Ενεργειακοί επιθεωρητές κτηρίων στην ημερίδα της ΕΠΤΑ – Έργο ENFORCE

0
38

Περιβάλλον Ενέργεια Οικολογία:

Για θέματα ενεργειακής επιθεώρησης, μελέτης και πιστοποίησης των κτιρίων και των μεγάλων συστημάτων θέρμανσης και κλιματισμού είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν οι Ενεργειακοί Επιθεωρητές που παρακολούθησαν τη δεύτερη σειρά τεχνικών ημερίδων που διοργάνωσε μεταξύ 23 και 26 Απριλίου η εταιρεία ΕΠΤΑ Σύμβουλοι – Μελετητές Περιβαλλοντικών Έργων, Εθνικός Συντονιστής του έργου «Ευρωπαϊκό Δίκτυο για την Ενεργειακή Πιστοποίηση των Κτιρίων» με διακριτικό τίτλο ENFORCE.

Οι συμμετέχοντες παρακολούθησαν τις εισηγήσεις γνωστών επιστημόνων/ μηχανικών σχετικά με την εξοικονόμηση ενέργειας και τις ΑΠΕ στα κτίρια, την ενεργειακή επιθεώρηση και μελέτη κτιρίων, τα μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας και την οικονομική ανάλυσή τους και την επιθεώρηση μεγάλων συστημάτων θέρμανσης και κλιματισμού.

Το έργο ENFORCE έχει ως βασικό στόχο την παροχή πληροφόρησης τόσο στους ιδιοκτήτες των ακινήτων όσο και στους επαγγελματίες που εμπλέκονται στην ενεργειακή πιστοποίηση για θέματα που άπτονται της Οδηγίας 2002/91/ΕΚ για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων, του Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης των Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ) και του Προεδρικού Διατάγματος για το Σώμα των Ενεργειακών Επιθεωρητών. Οι δράσεις του έργου περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τη δημιουργία ενός Διεθνούς Δικτύου Ενεργειακών Επιθεωρητών.

Οι Ενεργειακοί Επιθεωρητές που θα γίνουν μέλη του ελληνικού τμήματος του Διεθνούς Δικτύου θα έχουν τη δυνατότητα να ανταλλάσσουν εμπειρίες και τεχνογνωσία με Ενεργειακούς Επιθεωρητές από το εξωτερικό και να συμμετέχουν σε εκδηλώσεις που θα διοργανωθούν από το Δίκτυο στο πλαίσιο του έργου. Δικαιούχος του έργου είναι η Ιταλική Ένωση Καταναλωτών ADICONSUM που αριθμεί περίπου 70.000 μέλη, της οποίας το Τμήμα Ενεργειακών και Περιβαλλοντικών Υποθέσεων διεξάγει εκτενείς ενημερωτικές εκστρατείες σε όλη την Ιταλία για θέματα εξοικονόμησης και ορθολογικής χρήσης ενέργειας.

Στο σχήμα συμμετέχουν επίσης φορείς από Ιταλία, Ισπανία, Πορτογαλία και Σλοβενία που δραστηριοποιούνται στον τομέα της ενέργειας, ενώ στην Ελλάδα η ΕΠΤΑ για το έργο συνεργάζεται και με το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ) και την Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων (ΠΟΜΙΔΑ). Το έργο ENFORCE συγχρηματοδοτείται από τη Γενική Διεύθυνση Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Σχόλια