ΑΠΕ: διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα χρηματοδότησης

0
6

Περιβάλλον Ενέργεια Οικολογία:

Διαρθρωτικές αλλαγές εφαρμόζει το ΥΠΕΚΑ σε ό,τι αφορά το σύστημα χρηματοδότησης των ΑΠΕ, με στόχο τη βιωσιμότητα του υποστηρικτικού μηχανισμού ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.

Πιο συγκεκριμένα, οι διαρθρωτικές αλλαγές που αφαρμόζει το ΥΠΕΚΑ είναι οι εξής:

-Βάσει του εφαρμοζόμενου μηχανισμού αναπροσαρμογής του ύψους των εγγυημένων τιμών αλλά και εφαρμογής ad hoc διαδικασιών προσαρμογής τους, όποτε κρίθηκε σκόπιμο, η βασική εγγυημένη σταθερή τιμή έχει παραμείνει ουσιαστικά αμετάβλητη σε σταθερές τιμές κατά την τελευταία δεκαετία για τεχνολογίες για τις οποίες έχει επέλθει μια σταθερότητα στο κόστος τους (αιολικά και μικρά υδροηλεκτρικά).

-Στην περίπτωση των φωτοβολταϊκών, στις αρχές του 2009 είχε ήδη σημειωθεί μείωση των εγγυημένων τιμών και ταυτόχρονα εισήχθη για πρώτη φορά μηχανισμός αυτόματης απομείωσης, που συνοδεύτηκε από τροποποίηση του μηχανισμού ετήσιας αναπροσαρμογής, προκειμένου να υπάρξει ταχύτερη προσαρμογή των σχετικά υψηλών τιμών στο μειούμενο κόστος της τεχνολογίας.

– Το πρώτο τρίμηνο του 2012 πραγματοποιήθηκε νέα μείωση των εγγυημένων τιμών για τα φωτοβολταϊκά κατά 12,5%, συνοδευόμενη από επιτάχυνση του ρυθμού της τακτικής (εξαμηνιαίας) απομείωσης.

Πρόσθετα μέτρα για την ανάπτυξη των ΑΠΕ:

-Χρήση 125 εκατ. ευρώ μέχρι σήμερα για την ανάπτυξη των ΑΠΕ από τη δημοπράτηση δικαιωμάτων εκπομπών

-Επιβολή ειδικού τέλους 2 ευρώ/ MWh στη λιγνιτική ηλεκτροπαραγωγή

-Αξιοποίηση από το έτος 2012 πρόσθετων πόρων που θα προέλθουν από μέρος του τέλους που καταβάλλουν οι καταναλωτές ρεύματος υπέρ της ΕΡΤ.

Σχόλια