Θεσσαλονίκη: ευρωπαϊκό πρόγραμμα για τη μέτρηση της πλατίνας στην ατμόσφαιρα

0
6

Περιβάλλον Ενέργεια Οικολογία:

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης σε συνεργασία, με το University of Wisconsin-Madison, το University of Southern California και το Χημικό Τμήμα του Α.Π.Θ. συμμετείχε στο Διεθνές Πρόγραμμα «European Sampling Program-Speciation of Platinum in the Environment» σχετικά με την εύρεση στο ατμοσφαιρικό περιβάλλον των επιπέδων, των πηγών, των χαρακτηριστικών και των τρόπων μεταφοράς της Πλατίνας, η οποία προέρχεται κυρίως από τους καταλύτες των βενζινοκίνητων και πετρελαιοκίνητων αυτοκινήτων.

Οι σχετικές μετρήσεις στην Θεσσαλονίκη πραγματοποιήθηκαν από 14 έως 19 Μαΐου 2012 σε δύο σταθμούς του Δημοτικού Δικτύου Ελέγχου Αέριας Ρύπανσης (έναν αστικό και έναν περιφερειακό) προκειμένου να γίνει η σύγκριση των τιμών και επιπέδων της πλατίνας. Τα αποτελέσματα της επεξεργασίας και της ανάλυσης των μετρήσεων  θα ανακοινωθούν μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος, στο τέλος του 2012.

Η αναγκαιότητα αυτών των μετρήσεων προκύπτει από την αύξηση των επιπέδων της πλατίνας στο αστικό περιβάλλον τα τελευταία 20-30 χρόνια και την τοξική δράση πολλών χημικών ενώσεών της.

Οι πρωτοποριακές μετρήσεις  για τιμές της Πλατίνας θα πραγματοποιηθούν  σε έξι Ευρωπαϊκές πόλεις, Θεσσαλονίκη, Άμστερνταμ, Φραγκφούρτη, Λονδίνο, Στοκχόλμη και Μιλάνο.

Το πρόγραμμα των μετρήσεων της Πλατίνας χρηματοδοτείται από το International Platinum Group (IPA).

Σχόλια