Ευρωπαϊκή ενίσχυση €34,8 εκ. σε 50 «πράσινα» έργα οικολογικής καινοτομίας – Έως 6/9

0
7

Περιβάλλον Ενέργεια Οικολογία:

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προετοιμάζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για έργα οικολογικής καινοτομίας αξίας 34.800.000 ευρώ.

Επιχειρήσεις και επιχειρηματίες από όλη την Ευρώπη μπορούν να υποβάλουν αίτηση χρηματοδότησης σε μια προσπάθεια εισαγωγής καινοτομικών περιβαλλοντικών προϊόντων στην αγορά. Η πρόσκληση αφορά προϊόντα, τεχνικές και υπηρεσίες οικολογικής καινοτομίας καθώς και διαδικασίες που στοχεύουν στην πρόληψη και τη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ή συμβάλλουν στη βέλτιστη χρήση των πόρων.

Η προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων λήγει στις 6 Σεπτεμβρίου 2012. Περίπου 50 έργα θα επιλεγούν για χρηματοδότηση.

Ο Ευρωπαίος Επίτροπος για το Περιβάλλον κ. Janez Potočnik, δήλωσε «Τα τελευταία τέσσερα χρόνια, το ΠΑΚ Οικολογική Καινοτομία έχει βοηθήσει περισσότερα από εκατό καινοτόμα πράσινα προϊόντα να εισέλθουν αγορά. Το πρόγραμμα δείχνει πως μπορούν οι επιχειρήσεις να βοηθήσουν τις οικονομίες μας να αναπτυχθούν κατά περιβαλλοντικά βιώσιμο τρόπο, όταν τους παρασχεθεί η δέουσα ενίσχυση. Θα επιθυμούσα ιδιαίτερα να ενθαρρύνω τις ΜΜΕ να υποβάλουν αίτηση για χρηματοδότηση καθότι καλούνται να διαδραματίσουν ζωτικό ρόλο στην προώθηση της οικονομίας της ΕΕ, δεδομένου μάλιστα ότι περυσι υπέβαλαν πάνω από το 65% των αιτήσεων»

Η φετινή πρόσκληση έχει πέντε κύριους τομείς προτεραιότητας:

– ανακύκλωση υλικών

–  νερό

– βιώσιμα δομικά υλικά

– πράσινη επιχειρηματικότητα

–  τομέας τροφίμων και ποτών

Περίπου 50 έργα πρόκειται να δρομολογηθούν βάσει της πρόσκλησης του περασμένου έτους ενώ περισσότερα από 140 έργα βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη. Ορισμένα από τα εκτελούμενα προγράμματα αφορού την μετατροπή του γυαλιού απορριπτόμενων τηλεοράσεων σε κεραμικά πλακάκια, νέους μηχανισμούς διαλογής αποβλήτων, καινοτόμες οικολογικές συσκευασίες για το γάλα και μια νέα τεχνική για την ανακύκλωση των κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων.

—Ιστορικό

Το πρόγραμμα Οικοκαινοτομία χρηματοδοτείται μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητας και Καινοτομίας (CIP) και διαθέτει προϋπολογισμό περίπου 200 εκατ. € για την περίοδο 2008-2013. Υποστηρίζει τεχνολογικά δοκιμασμένα προϊόντα που συμβάλλουν στην αρτιότερη αξιοποίηση των φυσικών πόρων της Ευρώπης.

Πρόκειται για το πράσινο σκέλος του ΠΑΚ και συμβάλλει στο σχέδιο δράσης για την οικολογική καινοτομία (EcoAP).Το πρόγραμμα διαχειρίζεται ο Εκτελεστικός Οργανισμός για την Ανταγωνιστικότητα και την Καινοτομία (EACI).

Περισσότερες πληροφορίες:

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ΠΑΚ Οικολογική Καινοτομία, βλέπε:

http://ec.europa.eu/ecoinnovation

Σχόλια