών καυσίμων. Η διοχέτευση των προβλεπόμενων πόρων από  τον ΑΔΜΗΕ στο ΛΑΓΗΕ και η εξόφληση της ενέργειας που έχει παραχθεί από Α.Π.Ε. μέχρι και τον Μάρτιο 2012, θα στηρίξει την αγορά Α.Π.Ε. και θα στείλει, λόγω της διεθνοποίησής της., ένα θετικό μήνυμα και στο εξωτερικό, βελτιώνοντας την τραυματισμένη εικόνα της χώρας”.

econews

Σχόλια