Ασπίδα προστασίας για 369 νησιωτικούς υγροτόπους

0
10

Περιβάλλον Ενέργεια Οικολογία:

Ομπρέλα προστασίας στους υγροτόπους των μικρών νησιών ανοίγει σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος του υπουργείου Περιβάλλοντος το οποίο κρίθηκε νόμιμο από το Συμβούλιο της Επικρατείας.

Ειδικότερα, σύμφωνα με δημοσίευμα της Καθημερινής, κατατέθηκε για νομοπαρασκευαστική επεξεργασία στο Ε” Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος που αφορά την έγκριση καταλόγου μικρών νησιωτικών υγροτόπων και τον καθορισμό των όρων και περιορισμών προστασίας και ανάδειξης των μικρών παράκτιων υγροτόπων.

Συνολικά ο κατάλογος περιλαμβάνει 369 υγροτόπους.

Στους υγροτόπους, όπως ορίζει το διάταγμα, επιτρέπονται δραστηριότητες που στοχεύουν: α) στη διατήρηση των υγροτοπικών εκτάσεων  β) στη δημιουργία ελαφρών υποδομών για την προστασία των υγροτόπων, γ) στην επιστημονική έρευνα, δ) στην ενημέρωση.

Πριν από κάθε δραστηριότητα στους 369 υγροτόπους υποχρεωτική είναι η έκδοση περιβαλλοντικής αδειοδότησης.

Αντίθετα, στους υγροτόπους απαγορεύονται οι εργασίες δόμησης, η διάνοιξη οδικού δικτύου, οι εκχερσώσεις, οι αποξηράνσεις, οι επιχωματώσεις, η απόρριψη αποβλήτων, η εισαγωγή ξενικών ειδών, οι εξορύξεις, η βόσκηση, η αλιεία οι αμμοληψίες, η συλλογή αμφιβίων κλπ.

Παράλληλα, όπως αναφέρεται στο σχέδιο διατάγματος, οι υπάρχουσες καλλιεργούμενες εκτάσεις διατηρούν τη χρήση τους αρκεί οι καλλιεργητές να χρησιμοποιούν φιλικά προς το περιβάλλον λιπάσματα και φυτοφάρμακα.

Μόνο η διάταξη που αναφέρει ότι στους υγρότοπους επιτρέπονται έργα τα οποία χαρακτηρίζονται ως εθνικής σημασίας κρίθηκε ότι πρέπει να διαγραφεί ως μη νόμιμη.

Σχόλια